Mặt trận Tổ quốc huyện Bắc Mê phát huy vai trò "cầu nối" ý Đảng - lòng dân

08:03, 26/03/2019

BHG - Đóng vai trò “cầu nối” giữa Đảng, chính quyền với nhân dân, 5 năm qua, MTTQ các cấp huyện Bắc Mê đã vận động nhân dân phát huy quyền làm chủ, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh thông qua việc vận động đóng góp ý kiến, kiến nghị, giám sát, phản biện xã hội. Qua đó tạo sự đồng thuận trong xã hội và là động lực thúc đẩy KT-XH địa phương phát triển.

Đoàn Thanh niên xã Yên Cường làm hàng rào vườn rau điểm trường thôn Bản Nghè.
Đoàn Thanh niên xã Yên Cường làm hàng rào vườn rau điểm trường thôn Bản Nghè.

5 năm qua, MTTQ các cấp của huyện đã tạo được nhiều phong trào thi đua yêu nước; tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, triển khai hiệu quả việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, thực hiện nghiêm Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; nâng cao chất lượng và hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới và đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Đây là các cuộc vận động lớn, được các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tích cực.

Đánh giá kết quả hoạt động của MTTQ huyện trong nhiệm kỳ qua, đồng chí Lê Mạnh Cường, Phó Bí thư Huyện ủy Bắc Mê, cho biết: Dưới sự chủ trì của MTTQ, các tổ chức chính trị, xã hội của huyện đã có sự phối hợp, thống nhất trong triển khai nhiệm vụ. Một trong những điểm nổi bật nhiệm kỳ qua của MTTQ huyện, đó là luôn làm tốt vận động các tầng lớp nhân dân hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước. Nhất là tuyên truyền Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh”, Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn, các Ban công tác mặt trận phối hợp với các thành viên ở khu dân cư tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực hưởng ứng phong trào chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đưa cơ giới hóa vào sản xuất, hình thành nhiều mô hình kinh tế hiệu quả cao, như: Sản xuất lúa lai chất lượng cao, lúa, ngô hàng hóa, cây trồng vụ Đông, hình thành các mô hình trang trại, gia trại làm ăn có hiệu quả, doanh thu hàng năm đạt hàng trăm triệu đồng. Qua đó, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN và xây dựng hệ thống chính trị tại địa phương. 

Hiện nay, phong trào xây dựng Nông thôn mới (NTM) luôn nhận được sự đồng thuận của nhân dân, người dân tự nguyện hiến đất, đóng góp ngày công xây dựng các công trình phúc lợi của địa phương. Phát động sâu rộng phong trào “Mỗi đoàn thể, mỗi tuần, chọn một thôn, làm một việc” trong xây dựng NTM, giữ gìn vệ sinh môi trường; tu sửa, làm mới, bê-tông hóa đường liên thôn, liên gia, các công trình vệ sinh, chống thả rông gia súc, nhà sạch vườn đẹp, làm các công trình phúc lợi. Trong nhiệm kỳ, đã tổ chức được 250 đợt ra quân xây dựng NTM với 26.542 lượt người tham gia; huy động đóng góp được 702,7 triệu đồng và hiến 18.768 m2 đất làm đường giao thông nông thôn cùng với sự hỗ trợ của nhà nước và ngân sách địa phương… với tổng giá trị đầu tư hàng chục tỷ đồng; huyện được công nhận 3 xã đạt chuẩn NTM.

