Tư tưởng Hồ Chí Minh về quốc phòng

09:00, 21/12/2021

BHG - Tiến tới giành chính quyền, Hồ Chí Minh thành lập “Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân”; đội quân lấy tuyên truyền, vận động làm đầu. Trong kháng chiến chống thực dân xâm lược, Người chủ trương tập trung xây dựng ba thứ quân; Người nêu lên khái niệm quốc phòng: “Chúng ta phải ra sức bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ hòa bình, cho nên chúng ta phải củng cố quốc phòng”.

 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nền quốc phòng toàn dân
Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nền quốc phòng toàn dân

Quốc phòng với mục tiêu tự vệ, chính nghĩa, chính đáng để giành và bảo vệ độc lập dân tộc và xây dựng đất nước. Trong Tuyên ngôn độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh tuyên bố: “Người Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do và độc lập ấy”. Để giữ vững quyền tự do và độc lập thì phải “củng cố quốc phòng”.

Trong “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến”, Người nhấn mạnh: “Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”. 

Tư tưởng Hồ Chí Minh được Đảng ta vận dụng, phát triển sáng tạo vào đường lối bảo vệ và xây dựng Tổ quốc Việt Nam phù hợp với từng giai đoạn cách mạng.

Nền quốc phòng toàn dân là nền quốc phòng của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; là “Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”; là quyền lợi và nghĩa vụ của mọi người dân trong xã hội từ người già, người trẻ, đàn ông, đàn bà, không phân chia tôn giáo, đảng phái, dân tộc… Quốc phòng toàn dân là từ “cậu bé chăm chỉ học hành, anh dân cày cày cuốc ngoài đồng ruộng, anh thợ cặm cụi trong nhà máy, chị bán hàng buôn bán ngược xuôi, ông già xách giỏ đi câu… cũng là kháng chiến”.

Nền quốc phòng độc lập là cùng nhau chiến đấu giữ cho được độc lập; động viên, khích lệ toàn dân, toàn quân “đem sức ta ra mà giải phóng cho ta”. Phải tự lực cánh sinh là chính, chứ không chỉ cứ chờ người khác giúp đỡ, như vậy “không xứng đáng được hưởng độc lập”. Ngày nay phát triển tư duy quốc phòng độc lập của Hồ Chí Minh cần giải quyết hài hòa mối quan hệ độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại để bảo vệ vững chắc độc lập Tổ quốc.

Nền quốc phòng toàn diện là phải xây dựng vững mạnh cả về tinh thần, vật chất; được thực hiện trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, quân sự, văn hóa, xã hội, ngoại giao; kết hợp chặt chẽ giữa lực lượng vũ trang với lực lượng chính trị, coi trọng binh vận và địch vận. Lấy Quân đội nhân dân, Công an nhân dân làm nòng cốt vững chắc cho nền quốc phòng. Người đặc biệt coi trọng thế trận lòng dân, tạo ra “bức thành đồng” để bảo vệ Tổ quốc. Người nói miền núi, miền biển đối với quốc phòng rất quan trọng, phải chăm lo xây dựng nền quốc phòng ở những vùng này để chủ động đập tan, tiêu diệt nhanh chóng bọn biệt kích, đập tan âm mưu, hành động chống phá của bọn phản động và những kẻ xâm hại đến chủ quyền, lãnh thổ quốc gia.

