Hà Giang

Phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ thu ngân sách

12:00, 09/02/2019

Xuân 2019 - Năm 2018 đã khép lại với những thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn đối với ngành Thuế Hà Giang - đơn vị chủ lực trong thu ngân sách địa phương. Phát huy những kết quả đạt được, với sự nhìn nhận và đánh giá thực tiễn từ nhiều góc độ, ngành Thuế đã có nhiều giải pháp đảm bảo công tác thu ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2019 đạt kết quả cao nhất.

Lãnh đạo Cục Thuế và các phòng ban tặng hoa chúc mừng đồng chí Lưu Đức Công, Cục trưởng Cục Thuế được bầu làm Bí thư Đảng ủy Văn phòng Cục Thuế nhiệm kỳ 2016 - 2020.                    Ảnh: PHÙNG VĂN CHÍNH
Lãnh đạo Cục Thuế và các phòng ban tặng hoa chúc mừng đồng chí Lưu Đức Công, Cục trưởng Cục Thuế được bầu làm Bí thư Đảng ủy Văn phòng Cục Thuế nhiệm kỳ 2016 - 2020. Ảnh: PHÙNG VĂN CHÍNH

Năm qua, ngành Thuế Hà Giang thực hiện nhiệm vụ thu NSNN trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều khó khăn; hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp khai thác, chế biến khoáng sản không ổn định, với các yếu tố không thuận lợi như: Giá quặng duy trì mức thấp, doanh nghiệp được cấp phép hoạt động năng lực tài chính còn hạn chế, thiếu vốn để đầu tư  dẫn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh cầm chừng, thậm chí tạm ngừng hoạt động; cùng với đó là thời tiết không thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động sản xuất thủy điện công suất lớn, sản lượng khai thuế một số thời điểm giảm so cùng kỳ; nhiều nhà máy thủy điện có số nộp NSNN thấp hơn nhiều so với dự toán; tiến độ giải ngân vốn đầu tư công còn chậm (đến cuối tháng 12.2018 mới đạt 60% kế hoạch); Nhà nước tiếp tục thực hiện chính sách gia hạn nộp thuế (không tính tiền chậm nộp) đối với người nộp thuế (NNT) sử dụng vốn ngân sách nhưng chưa được Nhà nước thanh toán nhằm góp phần tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp có thêm nguồn lực để thúc đẩy phát triển kinh tế…; các nguyên nhân đó đã ảnh hưởng trực tiếp trực đến nhiệm vụ thu ngân sách trên địa bàn.

Năm 2018, Trung ương giao ngành Thuế Hà Giang thu NSNN 1.803 tỷ đồng. Trong đó: Thu thuế, phí 1.746,5 tỷ đồng; thu biện pháp tài chính 56,5 tỷ đồng (tăng 16,6% so với kết quả thực hiện năm 2017); HĐND, UBND tỉnh giao thu thuế và phí: 1821 tỷ đồng, tăng 11,3 so với dự toán thu năm 2017. Kết quả thu nộp NSNN ước năm 2018 là 1.736,8 tỷ đồng, đạt 96% dự toán pháp lệnh và tăng 7% so cùng kỳ. Trong đó, thu tiền sử dụng đất ước đạt 84,4 tỷ, đạt 138% dự toán pháp lệnh và giảm 4% so với cùng kỳ; thu nội địa, không kể tiền sử dụng đất, ước đạt 1.652,4 tỷ đồng, đạt 95% dự toán pháp lệnh, tăng 9% so với cùng kỳ năm 2017. Ước có 9/12 địa bàn hoàn thành thu NSNN, gồm các huyện: Vị Xuyên (102,5%); Bắc Quang (100%); Quang Bình (100%); Quản Bạ (136,9%); Yên Minh (155,3%); Đồng Văn (133,5%); Mèo Vạc (114,4%)…; có 3 địa bàn không hoàn thành do ảnh hưởng bởi nguyên nhân khách quan là thành phố Hà Giang, huyện Bắc Mê và Văn phòng Cục Thuế.

