“Kim chỉ nam” tự soi, tự sửa - Kỳ 3: Xứng đáng là “thanh bảo kiếm” bảo vệ Đảng, nhân dân

07:53, 30/09/2022

BHG - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn: “Công an của ta là Công an nhân dân (CAND), từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà phục vụ và dựa vào nhân dân mà làm việc”. Không ngừng học tập, làm theo Bác và thấm nhuần, hiện thực hóa 2 lời căn dặn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đại tướng Tô Lâm, Công an Hà Giang tiếp tục nỗ lực phát huy truyền thống vẻ vang, xây dựng lực lượng thật sự trong sạch, vững mạnh, xứng đáng là chỗ dựa vững chắc của nhân dân, bảo vệ Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Công an tỉnh tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện đợt sinh hoạt.
Công an tỉnh tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện đợt sinh hoạt.

Phát biểu tại Hội nghị sơ kết 1 năm triển khai đợt sinh hoạt chính trị về chủ đề “Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất” và “Lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an”, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng khẳng định: “Đây là cách làm mới, đem lại hiệu quả thiết thực, nhất là trong bối cảnh Đảng, Nhà nước đang đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị, quyết liệt phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và xây dựng Công an xã chính quy. Vì vậy, những giá trị về danh dự, truyền thống của lực lượng CAND cũng như phẩm chất cao đẹp của mỗi cán bộ, chiến sĩ (CBCS) hơn lúc nào hết cần phải được đề cao, bồi đắp và phát huy mạnh mẽ. Qua đó, lan toả, tác động tích cực, làm chuyển biến mạnh mẽ các mặt công tác của Công an địa phương. Đồng chí cũng nhấn mạnh, đạo đức là cái gốc của cán bộ, cán bộ là gốc của công việc, cán bộ tốt thì công việc tốt; Công an tỉnh cần tiếp tục chú trọng xây dựng đội ngũ CBCS trong toàn lực lượng vững vàng về tư tưởng chính trị, hình thành lối sống, phong cách làm việc trọng danh dự, trọng liêm sỉ, coi đó là phẩm chất hàng đầu để tu dưỡng, rèn luyện, hoàn thiện bản thân, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Triển khai đợt sinh hoạt chính trị về chủ đề “Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất” và “Lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an” đã tạo nhiều chuyển biến trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an toàn tỉnh với nhiều cách làm sáng tạo. Trong lĩnh vực văn hóa, tư tưởng, thực hiện 2 lời căn dặn gắn liền với nhiệm vụ xây dựng đội ngũ CBCS bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ, Công an tỉnh tổ chức các cuộc thi viết, biên tập sách làm tài liệu học tập, ban hành bộ “Quy tắc ứng xử của cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Hà Giang”, thiết kế thành tài liệu bỏ túi để tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Trong công tác cán bộ, Đảng ủy Công an tỉnh ban hành Nghị quyết chuyên đề về bố trí cán bộ Công an 3 cấp ở địa phương, đặt ra những điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể để CBCS ở từng vị trí công tác tích cực học tập, phấn đấu. Điểm mới trong việc bổ nhiệm lãnh đạo, chỉ huy là Công an tỉnh đã ban hành Quy định về kiểm tra, đánh giá cán bộ thường xuyên và trước quy trình bổ nhiệm và khung tiêu chí kiểm tra, đánh giá đối với từng hệ lực lượng. Đổi mới kiểm tra, giám sát, phòng ngừa từ sớm, từ xa tình trạng cán bộ, đảng viên vi phạm, suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Hội phụ nữ Công an huyện Yên Minh nhận đỡ đầu cháu Lục Đức Viên, thôn Po Mu, thị trấn Yên Minh.
Hội phụ nữ Công an huyện Yên Minh nhận đỡ đầu cháu Lục Đức Viên, thôn Po Mu, thị trấn Yên Minh.

Đại tá Hoàng Văn Mạnh, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh chia sẻ, triển khai thực hiện đợt sinh hoạt chính trị, nhiều bài học kinh nghiệm được Công an tỉnh rút ra từ thực tiễn. Trong đó, để đạt hiệu quả cần đặt trong mối quan hệ chặt chẽ, đồng bộ với các mặt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, nhất là công tác cán bộ, thi đua, khen thưởng, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Tăng cường kiểm tra, giám sát, bảo đảm các điều kiện phục vụ sinh hoạt, chiến đấu của CBCS, tránh hình thức, khẩu hiệu suông, dẫn đến thực hiện thiếu thực tế. Cùng với đó, các đơn vị dựa vào bối cảnh, nguyện vọng của CBCS để tổ chức linh hoạt, phù hợp, kết hợp tuyên truyền trực quan với sinh hoạt chuyên đề, đổi mới về tư duy, hành động trong giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên, CBCS. Cấp uỷ, thủ trưởng đơn vị quyết liệt đổi mới phương pháp chỉ đạo, sát sao đôn đốc đơn vị cơ sở mạnh dạn có những cách làm mới, hiệu quả, sát với thực tiễn gắn với tinh thần nêu gương, nói đi đôi với làm. Bên cạnh đó, chú trọng kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm, kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân CBCS có thành tích...

Nghị quyết số 12 ngày 16.3.2022 của Bộ Chính trị khóa XIII khẳng định: “CAND là “lá chắn”, “Thanh bảo kiếm” bảo vệ nhân dân, bảo vệ Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa. Xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại là yêu cầu cấp thiết, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc”. Thời gian qua, Công an Hà Giang đã chủ động nắm chắc tình hình, tích cực tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và cấp ủy, chính quyền các cấp cụ thể hóa, tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị về bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, xây dựng lực lượng CAND. Qua đó, phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị trong bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân tin tưởng, ghi nhận, đánh giá cao. Phát huy kết quả đạt được, Công an tỉnh tiếp tục học tập, thấm nhuần, đưa lời căn dặn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đại tướng Tô Lâm lan tỏa vào thực tiễn cuộc sống và xem đây là giải pháp quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng lực lượng.