Nền quốc phòng chủ động và luôn đề cao cảnh giác, “quốc phòng là phải thấy được trước, phải chuẩn bị trước, phòng tránh xa”, phải chủ động nắm chắc tình hình “biết địch, biết ta”. Khi lực lượng vũ trang còn phôi thai, Người căn dặn muốn yếu thắng được mạnh thì phải có cách đánh thế nào cho phù hợp, để đánh thắng. Khi lực lượng vũ trang của ta đã lớn mạnh, đánh thắng “hai đế quốc to”, Người nhắc nhở: “Đừng có chủ quan mất cảnh giác với những nguy cơ mất cảnh giác mà coi nhẹ kẻ thù”. Trong giai đoạn hiện nay xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại khi mà tình hình thế giới và trong nước đang diễn ra với nhiều biến động, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nền quốc phòng Đảng ta chủ trương tích cực và chủ động nắm chắc tình hình, xây dựng nền quốc phòng toàn dân đủ sức bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ. Dự báo sớm và chính xác tình hình trong nước và quốc tế, các âm mưu, thủ đoạn, phương thức hoạt động của các loại thù địch để có phương án đối phó kịp thời bất kỳ tình huống nào. Đặc biệt cảnh giác và quan tâm đến các vấn đề tiềm ẩn bên trong, nguy cơ về cơ hội chính trị; các tệ nạn, tiêu cực, quan liêu, tham nhũng, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; lợi dụng những kẽ hở, thiếu sót trong quản lý xã hội, vấn đề dân tộc, tôn giáo, tự do ngôn luận để chống phá. Nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu, xây dựng nền quốc phòng vững chắc đáp ứng mọi yêu cầu nhiệm vụ của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt. Nhà nước quản lý tập trung đối với Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và sự nghiệp quốc phòng, an ninh. Xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh về chính trị, lấy thế trận lòng dân làm nòng cốt trong sự nghiệp quốc phòng, an ninh bảo vệ Tổ quốc trước mọi diễn biến của tình hình. Thường xuyên nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của các cấp, các ngành của mọi cán bộ, đảng viên trước nhiệm vụ tăng cường tiềm lực quốc phòng an ninh; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thực hiện lời căn dặn của Bác Hồ: “Quốc phòng phải thực sự là bức tường đồng bảo vệ Tổ quốc, dù địch hung tàn, xảo quyệt đến mức nào, đụng đầu đến bức tường đó chúng cũng phải thất bại”.   

TS. Đặng Duy Báu


Cùng chuyên mục

Thành phố Hà Giang chuẩn bị tuyển quân năm 2022

BHG - Với sự quan tâm lãnh, chỉ đạo chặt chẽ của cấp ủy, chính quyền địa phương, công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ quân sự (NVQS) trên địa bàn thành phố Hà Giang ngày càng thống nhất, đồng bộ, đi vào nền nếp và hiệu quả. Phát huy những kết quả đạt được, để hoàn thành nhiệm vụ tuyển quân năm 2022, Hội đồng NVQS các xã, phường trên địa bàn thành phố Hà Giang đã tổ chức thực hiện công tác tuyển quân bảo đảm đúng quy trình, dân chủ, công khai, công bằng, tạo điều kiện cho công dân thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng đối với Tổ quốc.

20/12/2021
Phóng sự ảnh: "Đôi bạn"

BHG - Trong môi trường binh nghiệp tưởng chừng khô khan với nhiều thử thách khắc nghiệt, tình bạn giữa các chiến sỹ vẫn luôn tươi trẻ, hài hòa trong tình đồng chí, đồng đội, hướng tới sự đồng hành, cùng sẻ chia. Câu chuyện nhỏ về một tình bạn đẹp giữa những chàng tân binh tại ngũ ở Trung đoàn 877 (Bộ CHQS tỉnh Hà Giang) trong phóng sự ảnh dưới đây của nhà báo Đình Phúc là một ví dụ...

20/12/2021
Làm tốt công tác xây dựng nhà ở cho người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo

BHG - Với đặc thù là tỉnh miền núi, biên giới cực Bắc của Tổ quốc, mặc dù Đảng và Nhà nước đã có chính sách hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công và hộ nghèo, nhưng do nguồn ngân sách Trung ương và địa phương còn nhiều khó khăn, mức hỗ trợ thấp nên số hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh còn rất lớn.

18/12/2021
Mèo Vạc hoàn thành xuất sắc diễn tập khu vực phòng thủ năm 2021

BHG - Ngày 17.12, tại huyện Mèo Vạc, Ban chỉ đạo (BCĐ) diễn tập Khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh tổ chức cuộc diễn tập KVPT huyện Mèo Vạc năm 2021. Dự và chỉ đạo có Đại tá Lại Tiến Giang, Ủy viên BTV, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó trưởng BCĐ diễn tập KVPT tỉnh; Trần Mạnh Lợi, Ủy viên BTV, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh và đại diện BCĐ diễn tập huyện Mèo Vạc, Yên Minh…

17/12/2021