Bên cạnh đó, Cuộc vận động xây dựng Quỹ “Vì người nghèo” đã góp phần quan trọng vào công cuộc xóa đói, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, phát triển kinh tế. Hưởng ứng cuộc vận động trong những năm qua, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện đã kêu gọi các nhà hảo tâm, các gia đình, cán bộ, công nhân, viên chức, nhân dân trên địa bàn tích cực tham gia ủng hộ xây dựng quỹ, để giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh. Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” đã xuất hiện nhiều cách làm hay; từ các nguồn quỹ, trong những năm qua huyện đã hỗ trợ xây dựng được 100 nhà đại đoàn kết, nhà cho gia đình chính sách, người có công, thiên tai hỏa hoạn, xóa được 167 nhà tạm với số tiền trên 5 tỷ đồng; tặng quà Tết, cứu trợ, khám, chữa bệnh miễm phí, cung cấp vốn vay không hoàn lại cho các đối tượng hưởng chính sách, con em nghèo vượt khó học giỏi với số tiền trên 10 tỷ đồng. Việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế đã góp phần làm cho đời sống nhân dân nâng lên rõ rệt; hộ khá, hộ giàu tăng, hộ nghèo giảm từ 3-4%/năm, đến năm 2019 còn 31% hộ nghèo theo tiêu chí mới. Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 22 triệu đồng/năm...

Những kết quả trên, khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng bộ huyện, sự phối hợp có hiệu quả của chính quyền và thống nhất hành động với các tổ chức thành viên, sự chủ động sáng tạo, linh hoạt của MTTQ; từ các hoạt động đã xuất hiện nhiều cá nhân, tập thể làm công tác mặt trận tiêu biểu, được MTTQ các cấp tặng Kỷ niệm chương, Giấy khen, Bằng khen.

Kết quả sau 5 năm hoạt động của Ủy ban MTTQ các cấp sẽ là nền tảng, niềm tự hào để Ủy ban MTTQ huyện Bắc Mê tự tin bước vào nhiệm kỳ mới 2019 – 2024 với chủ đề “Đoàn kết - Đồng thuận - Dân chủ - Đổi mới - Hợp tác - Phát triển” vì mục tiêu sau cùng là góp phần đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.

Bài, ảnh: VĂN QUÂN


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng trong công cuộc đổi mới và phát triển đất nước

BHG - Đảng Cộng sản Việt Nam từ khi ra đời đến nay luôn phấn đấu, rèn luyện xứng đáng là đội tiên phong và đại biểu trung thành của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội; các tổ chức của Đảng và đảng viên hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật...

28/01/2019
Ý nghĩa lịch sử sự ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng

BHG - Hội nghị hợp nhất các tổ chức Đảng Cộng sản ở Việt Nam thành một Đảng Cộng sản duy nhất - Đảng Cộng sản Việt Nam - theo một đường lối chính trị đúng đắn, tạo nên sự thống nhất về tư tưởng, chính trị và hành động của phong trào cách mạng cả nước, hướng tới mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

25/01/2019
73 năm xây dựng Đảng bộ tỉnh Hà Giang (25.12.1945 -25.12.2018)

BHG - Đảng bộ tỉnh Hà Giang được thành lập ngày 25-12-1945, do Xứ uỷ Bắc Kỳ ký Quyết định thành lập. Ban Chấp hành lâm thời của Đảng bộ gồm có 5 đồng chí (Xứ uỷ Bắc Kỳ cử), đồng chí Hồng Quân được chỉ định làm Bí thư Tỉnh uỷ. Ngày công bố thành lập Đảng bộ tỉnh cũng là ngày công bố thành lập chi bộ đầu tiên của tỉnh Hà Giang lấy tên là "Chi bộ cơ quan công sở", đồng chí Hồng Quân, Bí thư Tỉnh uỷ, trực tiếp là Bí thư chi bộ, khi mới thành lập có 5 đảng viên (Là một chi bộ Đảng, cũng là Ban Chấp hành lâm thời của Đảng bộ tỉnh).

24/01/2019
Chú trọng chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên tại Bắc Mê

BHG - Ngày 5.1.2018, BTV Tỉnh ủy ban hành Hướng dẫn số 06-HD/TU về đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức; kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ), đảng viên. Thực hiện hướng dẫn trên, BTV Huyện ủy Bắc Mê đã ban hành công văn triển khai; qua đó, giúp phát huy ưu điểm, khắc phục nhược điểm, tạo điều kiện cho TCCSĐ và đảng viên phát huy sở trường, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 

21/03/2019