Đảng bộ huyện Hoàng Su Phì: Lãnh, chỉ đạo thực hiện toàn diện công tác kiểm tra, giám sát

08:14, 22/12/2017

BHG - Đảng bộ huyện Hoàng Su phì có 74 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc và 5.607 đảng viên. Trong những năm qua, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong huyện đã phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, huy động mọi nguồn lực thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI của Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết lần thứ XX của Đảng bộ huyện Hoàng Su Phì và dành được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng. Để đạt được những kết quả trên, Đảng bộ huyện chú trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đảm bảo các chỉ thị, nghị quyết của Đảng được thực hiện triệt để, hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đề ra.

Đồng chí Lù Tờ Lìn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Hoàng Su Phì trao giải thưởng cho các cá nhân, tập thể tại Hội thi Nghiệp vụ công tác kiểm tra của huyện.
Đồng chí Lù Tờ Lìn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Hoàng Su Phì trao giải thưởng cho các cá nhân, tập thể tại Hội thi Nghiệp vụ công tác kiểm tra của huyện.

Từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay, cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp huyện Hoàng Su Phì đã triển khai, thực hiện toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng, trong đo, quan tâm lãnh đạo và thực hiện nhiệm vụ kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; giải quyết tố cáo, khiếu nại đối với tổ chức Đảng và đảng viên. Hàng năm, cấp ủy và UBKT các cấp đã cụ thể hóa Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa thành Kế hoạch tổ chức thực hiện hoàn thành 100% số cuộc đề ra. Qua kiểm tra; giải quyết tố cáo, cấp ủy và UBKT các cấp đã xem xét, xử lý nghiêm các vi phạm, thi hành kỷ luật Đảng 30 trường hợp (khiển trách 17; cảnh cáo 6; cách chức 3; khai trừ 4); kịp thời lãnh đạo thực hiện đồng bộ kỷ luật hành chính, đoàn thể theo quy định. Trong quá trình xem xét xử lý kỷ luật, cấp ủy và UBKT các cấp đã thực hiện đúng chỉ đạo, phương châm, công tâm, khách quan, đảm bảo quyền lợi của đảng viên vi phạm; thận trọng, thảo luận phân tích làm rõ nguyên nhân, tính chất, mức độ, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ để cân nhắc, biểu quyết hình thức kỷ luật cho phù hợp, vi phạm đến đâu xử lý đến đấy, nên những năm qua không có trường hợp nào khiếu nại hình thức kỷ luật.

Nhằm tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, cấp ủy và UBKT các cấp huyện Hoàng Su Phì đã nhận thức sâu sắc quan điểm “lãnh đạo mà không kiểm tra thì coi như không lãnh đạo”, quan tâm lãnh đạo, thực hiện toàn diện các nhiệm vụ chính trị của địa phương; định kỳ sơ kết, tổng kết nhằm đánh giá đúng tình hình công tác xây dựng Đảng, công tác lãnh đạo. Đồng thời, mạnh dạn chỉ ra một số hạn chế trong công tác kiểm tra, như: Việc thực hiện kiểm tra, giám sát đối với một số nội dung, đối tượng ở cấp cơ sở còn chậm so với kế hoạch đề ra; việc thực hiện quy chế phối hợp giữa UBKT cấp huyện với một số cơ quan, tổ chức chưa được kịp thời, thường xuyên,… để từ đó rút ra nguyên nhân, bài học kinh nghiệm.

Nhiệm vụ xuyên suốt của Đảng bộ Hoàng Su Phì trong thời gian tới, là: Cấp ủy, UBKT các cấp thuộc Đảng bộ huyện tiếp tục lãnh, chỉ đạo thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, hướng dẫn của UBKT cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. Cụ thể hóa và thực hiện có hiệu quả chương trình, kế hoạch công tác toàn khóa; đẩy mạnh “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh”; “8 lời căn dặn của Bác Hồ đối với Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang” và Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “nói đi đôi với làm”; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng được Ban Thường vụ Tỉnh ủy cụ thể hóa thành Bộ công cụ;... Quan tâm lãnh, chỉ đạo bổ sung quy hoạch cấp ủy, UBKT các cấp hàng năm, kịp thời củng cố bộ máy UBKT đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng về trình độ, năng lực, kinh nghiệm công tác kết hợp hài hòa giữa cơ cấu độ tuổi, giới tính, dân tộc; thường xuyên bồi dưỡng nghiệp vụ; tiếp tục tổ chức Hội thi nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng, chú trọng Hội thi Nghiệp vụ công tác kiểm tra, tạo cơ hội cho cấp ủy viên và cán bộ kiểm tra cơ sở được trau dồi, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ, đồng thời tuyên truyền công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng.

Bài, ảnh: Nguyễn Thế Vinh

(Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy)


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng

BHG-Thời gian qua, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh được đặc biệt quan tâm, chỉ đạo sát sao, triển khai bài bản, sát thực tế, có nhiều điểm sáng, mô hình cách làm mới và toàn diện. Đặc biệt, BTV Tỉnh ủy đã tổ chức quán triệt, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Nghị quyết TW4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ban hành triển khai Bộ công cụ đánh giá chấm điểm cán bộ, đảng viên đối chiếu với 27 biểu hiện mà Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII đã nêu...

31/10/2017
Hoàng Su Phì: Cán bộ chủ chốt cấp xã nêu gương trong phát triển kinh tế

BHG-Qua gần 3 năm triển khai, mô hình phát triển kinh tế do cán bộ chủ chốt cấp xã ở huyện Hoàng Su Phì thực hiện đã và đang phát huy được hiệu quả. Cách làm này đang nhân rộng đến các đoàn thể, cán bộ, công chức cấp xã, thị trấn và bà con nhân dân, qua đó góp phần không nhỏ vào việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xóa đói, giảm nghèo bền vững tại địa phương.

 

30/10/2017
Đảng bộ thành phố Hà Giang phát huy hiệu quả công tác kiểm tra Đảng

BHG-Đảng bộ thành phố Hà Giang có 47 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc, trong đó có 12 Đảng bộ và 35 Chi bộ cơ sở; 179 Chi bộ trực thuộc các Đảng bộ gồm: 76 Chi bộ tổ nhân dân, 25 Chi bộ thôn, 78 Chi bộ cơ quan và doanh nghiệp với 4.389 đảng viên. Trong những năm qua, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) từ Thành ủy đến cơ sở đã bám sát sự lãnh đạo của cấp ủy, UBKT cấp, trên thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, ngăn ngừa vi phạm, tạo sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành kỷ luật Đảng.

30/10/2017
Đẩy mạnh học tập Chỉ thị 05 ở Đảng ủy Quân sự huyện Vị Xuyên

BHG-Phát huy những kết quả đạt được sau hơn 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị, năm 2017, Đảng ủy Ban CHQS huyện Vị Xuyên tiếp tục chú trọng đẩy mạnh "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" theo tinh thần Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, gắn với thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng ở địa phương.

30/10/2017