Công điện về việc tăng cường công tác phòng, chống đói rét cho đàn gia súc

Thứ Sáu, 09/12/2016, 16:39 (GMT+7)

BHG – Ngày 9.12.2016, Báo Hà Giang Điện tử nhận được Công điện số 4496/CĐ – CTUBND của UBND tỉnh Điện Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Giám đốc Sở NN – PTNT, về việc tăng cường công tác phòng, chống đói rét cho đàn gia súc. Báo Hà Giang Điện tử đăng nội dung Công điện.

 

 

 

 

.