Phát huy truyền thống, xây dựng lực lượng vũ trang đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

19:59, 16/05/2020

BHG - Lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh ta được hình thành từ những đội du kích, tự vệ cứu quốc đầu tiên ở Hùng An (Bắc Quang) và Đường Âm (Bắc Mê), Ngọc Long, Du Già, Đường Thượng (Yên Minh). Thực hiện quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ngày 19.2.1947, Hướng dẫn số 44/HD ngày 17.3.1947 của Bộ Tư lệnh Liên khu 10; ngày 10.5.1947 Tỉnh ủy, Ủy ban hành chính kháng chiến tỉnh quyết định thành lập Tỉnh đội bộ dân quân do đồng chí Phạm Đức Hóa làm Tỉnh đội trưởng. Tỉnh đội bộ dân quân lúc đầu chỉ có 6 cán bộ với chức năng chủ yếu là tổ chức, hướng dẫn dân quân du kích hoạt động; bộ đội cảnh vệ tỉnh do Tỉnh ủy, Ủy ban hành chính kháng chiến tỉnh trực tiếp lãnh đạo, chỉ huy. Tháng 6 năm 1949, thực hiện Sắc lệnh về thành lập Bộ đội địa phương của Chủ tịch Hồ Chí Minh, bộ đội cảnh vệ tỉnh đổi thành bộ đội địa phương. Cũng từ đây, Tỉnh đội bộ dân quân được kiện toàn với đủ các phòng, ban và gọi là Tỉnh đội và trực tiếp đảm nhận vai trò lãnh đạo chỉ huy Bộ đội địa phương và dân quân tự vệ (DQTV). Tháng 11 năm 1965, trước yêu cầu phát triển lực lượng của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Đảng ủy Tỉnh đội được thành lập thay cho Ban Cán sự trước đây; từ ngày 12.10.1971, Tỉnh đội được nâng lên thành Bộ CHQS tỉnh.

Thượng tá Lại Tiến Giang, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh.

Trong kháng chiến chống thực dân, quân dân tỉnh ta đã phối hợp cùng bộ đội chủ lực của Bộ và Liên khu chiến đấu giải phóng huyện Hoàng Su Phì khỏi sự chiếm đóng của thực dân Pháp. Tiếng súng chống Pháp - phỉ của quân và dân các dân tộc tỉnh ta không một ngày ngưng nghỉ; đã tiêu diệt, bắt sống, gọi hàng trên 3.500 tên thổ phỉ, thu gần 5.000 súng và làm tan rã hoàn toàn các ổ, nhóm thổ phỉ lớn, nhỏ ở các vùng; đóng góp 27.500 tấn lương thực, gần hai triệu ngày công phục vụ các chiến dịch lớn, nhất là Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ.

Chiến sỹ Đại đội 19 Công binh rà phá mìn, vật cản trên biên giới xã Thanh Thủy (Vị Xuyên).                                     Ảnh: QUỐC HOÀN
Chiến sỹ Đại đội 19 Công binh rà phá mìn, vật cản trên biên giới thuộc địa bàn xã Thanh Thủy (Vị Xuyên).         Ảnh: QUỐC HOÀN

Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, với tinh thần “Dù có phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải giành cho được độc lập”, trên 11.000 thanh niên tỉnh ta hăng hái lên đường “xẻ dọc Trường Sơn” đi cứu nước, chiến đấu quả cảm, không sợ gian khổ, sẵn sàng anh dũng hy sinh; nhiều cán bộ, chiến sĩ trở thành “Dũng sĩ diệt Mỹ”. Lực lượng bộ đội địa phương, DQTV, dự bị động viên thực hiện nhiệm vụ trực chiến, tuần tra, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu đánh trả máy bay Mỹ, đóng góp hàng triệu ngày công mở đường đảm bảo giao thông, phục vụ chiến đấu, làm thủy lợi, thủy điện, xây dựng các công trình kinh tế kết hợp quốc phòng.

Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc, Hà Giang (Hà Tuyên) là một trọng điểm đánh phá của địch; LLVT tỉnh mở rộng quy mô và số lượng lớn nhất, bộ đội địa phương gồm: 2 trung đoàn bộ binh, 1 trung đoàn đặc công và hàng chục tiểu đoàn, đại đội. Lực lượng DQTV chiếm 11% dân số, biên chế thành nhiều tiểu đoàn, đại đội, trung đội chiến đấu. Với lực lượng hùng hậu, LLVT tỉnh đã phối hợp với các binh đoàn chủ lực của Bộ và Quân khu bảo vệ vững chắc lãnh thổ Tổ quốc. Nhân dân các dân tộc tỉnh ta đã đóng góp hàng triệu ngày công, hàng trăm tấn lương, thực phẩm và nhiều nguyên vật liệu phục vụ xây dựng tuyến phòng thủ biên giới.

Bước sang thời kỳ đất nước thực hiện công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, Nhà nước cùng các nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng và cấp trên; LLVT tỉnh đã từng bước được kiện toàn về tổ chức biên chế, có số lượng, chất lượng ngày càng cao, được xây dựng theo hướng “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”; luôn vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, thực sự là lực lượng nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ QS-QP ở địa phương.

Hàng năm, LLVT tỉnh luôn làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh, chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ QS-QP, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn ngày càng vững mạnh; chú trọng nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, xây dựng cơ quan quân sự địa phương và các đơn vị trong LLVT tỉnh vững mạnh toàn diện, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ là “đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất”.

