Những điều Bác căn dặn về Đảng ta

07:58, 13/05/2019

BHG - Di chúc của Bác Hồ bao hàm rất nhiều điều quý giá, cả về khoa học và cách mạng cũng như đạo đức, văn hóa. Trong di chúc, Bác căn dặn chúng ta rất nhiều điều, trong đó nhấn mạnh đến sự phát triển, lớn mạnh của Đảng để thực sự Đảng ta là một Đảng cầm quyền.

Nói về giá trị căn bản của di chúc, trước hết chúng ta xem Bác căn dặn những gì trong sự nghiệp kháng chiến cứu nước, Bác dặn Đảng ta: Cuộc chiến đấu chống Mỹ cứu nước sẽ kinh qua nhiều gian khổ, nhưng nhất định chúng ta sẽ thắng lợi. Đế quốc Mỹ nhất định thua, cách mạng Việt Nam nhất định thắng, đó là một điều chắc chắn. Đây là tư tưởng của Bác để củng cố niềm tin cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta trong hoàn cảnh cách mạng cam go đó. Bác còn có lời kêu gọi đồng bào, chiến sỹ cả nước chống Mỹ, cứu nước. Trong đó có một chân lý là: Không có gì quý hơn độc lập tự do. Trong thơ chúc mừng năm mới gửi đồng bào cả nước những năm cuối đời, Bác luôn gắn những mong muốn, quyết tâm: Đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào; Tiến lên! Chiến sỹ, đồng bào; Bắc - Nam sum họp Xuân nào vui hơn; Tiến lên! Toàn thắng ắt về ta;… Đó là những vấn đề mà Bác muốn nhấn mạnh trong di chúc là sự nghiệp cách mạng chính nghĩa của quân và dân ta nhất định sẽ thắng lợi. Và sự thật đã chứng minh tiên lượng đó của Bác là đúng.

 

Điểm thứ 2 trong di chúc Bác dặn rất nhiều điều vì Đảng, vì dân. Trước hết nói về Đảng, công việc đầu tiên là với con người. Bác nói rõ Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Hơn thế nữa Bác còn có cả những lý luận về Đảng cầm quyền mà trong các tác phẩm của Bác viết, kể cả trong di chúc cũng vậy. Nói về Đảng cầm quyền, trong di chúc Bác dặn mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng: cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; phải thật sự xứng đáng là người lãnh đạo, đầy tớ của nhân dân; phải giữ gìn Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh. Hơn nữa nói về Đảng, Bác khẳng định truyền thống quý báu của Đảng và nhân dân ta là đoàn kết, cho nên các đồng chí từ T.Ư đến các chi bộ, từ chi bộ lên T.Ư phải giữ gìn sự đoàn kết trong Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình. Đây là một trong những lời căn dặn cảm động của Bác. Thể hiện sinh mệnh và sức sống của Đảng bắt đầu từ sức mạnh đoàn kết. Bác còn căn dặn tự phê bình và phê bình là quy luật phát triển của Đảng ta. Vậy nên trong Đảng phải có sự phê bình thường xuyên và có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau… Những câu này Bác đã dùng bút đỏ bổ sung thêm trong bản thảo di chúc mà Bác viết năm đầu tiên.

Bác còn dặn, Đảng ta phải có trách nhiệm với cách mạng để giải phóng đất nước, đồng thời Đảng phải có trách nhiệm xây dựng lại đất nước đàng hoàng hơn, to đẹp hơn sau chiến tranh. Cùng với đó, Đảng phải có trách nhiệm với phong trào Cộng sản quốc tế bằng cách hàn gắn các vết thương và bất cập của các Đảng anh em… Đây là những nội dung cốt lõi mà Bác căn dặn Đảng ta thực hiện để trở thành Đảng Cộng sản cầm quyền và đến ngày hôm nay chúng ta đã thực hiện được điều đó.

