Thường trực HĐND tỉnh giám sát thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững tại huyện Hoàng Su Phì, Đồng Văn và Mèo Vạc

Thứ Tư, 13/03/2019, 17:32 (GMT+7)

BHG - *Tiếp tục chương trình kiểm tra, giám sát của HĐND tỉnh về kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, ngày 13.3, Đoàn giám sát của  HĐND tỉnh do đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã giám sát tại xã Đản Ván và làm việc với lãnh đạo huyện Hoàng Su Phì. Cùng đi có đồng chí Lê Quang Minh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Cơ quan UBKT – Thanh tra tỉnh, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh; đại diện các Ban HĐND tỉnh.

Đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Quang Minh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Cơ quan UBKT – Thanh tra tỉnh và các thành viên Đoàn giám sát HĐND tỉnh khảo sát thực tế tại xã Đản Ván.
Các đồng chí: Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Quang Minh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Cơ quan UBKT – Thanh tra tỉnh, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh và các thành viên Đoàn giám sát HĐND tỉnh khảo sát thực tế tại xã Đản Ván.

Từ các chính sách hỗ trợ giảm nghèo của T.Ư, của tỉnh, xã Đản Ván đã triển khai thực hiện đến người dân, từ đó các hộ nghèo, cận nghèo và hộ dân tộc thiểu số đã được hưởng đầy đủ các chính sách, dự án giảm nghèo. Qua đó, hệ thống cơ sở hạ tầng được tăng cường đầu tư, hoàn thiện, đời sống của người dân, đặc biệt là người nghèo được cải thiện, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, bộ mặt nông thôn khởi sắc, đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân được nâng lên. Thu nhập bình quân đầu người của xã tăng từ 7,5 triệu đồng năm 2015 lên 16,3 triệu đồng năm 2018, tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân mỗi năm từ 3 – 5%. 100% người dân tham gia bảo hiểm y tế, tỷ lệ huy động trẻ trong độ tuổi đến trường đạt 99%...

Trong giai đoạn 2012 – 2018, huyện Hoàng Su Phì được hỗ trợ trên 500 tỷ đồng từ nguồn vốn đầu tư của Nhà nước. Trên cơ sở nguồn lực được đầu tư, huyện đã phân bổ theo thứ tự ưu tiên đối với những xã, thôn đặc biệt khó khăn. Với việc thực hiện đồng bộ các chính sách giảm nghèo đã giúp đời sống của người dân được nâng lên đáng kể, cơ sở hạ tầng được đầu tư cải thiện. Thu nhập bình quân đầu người của huyện năm 2018 đạt 20,45 triệu đồng, tăng 4,7 triệu đồng so với năm 2015; 100% xã, thị trấn đạt chuẩn Quốc gia về y tế; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 46%; tỷ lệ hộ nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 75%. Trong giai đoạn 2016 – 2018, toàn huyện có 3.250 hộ thoát nghèo, tỷ lệ giảm nghèo bình quân hàng năm đạt 6,07%/năm… Tuy nhiên, thực tế cho thấy, nguy cơ tái nghèo còn xảy ra, công tác tổ chức huy động, vận động nguồn lực chưa thực sự hiệu quả; một bộ phận người dân vẫn còn tư tưởng trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước…

Đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận tại buổi làm việc với lãnh đạo huyện Hoàng Su Phì.
Đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận tại buổi làm việc với lãnh đạo huyện Hoàng Su Phì.

Phát biểu tại các cuộc giám sát, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn đánh giá cao những kết quả đạt được trong thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Hoàng Su Phì. Đồng chí đề nghị Hoàng Su Phì cần kiện toàn lại Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu Quốc gia từ huyện đến xã; tăng cường sâu sát cơ sở, bám nắm địa bàn, phân công cán bộ phụ trách đến hộ gia đình để triển khai hiệu quả các chương trình, chỉ thị, nghị quyết của T.Ư và tỉnh về Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững. Thực hiện tốt công tác phân cấp, phân quyền quản lý, linh hoạt trong lồng ghép các chương trình, dự án để xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển KT-XH ở địa phương. Tăng cường công tác tuyên truyền về các chương trình, dự án hỗ trợ giảm nghèo của T.Ư, của tỉnh đến thôn bản, hộ gia đình. Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát; minh bạch, công khai, dân chủ trong phân bổ nguồn lực đầu tư hỗ trợ theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”. Hàng năm, tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá hiệu quả các chương trình, dự án giảm nghèo trên địa bàn để rút ra bài học kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện…

Tin, ảnh: NGUYỄN PHƯƠNG

*Ngày 13.3, Tổ giám sát số 2 của HĐND tỉnh do đồng chí Chúng Thị Chiên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm Tổ trưởng, cùng các thành viên đã có buổi làm việc với UBND, các ngành chuyên môn huyện Đồng Văn về việc triển khai, thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2012 – 2018, trên địa bàn huyện.