Trung tá Trần Anh Tuấn, Trưởng Phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị, Công an tỉnh Hà Giang.

Công an xã Phú Lũng (Yên Minh) nắm bắt tình hình an ninh trật tự tại cơ sở.
Công an xã Phú Lũng (Yên Minh) nắm bắt tình hình an ninh trật tự tại cơ sở.

Đợt sinh hoạt chính trị do Công an tỉnh triển khai được Bộ Công an đánh giá cao và vinh dự lựa chọn là điển hình để nhân rộng trong Công an toàn quốc. Thời gian tới, để tiếp tục triển khai hiệu quả đợt sinh hoạt, Công an tỉnh tập trung triển khai các giải pháp, tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự phối hợp của các cơ quan, đoàn thể, nhân dân trong công tác xây dựng lực lượng CAND nói chung và triển khai đợt sinh hoạt chính trị nói riêng. Đồng thời, đưa nội dung học tập, thực hiện 2 lời căn dặn vào nghị quyết của cấp ủy và chương trình công tác năm để chỉ đạo thực hiện, gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Cùng với đó, đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục chính trị tư tưởng phù hợp gắn với công tác chuyên môn, nhất là lực lượng Công an cơ sở nâng cao cảnh giác, khả năng “tự đề kháng” trước âm mưu, phương thức hoạt động chống phá của các thế lực thủ địch…

Cảnh sát giao thông Công an tỉnh nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ, tiếp xúc với nhân dân.
Cảnh sát giao thông Công an tỉnh nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ, tiếp xúc với nhân dân.

Cụ thể hóa để lời căn dặn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đại tướng Tô Lâm phát huy giá trị nhân văn trong thực tiễn công tác, sinh hoạt góp phần xây dựng đội ngũ đảng viên, CBCS Công an Hà Giang vững mạnh toàn diện, cũng là giải pháp thiết thực cụ thể hóa Nghị quyết T.Ư 4 khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, học tập, làm theo Bác. Giờ đây, hình ảnh về CBCS Công an Hà Giang tận tụy, trách nhiệm, không ngừng được lan tỏa từ những câu chuyện đẹp, việc làm ý nghĩa, xứng đáng là lực lượng từ nhân dân mà ra, vì nhân dân phục vụ và “Lúc dân cần, lúc dân khó có Công an”.

Bài, ảnh: PHẠM HOAN


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

"Kim chỉ nam” tự soi, tự sửa - Kỳ 2: Quyết tâm tạo đột phá về giáo dục chính trị tư tưởng
BHG - Đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề “Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất” và “Lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an” được Công an tỉnh triển khai có ý nghĩa rất quan trọng, kịp thời giáo dục bản lĩnh chính trị tư tưởng, để mỗi cán bộ, chiến sĩ (CBCS), đảng viên rèn tâm trong, trí sáng, ra sức thi đua giữ vững an ninh chính trị, thúc đẩy phát triển KT- XH, đối ngoại của địa phương. Đặc biệt, vinh dự được Bộ Công an lựa chọn là điển hình để nhân rộng trong lực lượng Công an toàn quốc.
30/09/2022
“Kim chỉ nam” tự soi, tự sửa - Kỳ I: Nêu cao giá trị về danh dự, tinh thần tận tụy
BHG - Nhằm tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng trong toàn lực lượng, Công an Hà Giang đã triển khai đợt sinh hoạt chính trị đặc biệt với chủ đề “Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất” và “Lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an" (đợt sinh hoạt). Đây là cách làm sáng tạo, mang lại nhiều kết quả toàn diện, xây dựng hình ảnh Công an Hà Giang sáng đẹp trong lòng dân; góp phần tô thắm truyền thống, bản chất cách mạng của lực lượng vũ trang trọng yếu, tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.
30/09/2022
“Cú hích” phát triển nông nghiệp bền vững - Kỳ I: Khẳng định vai trò “xương sống”
BHG - Ứng dụng khoa học công nghệ (KHCN) vào sản xuất giúp người dân miền cực Bắc giảm chi phí, nâng cao hiệu quả kinh tế, thay đổi tư duy, từng bước hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, tạo liên kết trong sản xuất, bảo vệ môi trường. Đây được xem là “cú hích” phát triển nông nghiệp bền vững, giúp người dân địa đầu Tổ quốc xây cuộc sống ấm no.
29/09/2022
Xây dựng nếp sống văn minh trên vùng cực Bắc - Kỳ II: Ánh sáng của Đảng soi đường, chỉ lối
BHG - Nhận thấy tác hại, hệ lụy của những hủ tục đối với nhân dân các dân tộc trong tỉnh nói chung, đặc biệt là đối với đồng bào các dân tộc thiểu số nói riêng, ngày 10.5.2021, BTV Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 09-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng bài trừ các hủ tục lạc hậu ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh (Chỉ thị 09). Từ khi có Chỉ thị 09 tất cả các địa phương trong tỉnh đã triển khai thực hiện quyết liệt và đạt được những kết quả bước đầu khá tích cực. Để từng bước bài trừ, tiến tới xóa bỏ những hủ tục, ngày 01.05.2022, BCH Đảng bộ tỉnh tiếp tục ban hành Nghị quyết số 27-NQ/TU “Thực hiện xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh trong nhân dân các dân tộc Hà Giang,
29/09/2022