Năm 2019, dự báo nền kinh tế cả nước tiếp tục duy trì đà tăng trưởng cao, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát; tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm xã hội của tỉnh dự báo đạt trên 8,5%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng… đó là cơ hội để ngành Thuế tổ chức thực hiện, hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao. Tuy nhiên, ngành Thuế xác định, bên cạnh những yếu tố thuận lợi vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế, nhất là sức cạnh tranh hàng hóa của doanh nghiệp còn thấp; nguồn lực để thực hiện “2 khâu đột phá và 5 chương trình trọng tâm” của tỉnh còn nhiều khó khăn; thiên tai, dịch bệnh ngày càng diễn biến phức tạp, khó lường; số lượng doanh nghiệp ngừng, nghỉ dự kiến vẫn còn gia tăng; thị trường nhỏ bé, vốn đầu tư thấp... sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả thu ngân sách. Trước những nhận định và đánh giá còn nhiều khó khăn, thách thức, Cục Thuế tỉnh xác định các nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung triển khai như sau:

Một là: Tiếp tục thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, Chỉ thị của UBND tỉnh về những giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2019 và giai đoạn 2016 - 2020; triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý thuế, trong đó tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu thuế, trốn lậu thuế và đẩy mạnh  quản lý nợ đọng thuế; hoàn thành chỉ tiêu thu nợ và kế hoạch thanh tra, kiểm tra, phấn đấu thực hiện dự toán thu NSNN năm 2019 với kết quả cao nhất.

Hai là: Thực hiện các chính sách của Chính phủ về những giải pháp tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, phấn đấu tăng trưởng kinh tế cao hơn năm 2018. Tăng cường hỗ trợ giải quyết khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao hiệu lực quản lý thuế.

Ba là: Tổ chức triển khai thực hiện tốt Luật Quản lý thuế, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế, Luật Phí, lệ phí, Luật NSNN,…; triển khai đầy đủ, kịp thời các ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác thuế theo chỉ đạo của Tổng cục Thuế; triển khai dịch vụ nộp thuế điện tử, hoàn thành các tiêu chí Tổng cục Thuế giao.

Bốn là: Tăng cường  tuyên truyền chính sách, pháp luật thuế, cho các tầng lớp dân cư, các tổ chức, cá nhân trực tiếp sản xuất, kinh doanh nhận thức đúng quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước về chính sách, pháp luật thuế, chiến lược cải cách hệ thống thuế, qua đó thực hiện tốt nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước.

Năm là: Tiếp tục triển khai tổ chức thực hiện chương trình phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm; đẩy mạnh công tác quản lý nội bộ ngành; thắt chặt kỷ cương, kỷ luật, đổi mới phương pháp làm việc; chấn chỉnh, nâng cao tinh thần trách nhiệm đội ngũ cán bộ, công chức trong thực thi công vụ.

Để thực hiện tốt các nhiệm trên, ngành Thuế tập trung triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp, đó là:

Thường xuyên báo cáo xin ý kiến cấp ủy, chính quyền địa phương, Bộ Tài chính - Tổng cục Thuế trong triển khai chính sách thuế và tổ chức quản lý thu. Chủ động phối hợp với các ngành tham mưu cho cấp ủy, chính quyền giải quyết kịp thời các vướng mắc trong sản xuất, kinh doanh; triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý thuế, trong đó tăng cường thanh tra, kiểm tra chống thất thu thuế, gian lận, trốn thuế và đẩy mạnh công tác quản lý nợ đọng thuế.

Đẩy mạnh tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế. Phối hợp có hiệu quả với các cơ quan liên quan rà soát, đối chiếu để xác định chính xác số đơn vị đang hoạt động, ngừng, nghỉ kinh doanh... Tập trung rà soát, đôn đốc việc kê khai, nộp thuế của các tổ chức, cá nhân. Kiên quyết xử lý doanh nghiệp không nộp, chậm nộp hồ sơ khai thuế. Phấn đấu 100% doanh nghiệp khai thuế điện tử; tỷ lệ doanh nghiệp đăng ký nộp thuế điện tử, chứng từ nộp thuế điện tử và số tiền nộp thuế điện tử đạt trên 95%.

