Đoàn ĐBQH khóa XIV, đơn vị tỉnh Hà Giang giám sát thực hiện chính sách pháp luật về đất đai tại huyện Mèo Vạc

Thứ Năm, 30/08/2018, 15:04 (GMT+7)

BHG - Ngày 29.8, Đoàn ĐBQH khóa XIV, đơn vị tỉnh Hà Giang do đồng chí Vương Ngọc Hà, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Đoàn ĐBQH Khóa XIV, đơn vị tỉnh Hà Giang làm Trưởng đoàn và các thành viên là đại diện các Ban HĐND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Tài chính đã làm việc với UBND huyện Mèo Vạc về thực hiện chính sách pháp luật đất đai giai đoạn 2014 - 2017. Tham gia làm việc với Đoàn Giám sát có các đồng chí Thường trực HĐND, UBND huyện; Chủ tịch UBND các xã Khâu Vai, Pả Vi, thị trấn Mèo Vạc.

Đồng chí Vương Ngọc Hà, Phó trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh Hà Giang phát biểu kết luận buổi Giám sát.
Đồng chí Vương Ngọc Hà, Phó trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV, đơn vị tỉnh Hà Giang phát biểu kết luận buổi làm việc.

Huyện Mèo Vạc có 57.418,21 ha diện tích đất tự nhiên, trong đó có 45.653,10 ha đất nông nghiệp; 1.761,47ha đất phi nông nghiệp và 10.003,64 ha đất chưa sử dụng. Trong những năm qua, huyện Mèo Vạc luôn làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật của trung ương, của tỉnh về đất đai đến các tầng lớp nhân dân. Từ năm 2014 đến năm 2017, huyện đã tiến hành cấp được 11.095 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân tại 18 xã, thị trấn; đã thực hiện thu hồi đất 1.923.943,3m2 của 1046 hộ dân để thực hiện đầu tư 55 công trình, dự án với kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng gần 88 tỷ đồng, hiện nay vẫn còn thiếu hơn 1 tỷ đồng. Công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định và sử dụng đất nông nghiệp được huyện quan tâm chỉ đạo thường xuyên. Các hộ dân và tổ chức, cá nhân được giao nhận khoán, chuyển đổi, chuyển nhượng, cấp Giấy chứng nhận sử dụng đất nông nghiệp đều đang quản lý, sử dụng đúng mục đích. Huyện cũng đã tiếp nhận và giải quyết kịp thời 12 đơn kiến nghị giải quyết tranh chấp về đất đai. Phối hợp với Sở Nội vụ, UBND huyện Yên Minh giải quyết xong vụ việc liên quan đến địa giới hành chính giữa xã Nậm Ban (Mèo Vạc) và xã Mậu Long (Yên Minh).

Các thành viên Đoàn Giám sát đã đề nghị huyện Mèo Vạc quan tâm làm rõ một số vấn đề như: Tình hình thu hồi đất đối với các dự án thủy điện, phương án hỗ trợ các hộ dân bị thu hồi đất chuyển đổi ngành nghề, công tác di dời các hộ dân ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở và các giải pháp hỗ trợ đối với các hộ dân thiếu đất sản xuất...

Phát biểu tại buổi Giám sát, đồng chí Vương Ngọc Hà, Phó trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV đơn vị tỉnh Hà Giang đánh giá cao công tác lãnh đạo, triển khai thực hiện chính sách pháp luật về đất đai của huyện Mèo Vạc trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị huyện quan tâm tập huấn bồi dưỡng thêm chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ công chức địa chính các xã, thị trấn. Tiếp tục rà soát cấp Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất. Chỉ đạo các ngành, các xã, thị trấn quan tâm giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân ngay tại cơ sở. Đồng thời đề nghị phòng Tài nguyên và Môi trường tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho huyện trong công tác quản lý quy trình cấp đất và nâng cao hiệu quả sử dụng đất trên địa bàn.

Trước đó, Đoàn ĐBQH khóa XIV, đơn vị tỉnh Hà Giang đã tiến hành Giám sát thực hiện chính sách pháp luật về đất đai giai đoạn 2014 - 2017 tại xã Khâu Vai (Mèo Vạc)

Tin, ảnh: Quỳnh Lưu (Mèo Vạc)

.