Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 27

Thứ Ba, 09/07/2019, 17:48 (GMT+7)
.

 

BHG - Ngày 9.7, BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 tổ chức Hội nghị lần thứ 27 (mở rộng), đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm và triển khai một số nhiệm vụ quan trọng khác. Các đồng chí: Đặng Quốc Khánh, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV, đơn vị tỉnh Hà Tĩnh; Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy đồng chủ trì. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng T.Ư phụ trách tỉnh; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; Đoàn ĐBQH khóa XIV, đơn vị tỉnh Hà Giang; các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành...

Toàn cảnh Hội nghị.
Toàn cảnh Hội nghị.

Phát biểu khai mạc, Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh nhấn mạnh: Mặc dù trong 6 tháng đầu năm, tình hình bệnh dịch tả lợn châu Phi, sâu keo mùa thu phát sinh, thiên tai diễn biến khó lường, nhưng với quyết tâm chính trị trong lãnh, chỉ đạo của cả hệ thống chính trị đã giúp nhiều chỉ tiêu KT – XH tăng khá so với cùng kỳ. Tuy nhiên, so với yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra, việc triển khai thực hiện nhiệm vụ còn một số hạn chế nhất định. Do đó, từng cơ quan, đơn vị, nhất là người đứng đầu cần chỉ đạo rà soát lại tất cả những công việc, nhiệm vụ được giao; phân tích để tìm ra những “rào cản” trong phát triển KT – XH; làm rõ trách nhiệm của ngành, lĩnh vực cụ thể. Từ đó, đưa ra các giải pháp phù hợp để khắc phục; phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ việc, rõ người chủ trì và thời gian hoàn thành; đề ra các biện pháp, giải pháp phù hợp; thường xuyên kiểm tra, giám sát, tập trung lãnh, chỉ đạo quyết liệt để thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh phát biểu tại Hội nghị.
Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh phát biểu tại Hội nghị.

 

Các đại biểu dự Hội nghị.
Các đại biểu dự Hội nghị.

Báo cáo tình hình, kết quả công tác lãnh đạo của BTV Tỉnh ủy và báo cáo của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về phát triển KT – XH, QP – AN 6 tháng đầu năm, nêu rõ: Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP giá so sánh) ước đạt 5,03%. Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm vụ Đông - xuân đạt gần 116 nghìn ha; tổng sản lượng lương thực vụ Xuân ước đạt trên 134 nghìn tấn. Chương trình xây dựng Nông thôn mới được đẩy mạnh; chương trình quy tụ dân cư hoàn thành di chuyển 2.546/3.269 hộ. Giá trị sản xuất công nghiệp (giá thực tế) ước đạt trên 2.450 tỷ đồng, tăng 2,07% so với cùng kỳ. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện ước đạt gần 3.600 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách ước đạt trên 8.450 tỷ đồng; trong đó, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước đạt 883 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ. Thương mại, dịch vụ, du lịch tăng trưởng khá; cải cách hành chính được đẩy mạnh; các lĩnh vực văn hóa – xã hội được chú trọng; QP – AN được giữ vững… Trong số 14/44 chỉ tiêu đánh giá thường kỳ, có 4/14 chỉ tiêu đạt 100% trở lên; 3/14 chỉ tiêu đạt từ 70% đến dưới 100%; 2/14 chỉ tiêu đạt từ 50% đến dưới 70%; 5/14 chỉ tiêu đạt dưới 50%; còn lại 30 chỉ tiêu đánh giá cuối năm.

Hội nghị nghe quán triệt nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30.5.2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Các đại biểu thảo luận và cho ý kiến vào các báo cáo về công tác lãnh, chỉ đạo, điều hành và tình hình thực hiện nhiệm vụ KT – XH 6 tháng đầu năm; định hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm; báo cáo công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật trong Đảng; báo cáo tình hình hình triển khai thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI về phát triển vùng kinh tế động lực, giai đoạn 2016 - 2018; phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2019 - 2020. Đồng thời, lấy phiếu đánh giá mức độ quyết liệt đối với các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh lần 1 năm 2019…

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn báo cáo kết quả phát triển KT – XH 6 tháng đầu năm tại Hội nghị.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn báo cáo kết quả phát triển KT – XH 6 tháng đầu năm.

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh đề nghị các cấp, ngành tập trung công tác quy hoạch tỉnh theo Luật Quy hoạch và có tầm nhìn cụ thể; rà soát các bước xây dựng quy hoạch mở rộng thành phố Hà Giang; quan tâm quy hoạch các huyện, quy hoạch vùng và quy hoạch khu du lịch; quan tâm đầu ra của các sản phẩm tiêu biểu; giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc gắn với phát triển du lịch; quan tâm chất lượng giáo dục, y tế; tuyên truyền tạo đồng thuận trong nhân dân và có phương án sắp xếp nhân sự dôi dư khi sáp nhập các thôn, xã; chủ động phương tiện, nhân sự để phòng, chống thiên tai; đảm bảo an ninh trật tự, giữ vững QP – AN. Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh đề nghị các ngành, địa phương quan tâm đến công tác cán bộ; thực hiện nghiêm Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị; tăng cường kiểm tra, giám sát đảm bảo sự vận hành công tác lãnh, chỉ đạo thông suốt, đồng bộ nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đã đề ra. Chú trọng nâng cao các chỉ số cải cách hành chính; trong đó, cần đặc biệt quan tâm đến chỉ số hài lòng của người dân và doanh nghiệp; làm tốt công tác đối ngoại gắn với phát triển KT – XH, đảm bảo QP – AN; nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả; có giải pháp quyết liệt giải phóng mặt bằng; thu hút doanh nghiệp vào đầu tư; đẩy mạnh giải ngân các nguồn vốn…

Tin, ảnh: KIM TIẾN

.