123
Không sử dụng thiết bị Tàu Cuốc để khai thác cát, sỏi lòng sông, suối trên địa bàn tỉnh Hà Giang - Báo Hà Giang điện tử

Không sử dụng thiết bị Tàu Cuốc để khai thác cát, sỏi lòng sông, suối trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Thứ Năm, 03/08/2017, 16:06 (GMT+7)

BHG- Ngày 02.8.2017, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang đã có Công văn số 3030/UBND-KTN về việc không sử dụng thiết bị Tàu cuốc để khai thác cát, sỏi lòng sông, suối trên địa bàn tỉnh Hà Giang gửi các Sở Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ, Công thương; UBND các huyện, thành phố. Căn cứ ý kiến thống nhất của Thường trực UBND tỉnh về nội dung: “Không đồng ý cho doanh nghiệp (là chủ đầu tư dự án) áp dụng công nghệ có sử dụng thiết bị Tàu Cuốc để khai thác cát, sỏi tại Phiếu trình giải quyết công việc của Văn phòng UBND tỉnh; Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc đề xuất cho ý kiến chỉ đạo không sử dụng thiết bị Tàu Cuốc để khai thác cát, sỏi lòng sông, suối trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Xây dựng (cơ quan chủ trì), Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan có liên quan trong quá trình tham gia và thẩm định dự án đầu tư hoặc báo cáo kinh tế - kỹ thuật, thiết kế mỏ của các dự án khai thác cát, sỏi trên địa bàn tỉnh, không đồng ý cho doanh  nghiệp (là chủ đầu tư dự án) áp dụng công nghệ có sử dụng thiết bị Tàu Cuốc để khai thác cát, sỏi. Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo tới các tổ chức, cá nhân được cấp Giấy phép khai thác cát, sỏi biết về chỉ đạo của UBND tỉnh không được sử dụng công nghệ có sử dụng Tàu Cuốc để khai thác cát, sỏi trên địa bàn tỉnh để các đơn vị thực hiện; đồng thời yêu cầu các đơn vị khai thác cát, sỏi phải khai thác theo đúng chủng loại, thiết bị trong hồ sơ dự án, thiết kế cơ sở dự án đầu tư hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết kế mỏ đã được thẩm định, phê duyệt, nghiêm cấm việc thay đổi công nghệ từ khai thác bằng sức nước sang sử dụng công nghệ có sử dụng thiết bị Tàu Cuốc để khai thác cát, sỏi. UBND các huyện, thành phố giám sát chặt chẽ, kịp thời phát hiện ngăn chặn và xử lý nghiêm theo thẩm quyền các tổ chức, cá nhân thực hiện khai thác cát, sỏi bằng Tàu Cuốc trên địa bàn quản lý; trường hợp quá thẩm quyền báo cáo UBND tỉnh để cho ý kiến chỉ đạo giải quyết.

Đây là một trong nhiều giải pháp thiết thực của Thường trực UBND tỉnh trong việc tăng cường quản lý Nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

PV điện tử

.