Đảng ủy Công an tỉnh: Học tập, quán triệt chuyên đề năm 2018

Thứ Sáu, 16/03/2018, 17:09 (GMT+7)

BHG - Ngày 16.3, Đảng ủy Công an tỉnh đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt nội dung Chuyên đề năm 2018 về "Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên" với lãnh đạo chủ chốt, cấp ủy các Chi, Đảng bộ trực thuộc.

Đồng chí Hầu Văn Lý, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại hội nghị.
Đồng chí Hầu Văn Lý, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Các đại biểu tham dự đã được các báo cáo viên quán triệt về nội dung của Chuyên đề năm 2018 về “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên” trong CAND. Tập trung vào các nội dung như kiên định lý tưởng cách mạng, đặt lợi ích của giai cấp, của dân tộc, của đất nước trên tất cả; hết lòng phục vụ Tổ quốc, phụng sự nhân dân, tận trung với nước, tận hiếu với dân; hết lòng thương yêu đồng bào, đồng chí, yêu thương con người; cần kiệm liêm chính, chí công vô tư…

 Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Hầu Văn Lý, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu các cấp ủy trong toàn Đảng bộ phải xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, tuyên truyền triển khai các nội dung của chuyên đề tới toàn thể cán bộ, đảng viên trong đơn vị. Cấp ủy, chỉ huy các đơn vị cần thực hiện nghiêm túc những vấn đề liên quan đến phong cách, tác phong của người đứng đầu; việc thực hiện chuyên đề gắn với việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy và Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”…. Nhân dịp này, Đảng ủy Công an tỉnh đã tổ chức thông tin tuyên truyền về tình hình trong nước và quốc tế, các vấn đề liên quan đến công tác đảm bảo ANTT tại địa phương.

Nguyễn Lân

.