Một giá trị nữa trong di chúc Bác dặn Đảng ta là quan tâm đầu tiên tới con người, bản di chúc chỉ 1.000 từ nhưng đã điểm không sót một từ nào đến các tầng lớp trong xã hội, từ công nhân, nông dân, bộ đội, công an, chiến sỹ, thanh niên xung phong, dân quân tự vệ, các cháu thanh niên, thiếu niên, các cụ già… cho nên con người trong tư duy của Bác là rất toàn diện. Và trong di chúc, Bác dặn Đảng ta là phải quan tâm đến vấn đề con người, nhất là vấn đề chính sách đền ơn đáp nghĩa. Bác dặn chúng ta là phải xây vườn hoa, làm bia tưởng niệm để đời đời giáo dục truyền thống nhớ ơn những người đã vì dân, vì nước; chăm sóc những gia đình chính sách, tuyệt đối không để họ rơi vào cảnh đói, rét, nghèo túng, kể cả nhân dân nghèo. Chúng ta nhớ lại bức thư cuối cùng Bác gửi cho nhân dân Nghệ An 3 tháng trước khi mất. Bác dặn 3 điều mà đến giờ vẫn còn rất thấm thía: Không để ai bị đói; không được để các cháu bỏ học; chi bộ trong Đảng không được xảy ra mất đoàn kết. Những điều này không riêng gì cho bà con Nghệ An mà nhân dân cả nước chúng ta đều phải cố gắng thực hiện.

(Còn nữa)

Gs, Ts Hoàng Chí Bảo (kể)

Lê Lâm (ghi)

 


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam (tiếp theo kỳ trước)

BHG - Có nhiều câu chuyện cảm động về Bác với Đảng để chúng ta noi gương. Là lãnh tụ của Đảng nhưng Bác sinh hoạt chi bộ rất đều đặn, trong thực tế hiện nay nhiều khi vì công việc bận rộn mà ta ít để ý chuyện sinh hoạt chi bộ cơ sở. Bác sinh hoạt chi bộ với những đảng viên rất bình thường như lái xe, phục vụ, bảo vệ… mà Bác biết trình độ anh em còn hạn chế nhưng Bác luôn hòa mình vào quần chúng.

28/01/2019
Những câu chuyện của Bác gắn với dân chủ

BHG - Có rất nhiều câu chuyện cảm động của Bác Hồ về dân chủ. Chúng ta biết rằng, năm cuối đời, sức khỏe giảm sút, nhưng Bác kiên trì luyện tập thân thể để tiếp tục làm việc. Sáng nào Bác cũng dậy sớm tập thể dục. Cán bộ T.Ư Đảng đi làm rất sớm bằng xe đạp, thấy Bác liền xuống xe chào Bác, có những đồng chí nữ còn xúc động ngã xe, Bác lại tiến gần đỡ lên và nói: Các cháu lúc nào cũng gặp Bác ở đây, cứ đi làm bình thường, chỉ cần gật đầu với Bác...

27/03/2019
"Đảng ta là một cơ thể sống vì vậy cần xây dựng, chỉnh đốn để phát triển" (tiếp theo và hết)

BHG - Đảng cũng là con người chứ không phải siêu nhân, thần thánh, mà đã là con người thì có tốt, xấu, hay, dở, có khuyết điểm, ưu điểm, vì vậy chúng ta càng phải chỉnh đốn để Đảng trong sạch, vững mạnh. Trước việc cán bộ lợi dụng chức quyền để mưu lợi cá nhân, Bác chỉ trích rất sớm, ngay sau Cách mạng Tháng Tám, Bác chỉ ra...

27/02/2019
Di chúc của Bác Hồ - bảo vật Quốc gia

BHG - Sau khi Bác mất, Đảng ta mới biết Bác đã để lại bản di chúc căn dặn Đảng và nhân dân cùng đoàn kết, đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước ngày một văn minh, giàu đẹp. Trong Lễ truy điệu Người, bản di chúc được T.Ư Đảng đọc trước đồng bào cả nước.

26/04/2019