Đồng chí Chúng Thị Chiên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, phát biểu kết luận tại buổi làm việc với  huyện Đồng Văn
Đồng chí Chúng Thị Chiên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, phát biểu kết luận tại buổi làm việc với huyện Đồng Văn

Thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững tại huyện Đồng Văn, bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình triển khai vẫn còn hạn chế, vướng mắc. Huyện Đồng Văn cũng đề xuất, kiến nghị với các nội dung: Đề nghị Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương cần có cơ chế đặc thù, thống nhất các thủ tục đơn giản, rõ ràng tạo điều kiện cho địa phương thực hiện phân cấp, tổ chức thực hiện có hiệu quả; tăng nguồn kinh phí hỗ trợ đầu tư để các chính sách đã ban hành được thực hiện hiệu quả, cụ thể như: Mở rộng đối tượng và tăng mức vốn, thời gian cho vay hỗ trợ tín dụng ưu đãi cho tất cả các hộ đồng bào hiện đang sinh sống và sản xuất trên địa bàn; chuyển đổi phương thức hỗ trợ từ cho không sang hỗ trợ có điều kiện, hỗ trợ có thu hồi luân chuyển;  tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kiên cố; quan tâm hỗ trợ tìm đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp; có chính sách tác động để huy động, tạo điều kiện cho các công ty, doanh nghiệp đầu tư, mở rộng phân xưởng sản xuất tại tỉnh …

 Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Chúng Thị Chiên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đề nghị trong thời gian tới, huyện Đồng Văn cần làm tốt công tác tuyên truyền các chương trình  đến người dân; thường xuyên thanh tra, kiểm tra việc triển khai thực hiện các chương trình đảm bảo đúng mục tiêu đề ra; làm tốt công tác sử dụng, quản lý nguồn vốn xây dựng cơ bản đặc biệt là giải quyết nợ đọng xây dựng cơ bản theo đúng quy định của Trung ương, của tỉnh; quan tâm đến công tác đào tạo nghề gắn với nhu cầu việc làm thực tế, phát triển thế mạnh du lịch, dịch vụ tại địa phương; đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất; làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ xã, thôn bản…

Trước đó, Tổ giám sát đã có buổi làm việc với cấp ủy, chính quyền các xã: Lũng Cú, Sà Phìn và Thài Phùn Tủng và một số hộ gia đình, HTX được hỗ trợ từ Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Đồng Văn.

Tin, ảnh : Lan Phương (HĐND tỉnh)

*Sáng 13.3, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Hoàng Văn Vịnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với UBND huyện Mèo Vạc, giám sát kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2012 - 2018. Tham gia làm việc với Đoàn có Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện; lãnh đạo một số phòng, ban của huyện.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Văn Vịnh phát biểu tại buổi giám sát.
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Văn Vịnh phát biểu tại buổi giám sát.

Theo báo cáo của UBND huyện, tổng nguồn vốn thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo của huyện từ năm 2012 - 2018 là trên 470 tỷ đồng; huyện đã phân bổ cho các xã, thôn đặc biệt khó khăn thực hiện theo Chương trình 30a, Chương trình 135 và các chương trình khác. Từ nguồn vốn được cấp, huyện đã thực hiện nâng cấp, cải tạo và khởi công mới 80 công trình; hỗ trợ xây dựng các mô hình phát triển sản xuất, nhân rộng mô hình giảm nghèo với tổng kinh phí trên 30 tỷ đồng; tập trung hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, chuồng trại chăn nuôi, hỗ trợ lương thực, các dự án chăn nuôi bò tại các xã. Các chính sách giảm nghèo như: Chính sách tín dụng ưu đãi; đào tạo nghề cho lao động nông thôn gắn với giải quyết việc làm; hỗ trợ về giáo dục đào tạo; khám, chữa bệnh và cấp thẻ BHXH; hỗ trợ nhà ở; trợ giúp pháp lý… được thực hiện hiệu quả. Việc thực hiện đồng bộ các chính sách giảm nghèo đặc thù đã tạo điều kiện để phát triển KT – XH trên địa bàn huyện; đời sống, vật chất của hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số được nâng lên; tỷ lệ giảm nghèo bình quân hàng năm của huyện đạt 5,19%.

Phát biểu tại buổi giám sát, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Văn Vịnh đánh giá cao việc thực hiện chính sách, pháp luật Chương trình mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện. Đồng thời đề nghị, UBND huyện Mèo Vạc cần tiếp tục phát huy công tác lãnh, chỉ đạo của Huyện ủy, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị đối với công tác giảm nghèo; xem xét, điều chỉnh kế hoạch, dự án, chương trình giảm nghèo phù hợp và phát huy thế mạnh của địa phương; đánh giá hiệu quả của các mô hình giảm nghèo, hỗ trợ phát triển sản xuất đã được đầu tư để tiếp tục nhân rộng; chú trọng các sản phẩm du lịch của địa phương; thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ về giáo dục, y tế, giải quyết việc làm; đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu lao động; quan tâm, tạo điều kiện cho người dân vay các nguồn vốn tín dụng của Ngân hàng Chính sách xã hội; thực hiện tốt việc sáp nhập trường, lớp học...

Tin, ảnh: KIM TIẾN

.