123
Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh sơ kết giữa nhiệm kỳ và 6 tháng đầu năm 2018 - Báo Hà Giang điện tử

Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh sơ kết giữa nhiệm kỳ và 6 tháng đầu năm 2018

Thứ Bảy, 14/07/2018, 08:11 (GMT+7)

BHG- Ngày 13.7, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ, nhiệm kỳ 2015 – 2020 và sơ kết 6 tháng đầu năm 2018. Đồng chí Nguyễn Trung Tài, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; Lê Tiến Dũng, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ; Nguyễn Đức Nhuận, Phó Bí thư Đảng ủy đồng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy; các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các Chi, Đảng bộ trực thuộc.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng phát biểu tại Hội nghị.
Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng phát biểu tại Hội nghị.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã xây dựng, ban hành các văn bản và tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XXII. Các cấp ủy Đảng đoàn kết, thống nhất, thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc tự phê bình và phê bình. Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05 gắn với việc thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Trong nửa nhiệm kỳ, Đảng ủy khối đã kết nạp 354 đảng viên mới. Hằng năm, có 95-97% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó từ 17 – 22% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; có trên 84% tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh…

Về kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2018, Đảng ủy khối đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng triển khai, học tập, quán triệt và xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Trong 6 tháng, Ban Thường vụ Đảng ủy khối đã ra Quyết định kiện toàn, bổ sung cấp ủy cơ sở nhiệm kỳ 2015 - 2020 đối với 17 tổ chức cơ sở Đảng; kết nạp 59 đảng viên, công nhận 39 đảng viên chính thức; giới thiệu sinh hoạt Đảng cho 118 lượt đảng viên...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh đã đạt được trong hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị trong nửa nhiệm kỳ cuối, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, giữ vững và phát huy hơn nữa vai trò lãnh đạo của Đảng trong các cơ quan, đơn vị; Thực hiện tốt mục tiêu xây dựng bộ máy của toàn hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả; Phát huy vai trò lãnh đạo, hạt nhân chính trị của tổ chức Đảng, tập chung làm tốt công tác chính trị, tư tưởng gắn với đẩy mạnh phê bình và tự phê bình; Đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ các chi, đảng bộ trực thuộc; Tiếp tục thực hiện tốt các Nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết lần thứ 4 BCH T.Ư Đảng khóa XI, XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện có hiệu quả Chỉ thị của Bộ chính trị về đổi mới học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ cấp ủy, cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp có đủ năng lực, phẩm chất và uy tín ngang tầm nhiệm vụ; Nâng cao tính gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu…

Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Trung Tài, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. Đồng chí yêu cầu các Chi, Đảng bộ trực thuộc cần đẩy mạnh việc lãnh, chỉ đạo các tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ chủ động, tích cực, linh hoạt trong việc tìm ra các giải pháp nhằm khắc phục khó khăn, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, phấn đấu hoàn thành những mục tiêu, nhiệm vụ và các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra.

Đồng chí Nguyễn Trung Tài, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh trao Bằng khen của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Giang cho các tập thể, cá nhân có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong 5 năm từ 2013 – 2017.
Đồng chí Nguyễn Trung Tài, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh trao Bằng khen của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Giang cho các tập thể, cá nhân có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong 5 năm từ 2013 – 2017.

Tại hội nghị, nhiều tập thể và cá nhân đã được nhận Bằng khen của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Giang vì có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong 5 năm từ 2013 – 2017.

Tin, ảnh: PHAN MẠNH

.