Hội nghị BCH Đảng bộ Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh lần thứ 4

Thứ Tư, 10/07/2019, 15:05 (GMT+7)

BHG - Ngày 10.7, Đảng bộ Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh khóa XXII tổ chức hội nghị Ban chấp hành lần thứ 4 (mở rộng). Đồng chí Nguyễn Trung Tài, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức – Nội vụ, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh, chủ trì hội nghị. Cùng dự có lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy và các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc.

Hội nghị BCH Đảng bộ khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh lần thứ 4, khóa XXII.
Đồng chí Nguyễn Trung Tài, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức – Nội vụ, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh kết luận tại hội nghị. 

Trong 6 tháng đầu năm, Đảng bộ Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh đã quan tâm thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác tổ chức xây dựng Đảng. Đã kết nạp 49 quần chúng ưu tú vào Đảng, công nhận 68 đảng viên chính thức. Việc phân loại tổ chức cơ sở đảng, đảng viên, công tác thi đua khen thưởng thực hiện đúng quy định; trong đó có 17 chi, đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 71 chi, đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ; 5 chi, đảng bộ hoàn thành nhiệm vụ. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng thực hiện đúng kế hoạch. Hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội hiệu quả. Công tác xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp vững mạnh, thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ được quan tâm. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, đoàn kết, trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Hội nghị đã quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về thực hiện Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Trung Tài đề nghị, thời gian tới, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cần thực hiện tốt kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm. Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết T.Ư4 (khóa XII), thực hiện có hiệu quả năm dân vận chính quyền. Tập trung nghiên cứu đề xuất một số giải pháp tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, sản xuất, kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển. Các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc cần xây dựng kế hoạch để chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tại hội nghị, 1 đảng bộ, 3 chi bộ và 20 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giai đoạn 2014 – 2018 đã được BTV Tỉnh ủy khen thưởng.

Tin, ảnh: Lê Hải

.