Mèo Vạc chú trọng công tác xây dựng Đảng

16:51, 21/05/2019

BHG - Đảng bộ huyện Mèo Vạc hiện có 58 tổ chức cơ sở đảng, trong đó có 21 đảng bộ cơ sở, 37 chi bộ cơ sở, với 4.106 đảng viên; đảng viên chính thức có 3.768 và đảng viên dự bị 338 đồng chí. Để thực hiện hiệu quả công tác phát triển đảng viên, BTV Huyện ủy Mèo Vạc đã ban hành các văn bản về công tác tổ chức xây dựng Đảng, tổng hợp các báo cáo về công tác xây dựng Đảng đảm bảo đúng thời gian, quy trình, quy định của T.Ư, tỉnh… Bên cạnh đó, tăng cường kiểm tra, giám sát việc quán triệt, tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ gắn với nhiệm vụ chỉnh đốn Đảng để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa”; đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhằm tạo sự đồng thuận, thống nhất trong nhận thức và hành động; tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy để phòng, chống tệ nạn xã hội trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; thường xuyên kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng các tổ chức cơ sở đảng, đảng viên; phối hợp với các Ban xây dựng Đảng, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị mở các lớp bồi dưỡng cho đảng viên.

Để nâng cao năng lực cán bộ, đảng viên, BTV Huyện ủy chỉ đạo các cấp ủy thường xuyên bám sát vào nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước để cụ thể hóa các nội dung triển khai đến cơ sở; coi trọng khối đại đoàn kết thống nhất trong Đảng, phát huy nguyên tắc tập trung dân chủ trong lãnh, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, chú trọng công tác đánh giá, nhận xét, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí cán bộ theo hướng công khai, minh bạch; phát huy dân chủ trong công tác cán bộ, phân công nhiệm vụ; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc vai trò, trách nhiệm, tính tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu…

Đồng chí Trần Quang Minh, Bí thư Huyện ủy Mèo Vạc, cho biết: Những năm qua, công tác phát triển đảng viên vẫn còn nhiều hạn chế, như: Việc quản lý, hướng dẫn xây dựng hồ sơ kết nạp đảng viên, chuyển sinh hoạt đảng, quy trình thẩm định hồ sơ kết nạp, chuyển đảng chính thức ở một số đơn vị còn sai sót, chưa quan tâm thường xuyên; nguồn kết nạp đảng viên ở một số tổ chức cơ sở đảng gặp không ít khó khăn. Một số tổ chức cơ sở đảng vẫn còn đảng viên vi phạm Điều lệ Đảng. Công tác đánh giá cán bộ, đảng viên của một số cấp ủy còn hạn chế, chưa căn cứ kết quả công việc, chưa lượng hóa tiêu chuẩn của từng vị trí công việc; do đó, việc đánh giá chưa được khách quan, chưa sát với thực tế, vẫn còn tình trạng nể nang, ngại va chạm… Khắc phục những hạn chế trên, BTV Huyện ủy tiếp tục triển khai, thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là Nghị quyết T.Ư 4 khóa XI, XII, Chị thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị, Chỉ thị số 03-CT/TU của BTV Tỉnh ủy; giáo dục tốt tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, công chức; giám sát việc lãnh, chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu Đại hội Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2015 – 2020 về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ; phối hợp với các Ban xây dựng Đảng, các đơn vị liên quan mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng về văn hóa, chuyên môn, lý luận chính trị; thường xuyên đánh giá các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với cấp ủy, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp…

Thực tiễn cho thấy, việc chú trọng công tác phát triển đảng viên đã giúp các tổ chức cơ sở đảng của Đảng bộ huyện Mèo Vạc không ngừng lớn mạnh, hoàn thành các nhiệm vụ được giao; góp phần đảm bảo trật tự  an toàn xã hội; thúc đẩy phát triển kinh tế ở địa phương.

Hoàng Tuyến


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ cấp ủy năm 2019

BHG- Trong các ngày 23 – 24.4, Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ cấp ủy năm 2019 cho các đồng chí là cấp ủy viên ở cơ sở. Dự Hội nghị có lãnh đạo Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh và hơn 85 học viên thuộc 96 tổ chức cơ sở Đảng. Tại Hội nghị các học viên được các giảng viên hiện đang công tác tại Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh giới thiệu về các chuyên đề như...

23/04/2019
Đảng bộ xã Yên Hà, dấu ấn 50 năm xây dựng và phát triển

BHG - Đảng bộ xã Yên Hà (Quang Bình) thành lập ngày 20.4.1969, đến nay vừa tròn 50 năm; trong quá trình xây dựng và phát triển, Đảng bộ xã luôn kế thừa, bồi đắp truyền thống cao đẹp của Đảng, đoàn kết cùng nhân dân phát huy nội lực, xây dựng đời sống ấm no, hạnh phúc, góp sức làm giàu trên vùng đất mới huyện Quang Bình.

 

22/04/2019
Đảng bộ huyện Bắc Quang thực hiện nhiều giải pháp trong năm thi đua "nước rút"

BHG - 2019 - năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng  và mang tính quyết định trong việc hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Bắc Quang lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Với ý nghĩa đó, nhiều giải pháp trong năm thi đua "nước rút" được cấp ủy, chính quyền huyện quyết liệt chỉ đạo thực hiện.

 

21/05/2019
Đảng viên Hoàng Ngọc Tuyển luôn giữ vững phẩm chất người chiến sỹ công an

BHG - Nhắc đến ông Hoàng Ngọc Tuyển, cán bộ công an hưu trí, hiện  sinh sống tại tổ 1, phường Quang Trung, thành phố Hà Giang mọi người đều có chung nhận xét: Dù tuổi cao (70 tuổi), nhưng ông luôn vui vẻ, yêu đời và rất tâm huyết, hòa đồng, trách nhiệm với làng xóm; tuổi già dường như không ảnh hưởng đến người chiến sỹ công an một thời chiến đấu, vào sinh ra tử".

 

21/05/2019