Về công tác quản lý nợ thuế: Đánh giá tình trạng nợ đọng thuế trên từng lĩnh vực, khoản thu, sắc thuế, phân loại nợ thu, lập danh sách các tổ chức, cá nhân nợ thuế, không nộp thuế đúng hạn, nợ thuế kéo dài, trong đó tập trung vào các đơn vị nợ thuế lớn bổ sung vào danh sách dự kiến thu theo từng tháng/quý.

Về thủ tục hành chính thuế: Đẩy mạnh ứng dụng CNTT phục vụ quản lý thuế và cung cấp dịch vụ công trực tuyến qua mạng Internet cho NNT. Tất cả văn bản pháp luật, văn bản hướng dẫn, các thông tin cảnh báo về những rủi ro trong thực hiện nghĩa vụ thuế đăng tải công khai trên Trang thông tin điện tử.

Tiếp tục chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện chương trình hành động cá nhân gắn với thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và Luật Phòng, chống tham nhũng. Cục Thuế duy trì thường xuyên việc kiểm tra, giám sát công chức trong việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính, cải tiến lề lối làm việc và phục vụ NNT...

Với sự quan tâm lãnh, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và Tổng cục Thuế; sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ngành, cấp ủy, chính quyền các cấp cùng tinh thần đoàn kết, thống nhất và nỗ lực vượt qua khó khăn của đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động trong toàn ngành Thuế, nhiệm vụ công tác thuế năm 2019 sẽ được hoàn thành xuất sắc, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH đã đề ra. 

LƯU ĐỨC CÔNG (Cục trưởng Cục Thuế)


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Hội Nhà báo tỉnh đầm ấm "ngôi nhà" chung

Xuân 2019- Chia tay 2018, Hội Nhà báo và những người làm báo tỉnh Hà Giang hoàn thành chặng đường năm đầu của nhiệm kỳ 5 năm (2018-2023). Nhớ lại ngày đầu năm, khi thông qua Nghị quyết Đại hội IV – các hội viên Hội Nhà báo đã biểu quyết, phải: "Xây dựng Hội trở thành "ngôi nhà" chung của hội viên và những người làm báo Hà Giang". Một câu ngắn gọn, nhẹ nhàng tưởng như đơn giản...

09/02/2019
Lan tỏa sắc Xuân nửa nhiệm kỳ Đại hội

Xuân 2019 - Năm 2018 là năm thứ 3 thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 – 2020, vượt lên những khó khăn như nguồn lực đầu tư hạn chế; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông còn yếu kém dẫn đến thu hút đầu tư gặp nhiều khó khăn; trình độ dân trí thấp, không đồng đều; khí hậu, thời tiết diễn biến bất thường, ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất và đời sống nhân dân... 

09/02/2019
Văn hóa dân tộc Nùng hòa quyện trong những sắc Xuân

Xuân 2019 - Khi những cánh hoa đào mỏng manh khoe sắc hồng báo hiệu một mùa Xuân mới đã về, vượt qua những khúc cua ngoằn ngoèo, chúng tôi có mặt nơi mảnh đất miền Tây Xín Mần đầy nắng và gió, nằm nép mình bên dòng sông Chảy hiền hòa. 

09/02/2019
Sắc Xuân về trên các xã vùng Nông thôn mới

Xuân 2019 - Xuân đã về đến đầu ngõ, không khí chuẩn bị đón Tết thêm rộn ràng. Nhà nhà treo câu đối, chậu hoa dán giấy đỏ; hoa đào, hoa mai bung nụ. Trong bức tranh nhiều sắc màu của Xuân mới, nhân dân các xã vừa cán đích đạt chuẩn Quốc gia về xây dựng NTM như càng được nhân thêm niềm vui, bởi bộ mặt nông thôn được thay da đổi thịt; 

09/02/2019