Họp Ban tổ chức và các Tiểu ban giúp việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống LLVT tỉnh Hà Giang (10.5.1947 - 10.5.2017)

Thứ Sáu, 10/02/2017, 12:10 (GMT+7)

BHG- Ngày 10.2, Ban tổ chức các ngày Lễ lớn của tỉnh và các Tiểu ban giúp việc đã tổ chức cuộc họp để triển khai các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống LLVT tỉnh Hà Giang (10.5.1947 – 10.5.2017). Đồng chí Trần Đức Quý, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Trưởng ban tổ chức các Ngày lễ lớn của tỉnh chủ trì cuộc họp. Tham dự có các đồng chí lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; đại diện các cơ quan, ban ngành của tỉnh – thành viên Ban tổ chức các ngày lễ lớn của tỉnh.

Đồng chí Trần Đức Quý, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận cuộc họp.
Đồng chí Trần Đức Quý, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận cuộc họp.

Tại cuộc họp, đồng chí Đại tá Nguyễn Sơn Hà, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã công bố Quyết định thành lập các tiểu ban tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống LLVT tỉnh Hà Giang. Các tiểu ban gồm có: Tiểu ban văn kiện, tuyên truyền, khánh tiết, gặp mặt truyền thống và mít tinh kỷ niệm; Tiểu ban bảo đảm, lễ tân, phục vụ; Tiểu ban bảo vệ an ninh; Tiểu ban tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao, hội thao quốc phòng. Hiện nay các công việc đã và đang được triển khai gồm: Đã hoàn chỉnh thủ tục hồ sơ đề nghị Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương BVTQ hạng Nhất cho LLVT Hà Giang. Đã thông qua cấp Quân khu, Bộ Quốc phòng và Ban TĐKT Trung ương; Đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 62/KH- UBND ngày 10.3.2016 về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm LLVT Hà Giang; ra quyết định thành lập các Tiểu ban tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống LLVT; Đã tham mưu xây dựng và triển khai kế hoạch cuộc thi viết tìm hiểu truyền thống 70 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành cùa LLVT Hà Giang; xây dựng và triển khai kế hoạch cuộc vận động sưu tầm tư liệu, ảnh, hiện vật… có giá trị về  đề tài LLVT Hà Giang 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành; Ban hành Kế hoạch, thể lệ cuộc vận động “Sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí về đề tài LLVT Hà Giang; Sưu tầm hình ảnh, tư liệu chuẩn bị xây dựng phim tài liệu về đề tài 70 năm LLVT; sưu tầm tư liệu xây dựng cuốn lịch sử 70 năm LLVT Hà Giang…

Tại cuộc họp, đại biểu các ngành cũng đã tham gia phát biểu ý kiến bổ sung vào kế hoạch, đồng thời cũng nêu rõ mục đích, ý nghĩa của Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống của LLVT Hà Giang.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Trần Đức Quý, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nêu rõ: Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống LLVT tỉnh Hà Giang là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa giáo dục sâu sắc trong các cấp, các ngành, mọi tầng lớp nhân dân và LLVT tỉnh, vì vậy yêu cầu các cấp, các ngành, đoàn thể, LLVT cần tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cho các đối tượng nhận thức đầy đủ mục đích, ý nghĩa, niềm vinh dự, tự hào về truyền thống vẻ vang của LLVT tỉnh. Đồng chí cũng yêu cầu các cấp các ngành tổ chức các hoạt động kỷ niệm phải bảo đảm sâu rộng, có tính giáo dục cao, đạt hiệu quả thiết thực, tránh phô trương hình thức, lãng phí và bảo đảm an toàn tuyệt đối…

HIẾN CHƯƠNG

.