123
Họp Ban điều hành chương trình "Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả" - Báo Hà Giang điện tử

Họp Ban điều hành chương trình "Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả"

Thứ Năm, 08/02/2018, 10:04 (GMT+7)

BHG - Ngày 7.2, Ban điều hành (BĐH) chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” tổ chức họp đánh giá kết quả hoạt động năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì cuộc họp. Dự cuộc họp có lãnh đạo các sở, ngành; UBND các huyện Vị Xuyên, Bắc Quang, Quang Bình.

Đồng chí Nguyễn Minh Tiến kết luận tại cuộc họp.
Đồng chí Nguyễn Minh Tiến kết luận tại cuộc họp.

Năm 2017, chương trình đầu tư xây dựng 12 công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn; 26 công trình cấp nước vệ sinh tại 18 trường học; xây dựng, nâng cấp hệ thống cấp nước và nhà tiêu hợp hợp vệ sinh cho 8 trạm y tế xã; hỗ trợ xây mới và cải tạo 1.133 nhà tiêu hợp vệ sinh cho các gia đình thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và gia đình chính sách; xây dựng 9 xã đạt tiêu chuẩn “vệ sinh toàn xã” theo quy định của nhà tài trợ tại các huyện Quang Bình, Bắc Quang, Vị Xuyên. Đến nay, các công trình đều hoàn thành các bước khảo sát, thiết kế, lập báo cáo kỹ thuật trình UBND tỉnh phê duyệt. Tổng nguồn vốn được bố trí trong năm 2017 là  31,73 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn của ngân hàng thế giới là 15,85 tỷ đồng; vốn đối ứng của tỉnh là 10,88 tỷ đồng, vốn tạm ứng ngân sách tỉnh là 5 tỷ đồng.

Trong năm, các thành viên BĐH chương trình đã thực hiện tốt các công việc được giao, tuy nhiên trong quá trình triển khai thực hiện còn nhiều khó khăn, vướng mắc do nguồn vốn của ngân hàng thế giới chuyển cho chương trình chậm; sự phối hợp giữa các ngành và các địa phương chưa chặt chẽ, vai trò của các ngành thành viên BĐH chưa được phát huy hiệu quả, công tác tuyên truyền ở cơ sở chưa đạt yêu cầu.

Kết luận tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Minh Tiến đề nghị các ngành thường trực BĐH chương trình tham mưu cho tỉnh phân công lại nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên BĐH, trình UBND tỉnh ban hành trước ngày 25.2; các ngành, các huyện lồng ghép vào chương trình xây dựng Nông thôn mới để có kế hoạch tuyên truyền về chương trình đến người dân trên địa bàn 3 huyện; 3 thành viên thường trực BĐH là Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo rà soát lại nội dung các hợp phần, lập báo cáo chi tiết về thời gian, số lượng công việc, tiến độ triển khai, mức giải ngân nguồn vốn và kế hoạch hoạt động chi tiết năm 2018 báo cáo về UBND tỉnh trước ngày 30.3; các thành viên BĐH căn cứ nhiệm vụ được phân công tổ chức thực hiện có hiệu quả; các huyện tận dụng cơ hội, ứng trước kinh phí, chỉ đạo thực hiện chương trình hiệu quả gắn với xây dựng nông thôn mới; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chất lượng các công trình; cung cấp thông tin về các dự án cho xã.

Tin, ảnh AN GIANG

.