Đoàn giám sát số 1 HĐND tỉnh làm việc với huyện Bắc Mê

Thứ Tư, 02/11/2016, 14:43 (GMT+7)

BHG- Ngày 2.11, Đoàn giám sát số 1 HĐND tỉnh Hà Giang do đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với huyện Bắc Mê nhằm giám sát việc thực hiện nhiệm vụ phát triển KT - XH, QP - AN trên địa bàn huyện.

Đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu, kết luận tại buổi làm việc.
Đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu, kết luận tại buổi làm việc.

Thời gian qua, huyện Bắc Mê đã chỉ đạo thực hiện tốt việc xây dựng và triển khai các chương trình, kế hoạch cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Tổng thu nhập bình quân đầu người ước đạt 19,6 triệu đồng; sản lượng lương thực có hạt đạt 30.000 tấn; thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 120 tỷ đồng, đạt 72% kế hoạch huyện đề ra. Về văn hóa - xã hội, tỷ lệ huy động học sinh từ 6 - 14 tuổi đến trường đạt 98,5%; tạo việc làm mới trong năm cho trên 1.200 lao động. Thực hiện Nghị quyết 209 của HĐND tỉnh, huyện đã tổ chức thẩm định xong hồ sơ vay vốn của người dân tại 7/13 xã, thị trấn; thực hiện giải ngân được 86 hồ sơ với số tiền vay là 7,2 tỷ đồng. Trong xây dựng Nông thôn mới, huyện Bắc Mê có xã Minh Ngọc đã cơ bản hoàn thành 19/19 tiêu chí, các xã còn lại đạt từ 7 - 13 tiêu chí. Các hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa có nhiều chuyển biến tích cực; tình hình QP - AN tại địa phương được giữ vững. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT - XH, huyện Bắc Mê còn một số tồn tại như: việc triển khai thực hiện Nghị quyết 209 của HĐND tỉnh còn gặp khó khăn do nhiều hộ dân đã có dư nợ tại Ngân hàng; công tác thu ngân sách trên địa bàn chưa đạt so với kế hoạch do nhiều doanh nghiệp khai thác khoáng sản ngừng hoặc hoạt động cầm chừng; 4 chỉ tiêu về tổng sản lượng lương thực, sản lượng lạc, sản lượng đậu tương và điện sản xuất không đạt so với kế hoạch đề ra… Tại buổi giám sát, các đại biểu đã tập trung thảo luận các vấn đề liên quan tới phát triển KT - XH tại địa phương, chỉ ra nguyên nhân các chỉ tiêu đạt thấp và tìm các giải pháp nâng cao hiệu quả việc thực hiện các chỉ tiêu này trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị: trong thời gian tới huyện Bắc Mê cần thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, quy hoạch vùng sản xuất chuyên canh, tiếp tục nhân rộng các mô hình kinh tế mang lại hiệu quả cao. Quan tâm tới công tác cải tạo chất lượng đàn giống gia súc trên địa bàn. Kịp thời giải ngân các nguồn vốn, rà soát tình trạng nợ xấu tại địa phương. Đồng thời đề nghị huyện Bắc Mê cần tăng cường thực hiện đưa văn hóa truyền thống vào trường học và duy trì sỹ số học sinh. Làm tốt công tác y tế, chăm sóc sức khỏe cho người dân và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cũng như giữ gìn vệ sinh nông thôn. Đẩy mạnh tuyên truyền việc thu hồi súng tự chế trong nhân dân, giữ vững tình hình an ninh trật tự trên địa bàn… Cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn cần tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động.

VĂN QUÂN

.