Cùng với thường xuyên thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, tổ chức luyện tập, diễn tập các cấp đạt kết quả tốt, lực LLVT tỉnh đã làm tốt công tác dân vận; đấu tranh phòng, chống hiệu quả chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch và thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội. Tổ chức các tổ, đội công tác, huy động hàng chục nghìn ngày công tham gia xây dựng cơ sở chính trị, giúp đỡ nhân dân XĐGN, xóa nhà dột nát và xây dựng NTM...; phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ, dịch bệnh và tham gia các chương trình phát triển KT-XH ở địa phương. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý các tình huống xảy ra; góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi để thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa và đẩy mạnh phát triển KT-XH trên địa bàn tỉnh nhà.

Với những thành tích xuất sắc đạt được trong thời kỳ đổi mới đất nước, LLVT tỉnh được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhất, Nhì, Ba; Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, Nhì, Ba; nhiều Bằng khen, Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu và Chủ tịch UBND tỉnh.

Để tiếp tục phát huy truyền thống, xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh toàn diện đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung chủ yếu sau:

Tiếp tục quán triệt và nắm vững mục tiêu quan điểm chỉ đạo của Đảng về QP-AN, các nghị quyết, chỉ thị, thông tư của trên về bảo vệ Tổ quốc, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng LLVT trong tình hình mới; đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 8 (khoá IX; XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ 10 và nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020; Nghị định 02/NĐ-CP của chính phủ,... vận dụng linh hoạt, sáng tạo vào điều kiện thực tế của tỉnh.

Thực hiện tốt Nghị quyết số 28 của Bộ Chính trị, Nghị định số 02 của Chính phủ, Nghị quyết số 05 của Tỉnh ủy về xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh ngày càng vững chắc. Tổ chức huấn luyện, diễn tập, luyện tập đạt hiệu quả thiết thực; gắn phát triển kinh tế với củng cố QP-AN, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc. Thực hiện tốt nhiệm vụ rà phá bom mìn, vật liệu nổ kết hợp qui tập hài cốt liệt sỹ trên biên giới.

Chăm lo xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện; tạo sự đoàn kết, thống nhất cao trong lãnh, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ; gương mẫu đi đầu, triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng. Đẩy mạnh phong trào thi đua Quyết thắng gắn với thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15.5.2016 của Bộ chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, thực hiện “Tám lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Hà Giang” và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống cống hiến tài năng xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Thực hiện ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Tập trung nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của LLVT, trước hết là xây dựng lực lượng thường trực theo hướng “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, không ngừng chăm lo nâng cao chất lượng tổng hợp của lực lượng DQTV theo phương châm “Vững mạnh, rộng khắp” và dự bị động viên “Vững mạnh, hùng hậu”. Lấy xây dựng chính trị làm cơ sở bảo đảm cho LLVT có sức chiến đấu cao, thực sự trở thành chỗ dựa và niềm tin của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tích cực tham gia phát triển KT-XH ở địa phương, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” và phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng NTM”. Sẵn sàng tham gia phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh tại địa phương.

Phát huy truyền thống “Trung thành, đoàn kết, anh dũng, chiến thắng” và truyền thống của quê hương, cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh nguyện trung thành, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa, đoàn kết một lòng, quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân giao cho; góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

Thượng tá Lại Tiến Giang

Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Nhiều hoạt động chào mừng Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XII

BHG - Quán triệt Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị, Kế hoạch 168 của Đảng ủy Quân khu và Kế hoạch số 478 của BTV Tỉnh ủy về đại hội Đảng các cấp,  tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo các cơ sở Đảng trực thuộc tổ chức đại hội, tập trung chuẩn bị tổ chức cho Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025.

 

28/04/2020
Bộ Tư lệnh BĐBP kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Mèo Vạc

BHG - Ngày 24.4, Thiếu tướng Lê Đức Thái, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra, thăm, tặng quà cán bộ, chiến sỹ BĐBP Hà Giang đang thực hiện nhiệm vụ tại các chốt kiểm dịch biên giới trên địa bàn huyện Mèo Vạc. Cùng đi có đồng chí Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Sở Ngoại vụ và huyện Mèo Vạc.

 

25/04/2020
Lực lượng Tham mưu: Sáng tạo, trách nhiệm và chuyên nghiệp

BHG - Ngày 18.4.1946, lực lượng Tham mưu CAND được thành lập; cùng với công an cả nước, 74 năm qua, lực lượng Tham mưu Công an Hà Giang đã có nhiều thành tích trong công tác, chiến đấu và góp phần quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ ANTT và xây dựng lực lượng Công an nhân dân. Trải qua các thời kỳ lịch sử, với những tên gọi khác nhau; lực lượng Tham mưu vẫn luôn từng bước trưởng thành và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

22/04/2020
Đẩy mạnh cải cách hành chính trong đăng ký xe và xử lý vi phạm giao thông

BHG - Thời gian qua, công tác cải cách hành chính (CCHC) được lực lượng công an các cấp quan tâm, đẩy mạnh; nhất là các lĩnh vực liên quan đến lợi ích chính đáng của người dân. Cùng với các thủ tục hành chính (TTHC) khác, lĩnh vực đăng ký phương tiện cơ giới đường bộ và xử lý vi phạm giao thông đã có nhiều chuyển biến tích cực; những thủ tục rườm rà dần được cắt bỏ nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân.

 

22/04/2020