Ban CHQS thành phố Hà Giang xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện

16:07, 29/07/2019

BHG - Thành phố Hà Giang là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội và vùng động lực phát triển kinh tế của tỉnh. Trong những năm qua, nền kinh tế luôn đạt tốc độ tăng trưởng khá; hệ thống chính trị được tăng cường, củng cố; cải cách hành chính có nhiều chuyển biến tích cực; nhiệm vụ quốc phòng, công tác quân sự địa phương được triển khai tốt; an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư phát triển. Trên cơ sở đó, Ban CHQS thành phố được Bộ CHQS tỉnh lựa chọn là đơn vị điểm xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Tiêu biểu, mẫu mực”, theo chỉ thị của Tư lệnh Quân khu 2.

Cán bộ, chiến sỹ Ban CHQS thành phố tham gia xây dựng Nông thôn mới tại xã Phương Thiện.
Cán bộ, chiến sỹ Ban CHQS thành phố tham gia xây dựng Nông thôn mới tại xã Phương Thiện.

Ngay từ khi nhận được chỉ thị, hướng dẫn của Đảng ủy cấp trên, Ban CHQS thành phố đã ra nghị quyết chuyên đề lãnh đạo, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, ban hành các tiêu chí và triển khai thực hiện xây dựng điểm đơn vị vững mạnh toàn diện “Tiêu biểu, mẫu mực”. Cấp ủy, các chi bộ đã bám sát nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của trên và đặc điểm, nhiệm vụ của từng ban, bộ phận tập trung khắc phục khâu yếu, mặt yếu, nhân rộng các mô hình điểm; phát huy tốt vai trò của cấp ủy, chỉ huy, tổ chức quần chúng, tạo sự chuyển biến toàn diện trên các mặt công tác để xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. 

Trong xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, Ban CHQS thành phố đã tập trung quán triệt xây dựng bản lĩnh chính trị, ý chí quyết tâm, tinh thần, thái độ, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ. Hàng tháng các cấp ủy xác định nội dung xây dựng đơn vị điểm vững mạnh toàn diện “Tiêu biểu, mẫu mực”; phân công cán bộ phụ trách và tổ chức thực hiện chặt chẽ; tăng cường kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Thường xuyên chăm lo củng cố, kiện toàn, xây dựng tổ chức Đảng và tổ chức quần chúng vững mạnh; tăng cường quán triệt nhiệm vụ, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục truyền thống, tổ chức các hoạt động giao lưu với đơn vị bạn, địa phương nhân dịp ngày lễ, ngày kỷ niệm; thông qua ngày chính trị và văn hóa tinh thần tạo được niềm tin và trách nhiệm cho cán bộ, nhân viên.           

Đảng ủy, Ban CHQS thành phố đã chủ động làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, toàn diện công tác quân sự - quốc phòng, tập trung nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu của LLVT thành phố; chăm lo xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp có số lượng, cơ cấu hợp lý, chất lượng ngày càng cao với tỷ lệ đảng viên trên 25%, bảo đảm đáp ứng với yêu cầu nhiệm; làm tốt công tác quản lý, đăng ký, tạo nguồn, sắp xếp biên chế cho các đơn vị dự bị động viên; tổ chức tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao, chất lượng tốt, gắn công tác tuyển quân với tạo nguồn quân nhân dự bị và tạo nguồn cán bộ cho cơ sở; quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc việc quản lý, bố trí, sử dụng cán bộ, nhân viên chuyên môn có trong biên chế bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định, 100% cán bộ, nhân viên chuyên môn hoàn thành tốt nhiệm vụ trên cương vị đảm nhiệm.

Quán triệt và chấp hành nghiêm chỉ lệnh của Tư lệnh Quân khu 2 về sẵn sàng chiến đấu, Ban CHQS thành phố đã tiến hành rà soát, bổ sung hệ thống văn kiện tác chiến theo đúng hướng dẫn của cấp trên, đồng thời xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện trực sẵn sàng chiến đấu bảo đảm chặt chẽ, đúng, đủ thành phần theo quy định. Thường xuyên chỉ đạo, phối hợp và nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, kịp thời tham mưu đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương những chủ trương, giải pháp, xử lý kịp thời các tình huống ngay từ cơ sở, không để bị động bất ngờ và phối hợp bảo vệ vững chắc không gian mạng, bảo đảm an ninh, an toàn tại Sở chỉ huy thường xuyên và trụ sở làm việc của cơ quan Đảng, chính quyền địa phương.

Bên cạnh đó chấp hành nghiêm mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu của Tư lệnh Quân khu 2; chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc việc bồi dưỡng, huấn luyện nâng cao trình độ lý luận, năng lực công tác cho đội ngũ cán bộ, nhân viên trong cơ quan đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tiếp tục thực hiện khâu đột phá về công tác huấn luyện; tập trung đổi mới phương pháp, nâng cao được chất lượng trong huấn luyện, luyện tập, diễn tập các phương án tác chiến sát với yêu cầu nhiệm vụ và điều kiện thực tế địa phương; Ban CHQS thành phố đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, hiệu quả nâng cao chất lượng huấn luyện, luyện tập, diễn tập cho LLVT thành phố và tăng cường huấn luyện nâng cao trình độ ứng phó với thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, phát huy vai trò nòng cốt của LLVT trong tham gia khắc phục hậu quả thiên tai khi có tình huống xảy ra.

