Thường trực HĐND tỉnh họp phiên tháng 5

Thứ Sáu, 22/05/2020, 17:52 (GMT+7)

BHG - Ngày 22.5, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức họp phiên tháng 5, nhằm thống nhất với UBND tỉnh nội dung, chương trình kỳ họp thứ 13 (bất thường) và triển khai một số nội dung quan trọng khác của Thường trực, các ban HĐND tỉnh. Đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp. Dự họp có các đồng chí: Lê Quang Minh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Cơ quan Ủy ban Kiểm tra – Thanh tra tỉnh, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh; Chúng Thị Chiên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Hoàng Văn Vịnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Hà Thị Minh Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các ban HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh.

Phiên họp tháng 5 Thường trực HĐND tỉnh.
Phiên họp tháng 5 Thường trực HĐND tỉnh.

Phiên họp đã tập trung thảo luận, thống nhất và cho ý kiến vào Tờ trình của UBND tỉnh về việc đề nghị HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư các dự án khởi công mới năm 2020, sử dụng nguồn vốn đầu tư công thuộc cấp tỉnh quản lý và một số tờ trình quan trọng khác. Theo đó tại kỳ họp thứ 13 (bất thường), khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định chủ trương đầu tư 22 dự án khởi công mới năm 2020. Các đại biểu tham dự kỳ họp cũng đề nghị UBND tỉnh làm rõ các vấn đề liên quan đến hồ sơ báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư 22 dự án, việc thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối nguồn vốn 22 dự án này, công tác chuẩn bị kỳ họp thứ 13 và một số nhiệm vụ trọng tâm của HĐND tỉnh trong thời gian tới.

Kết luận phiên họp, đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhất trí kỳ họp thứ 13 sẽ tổ chức vào ngày 2.6, được triển khai bằng hình thức họp trực tuyến; đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chuẩn bị đầy đủ văn bản trình kỳ họp theo đúng thời gian quy định và làm rõ nguồn vốn để triển khai thực hiện các dự án; đề nghị các ban HĐND tỉnh chủ động tham gia nghiên cứu, thẩm tra các văn bản trình kỳ họp đảm bảo đúng thời gian, chất lượng; chủ động khảo sát, giám sát các nội dung theo đúng kế hoạch và đề nghị Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh kiểm tra, khảo sát tiến độ triển khai, thực hiện một số công trình, dự án lớn trên địa bàn tỉnh; giao cho văn phòng, các phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ kỳ họp; Thường trực HĐND tỉnh không tổ chức họp báo trước kỳ họp mà thông báo nội dung, chương trình kỳ họp trên các phương tiện thông tin, đại chúng để cử tri quan tâm theo dõi.

Lan Phương (HĐND tỉnh)

.