Hà Giang

Luật Du lịch

20:03, 08/10/2018

BHG- Từ 1.1.2018, Luật Du lịch có hiệu lực. Báo Hà Giang điện tử đăng tải toàn văn Luật Du lịch nhằm thông tin, tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Luật Du lịch tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh, nắm rõ các nội dung cơ bản của Luật Du lịch; góp phần triển khai thi hành Luật Du lịch kịp thời, thống nhất và hiệu quả trên địa bàn toàn tỉnh.

LUẬT DU LỊCH


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng thiếc, wolfram, antimon đến năm 2025, có xét đến 2030

BHG - Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định số 956/QĐ-TTg, ngày 2.8.2018 về Phê duyệt quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng thiếc, wolfram, antimon đến năm 2025, có xét đến 2030. Theo Quyết định, Thủ tướng nêu rõ, phát triển thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng thiếc, wolfram, antimon phù hợp với Chiến lược khoáng sản, quy hoạch phát triển KT-XH các địa phương; đảm bảo yêu cầu phát triển bền vững; củng cố công tác QP-AN; đảm bảo hài hòa lợi ích quốc gia, địa phương, doanh nghiệp và dân cư trong vùng có dự án. 

31/08/2018
Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

BHG - Ngày 30.8, Chủ tịch UBND tỉnh đã có Chỉ thị số 1773/CT-UBND về việc tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, chủ tịch UBND các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt những nhiệm vụ được giao. Dưới dây là toàn văn Chỉ thị này.

31/08/2018
Công điện của Thủ tướng: Ứng phó lũ lớn ở ĐBSCL và mưa lũ tại Bắc Bộ

Thủ tướng Chính phủ vừa ký công điện 1127/CĐ-TTg chỉ đạo ứng phó lũ lớn ở Đồng bằng sông Cửu Long và mưa lũ tại Bắc Bộ.

31/08/2018
Thông tin tuyển chọn điều dưỡng viên sang học tập và làm việc tại Nhật Bản

BHG - Ngày 26.9, Sở LĐTB&XH đã có thông báo số 1230/LĐTBXH-LĐVLTBXH về Thông tin tuyển chọn điều dưỡng viên sang học tập và làm việc tại Nhật Bản. Dưới đây là Thông báo tuyển chọn ứng viên điều dưỡng, hộ lý sang làm việc tại Nhật Bản (khoá 7.2018).

26/09/2018