123
Họp bàn giải pháp đối với các xã dự kiến đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2017 - Báo Hà Giang điện tử

Họp bàn giải pháp đối với các xã dự kiến đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2017

Thứ Ba, 14/11/2017, 14:43 (GMT+7)

BHG - Sáng 14.11, Thường trực UBND tỉnh tổ chức họp bàn giải pháp đối với các xã dự kiến đạt chuẩn Nông thôn mới (NTM)  năm 2017. Các đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp. Dự họp có lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh, lãnh đạo các huyện Vị Xuyên, Hoàng Su Phì, Bắc Quang, Yên Minh.

Đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu kết luận tại cuộc họp.
Đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu kết luận tại cuộc họp.

Năm 2017, tỉnh lựa chọn 7 xã phấn đấu hoàn thành xã đạt chuẩn NTM gồm các xã Đạo Đức, Phú Linh (Vị Xuyên), Tân Quang (Bắc Quang), Tiên Yên, Yên Hà (Quang Bình), Nậm Ty (Hoàng Su Phì), Phú Lũng (Yên Minh). Kết quả, đến nay, xã Đạo Đức và Tân Quang đã hoàn thành 19/19 tiêu chí và tổ chức Công bố đạt chuẩn NTM; xã Phú Lũng đạt 16/19 tiêu chí, còn các tiêu chí giao thông, trường học, hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật, không nợ đọng xây dựng cơ bản là chưa đạt; xã Tiên Yên đã đạt 18/19 tiêu chí còn tiêu chí không nợ đọng xây dựng cơ bản chưa đạt; xã Phú Linh hoàn thành 17/19 tiêu chí, chưa đạt các tiêu chí về giao thông, môi trường, không nợ đọng xây dựng cơ bản; xã Nậm Ty hoàn thành 15/19 tiêu chí, chưa đạt tiêu chí về giao thông, điện, cơ sở vật chất văn hóa, môi trường, không nợ đọng xây dựng NTM; xã Yên Hà hoàn thành 17/19, các tiêu chí chưa đạt là giao thông, thu nhập, không nợ đọng xây dựng cơ bản. Theo báo cáo của 7 xã, tổng nhu cầu kinh phí cần Nhà nước hỗ trợ là trên 74 tỷ đồng; xã có nhu cầu kinh phí ít nhất là Đạo Đức với 750 triệu đồng; xã có nhu cầu kinh phí nhiều nhất là Nậm Ty trên 25 tỷ đồng….

Tại cuộc họp, các đại biểu thảo luận, bàn giải tháo gỡ khó khăn trong qúa trình thực hiện xây dựng NTM đối với 5 xã chưa đạt chuẩn trong năm 2017. Trong đó, đề nghị tỉnh cần sớm bố trí kinh phí còn thiếu, kinh phí nợ đọng cho các xã để hoàn thành các tiêu chí theo kế hoạch, nhất là bố trí vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng như trường học, đường giao thông; huyện, tỉnh hỗ trợ các xã giải quyết vấn đề môi trường, giảm tỷ lệ hộ nghèo.

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị: Thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng NTM của tỉnh, huyện cần phát huy tinh thần trách nhiệm, đổi mới trong thẩm định các tiêu chí xây dựng NTM ở các xã đảm bảo tiến độ,chất lượng; khi tổ chức Lễ công nhận xã đạt chuẩn NTM phải trang trọng, tạo sức lan tỏa trong nhân dân. Đối với các xã còn nợ đọng xây dựng cơ bản, giao cho Sở Tài chính tham mưu cho tỉnh sử dụng nguồn kinh phí năm 2018 thực hiện giải quyết dứt điểm. Thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng NTM của tỉnh, các đơn vị phụ trách xã, cùng cấp ủy, chính quyền địa phương cần chủ động tập trung nguồn lực đầu tư cho các xã nằm trong dự kiến đạt chuẩn NTM năm 2017; có kế hoạch thực hiện các nội dung, phần việc theo từng tuần; hoàn tất khâu thẩm định các tiêu chí NTM ở các xã trước ngày 30.11.2017. Đặc biệt, để chuẩn bị tốt kế hoạch thực hiện NTM năm 2018, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các ngành, huyện xây dựng lộ trình các xã đạt chuẩn NTM năm 2018, gắn với đó là bố trí đủ nguồn lực, đảm bảo chắc chắn cho xã về đích NTM đúng kế hoạch…

                                                         HOÀNG NGỌC

.