THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI GIÁ BÁN ĐIỆN

Thứ Ba, 05/12/2017, 16:15 (GMT+7)

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BĂC 

    CÔNG TY ĐIỆN LỰC HÀ GIANG

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC THAY ĐỔI GIÁ BÁN ĐIỆN

Từ ngày 1 tháng 12 năm 2017

 

Căn cứ Quyết định số 4495/QĐ-BCT ngày 30/11/2017 của Bộ Công  thương quy định về giá bán điện.

Công ty Điện lực Hà giang xin thông báo đến các Quý khách hàng sử dụng điện trên địa bàn tỉnh Hà giang về việc thay đổi giá bán điện từ ngày 1 tháng 12 năm 2017 như sau:

I. Giá bán lẻ điện cho các ngành sản xuất

1. Cấp điện áp từ 110 kv trở lên:

            - Giờ bình thường:            1.434 đ/kwh

            - Giờ thấp điểm:                   884 đ/kwh

            - Giờ cao điểm:                 2.570 đ/kwh

2. Cấp điện áp từ 22 kv đến dưới 110 kv:

            - Giờ bình thường:            1.452 đ/kwh

            - Giờ thấp điểm:                   918 đ/kwh

            - Giờ cao điểm:                 2.673 đ/kwh

3. Cấp điện áp từ 6 kv đến dưới 22 kv:

            - Giờ bình thường:            1.503 đ/kwh

            - Giờ thấp điểm:                   953 đ/kwh

            - Giờ cao điểm:                 2.759 đ/kwh

4. Cấp điện áp dưới 6 kv:

            - Giờ bình thường:            1.572 đ/kwh

            - Giờ thấp điểm:               1.004 đ/kwh

            - Giờ cao điểm:                 2.862 đ/kwh

II. Giá bán lẻ điện cho các đối tượng hành chính sự nghiệp

1. Bệnh viện, nhà trẻ, mẫu giáo, trường phổ thông:

- Cấp điện áp từ 6 kv trở lên:          1.531 đ/kwh

- Cấp điện áp dưới 6 kv:                  1.635 đ/kwh

2. Chiếu sáng công cộng; đơn vị hành chính sự nghiệp:

- Cấp điện áp từ 6 kv trở lên:          1.686 đ/kwh

- Cấp điện áp dưới 6 kv:                  1.755 đ/kwh

III. Giá bán lẻ điện cho kinh doanh

1. Cấp điện áp từ 22 kv trở lên:

            - Giờ bình thường:           2.254 đ/kwh

            - Giờ thấp điểm:              1.256 đ/kwh

            - Giờ cao điểm:                3.923 đ/kwh

2. Cấp điện áp từ 6 kv đến dưới 22 kv:

            - Giờ bình thường:           2.426 đ/kwh

            - Giờ thấp điểm:              1.428 đ/kwh

            - Giờ cao điểm:                4.061 đ/kwh

3. Cấp điện áp dưới 6 kv:

            - Giờ bình thường:           2.461 đ/kwh

            - Giờ thấp điểm:              1.497 đ/kwh

            - Giờ cao điểm:                4.233 đ/kwh

V. Giá bán lẻ điện sinh hoạt bậc thang

1. Cho kwh từ     0 –   50:           1.549 đ/kwh

2  Cho kwh từ   51 – 100:           1.600 đ/kwh

3. Cho kwh từ 101 – 200:           1.858 đ/kwh

4. Cho kwh từ 201 – 300:           2.340 đ/kwh

5. Cho kwh từ 301 – 400:           2.615 đ/kwh

6. Cho kwh từ 401 trở lên:         2.701 đ/kwh

 

Mọi thông tin quý khách hàng liên hệ : Trung tâm chăm sóc khách hàng 19006769

 

Vậy Công ty Điện lực Hà giang xin thông báo để các Quý khách hàng sử dụng điện được biết./.

 

 KT.GIÁM ĐỐC

 PHÓ GIÁM ĐỐC          

 

 

 

Bùi Minh Đại

.