Duy trì nghiêm bảo đảm dự trữ vật chất, trang bị hậu cần sẵn sàng chiến đấu theo chỉ lệnh. Thực hiện phương thức bảo đảm vật chất hậu cần phù hợp với cơ chế quản lý kinh tế của Nhà nước và các quy định của Bộ Quốc phòng, Quân khu 2 và Bộ CHQS tỉnh. Tổ chức tạo nguồn lương thực, thực phẩm có chất lượng tốt, giá cả phù hợp; xây dựng thực đơn và cơ cấu ăn khoa học, đủ định lượng theo quy định, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Đẩy mạnh tăng gia sản xuất bảo đảm theo mùa vụ có đủ rau xanh nhập bếp; sử dụng đúng mục đích, hiệu quả mọi nguồn lực đầu tư cho tăng gia sản xuất, bảo toàn và phát triển vốn; kết quả sản xuất, chế biến đạt và vượt các chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra; sản phẩm đưa vào bữa ăn có giá hợp lý. Thực hiện tốt các biện pháp quản lý, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe bộ đội; 100% quân số được kiểm tra sức khỏe định kỳ, tỉ lệ quân số khỏe đạt trên 99%. Tích cực hưởng ứng phong trào thi đua xây dựng doanh trại “Chính quy, xanh, sạch, đẹp” góp phần vào phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo Bác Hồ dạy”.

Thường xuyên bảo đảm hệ số vũ khí trang bị đạt kết quả cao, đặc biệt vũ khí sẵn sàng chiến đấu và huấn luyện bảo đảm đầy đủ, kịp thời vũ khí trang bị kỹ thuật phục vụ cho các nhiệm vụ và bảo đảm an toàn tuyệt đối. Duy trì bảo quản, bảo dưỡng vũ khí trang bị kỹ thuật, đạn dược từ kho thành phố đến các cơ sở theo đúng quy định, bảo đảm sẵn sàng chiến đấu cao. Tổ chức tiếp nhận, cấp phát vũ khí trang bị kỹ thuật bảo đảm kịp thời, chặt chẽ cho các nhiệm vụ của LLVT thành phố theo đúng nguyên tắc, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

 Với những kết quả đạt được Ban CHQS thành phố đã xây dựng thành công đơn vị vững mạnh toàn diện “Tiêu biểu mẫu mực” nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.                                                        

Bài, ảnh: QUỐC HOÀN


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Triển khai hiệu quả chế độ chính sách đối với dân công hỏa tuyến

BHG - Tính đến thời điểm này, sau hơn 3 năm triển khai thực hiện Quyết định  số 49/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định số 49) về chế độ chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế của các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh đã đạt gần 90% kế hoạch đề ra. Ngay sau khi triển khai thực hiện Quyết định số 49, Đảng ủy Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh thành lập Ban chỉ đạo 24 cấp tỉnh...

29/07/2019
Trên 75% chiến sỹ mới của Bội đội Biên phòng tỉnh huấn luyện đạt khá, giỏi

BHG - Ngày 25.7, tại Tiểu đoàn huấn luyện - Cơ động, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức bế mạc khóa huấn luyện chiến sĩ mới năm 2019. Sau hơn 4 tháng huấn luyện, 100% chiến sĩ mới đều chấp hành nghiêm các quy định của quân đội và đơn vị. Đặc biệt, các chiến sĩ mới đã được trang bị kiến thức về lí luận chính trị, truyền thống cách mạng, truyền thống Quân đội Nhân dân Việt Nam. Các nội dung về Luật biên giới Quốc gia; Nghị định thư Phân giới cắm mốc; Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới...

26/07/2019
Đoàn công tác Quân khu 2 làm việc với BCĐ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh

BHG - Sáng 25.7, Đoàn công tác Quân khu 2 do Trung tướng Phùng Sĩ Tấn, Tư lệnh Quân khu 2 làm Trưởng Đoàn cùng các thành viên có buổi làm việc với Ban chỉ đạo (BCĐ) diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh năm 2019.

25/07/2019
Công an các huyện biên giới giao ban định kỳ với Cục Công an huyện Malypho

BHG - Ngày 23.7, Công an 5 huyện của Hà Giang gồm: Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn, Vị Xuyên và Hoàng Su Phì tổ chức giao ban định kỳ với Cục Công an huyện Malypho, Châu Vân Sơn, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc). Theo đó, 2 bên đã đánh giá, trao đổi kết quả công tác phối hợp và tình hình có liên quan đến công tác đảm bảo an ninh trật tự trên tuyến biên giới. Từ đầu năm đến nay, tình hình an ninh trật tự trên tuyến biên giới 2 bên được giữ vững và đảm bảo; các vụ việc xảy ra được phối hợp...

24/07/2019