Đoàn công tác CCHC tỉnh kiểm tra công tác CCHC tại Quang Bình

Thứ Tư, 02/11/2016, 08:25 (GMT+7)

BHG- Ngày 1.11, Đoàn công tác CCHC tỉnh do đồng chí Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác CCHC tại huyện Quang Bình. Cùng đi có lãnh đạo, chuyên viên các Sở: Nội vụ, Thông tin - Truyền thông, Tư pháp, Tài chính, Tài nguyên Môi trường.

Đồng chí Trần Đức Quý, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác kiểm tra hoạt động của bộ phận giao dịch một cửa tại xã Xuân Giang.
Đồng chí Trần Đức Quý, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác kiểm tra hoạt động của bộ phận giao dịch một cửa tại xã Xuân Giang.

Tại buổi làm việc, đoàn công tác đã nghe lãnh đạo huyện Quang Bình báo cáo tình hình thực hiện CCHC toàn huyện: Năm 2016 là năm đầu tiên thực hiện giai đoạn II (2016 -2020) chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011 – 2020 ban hành theo Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 8.11.2011 của Chính phủ. Để tiếp tục đẩy mạnh CCTTHC, ngay từ đầu năm UBND huyện Quang Bình đã ban hành và xây dựng Kế hoạch CCHC gắn với các nhiệm vụ cụ thể, trên cơ sở đó UBND huyện đã chỉ đạo thống nhất việc xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch CCHC trong phạm vi quản lý của các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn; phân công rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị và cán bộ CCVC tăng cường công tác tự kiểm tra và kiểm tra đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch CCHC của các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn đảm bảo kế hoạch đề ra. Kết quả trong công tác cải cách thể chế, tính đến thời điểm hiện tại UBND huyện đã ban hành 5.909 văn bản các loại, trong đó có 2.958 Quyết định; 1.572 Công văn; 183 Thông báo, kết luận, 198 tờ trình; 255 Kế hoạch, phương án, đề án; 399 báo cáo và 344 các văn bản khác phục vụ công tác chỉ đạo điều hành. Trong công tác thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông, tại Trung tâm giao dịch hành chính huyện và bộ phận giao dịch một cửa tại các xã, thị trấn đã tiến hành niêm yết công khai các quy định, thủ tục hành chính, mức thu phí, lệ phí và thời gian giải quyết các loại công việc; quy trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ, trách nhiệm của các bộ phận, tổ chức, cá nhân liên quan, cá nhân, tổ chức khi đến giải quyết TTHC được hướng dẫn chu đáo, lịch sự, chuyên nghiệp, tạo được niềm tin và sư hài lòng của các tổ chức, công dân và doah nghiệp. Kết quả giải quyết Thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp qua bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện tiếp nhận 3.086 hồ sơ; đã giải quyết 3.048 hồ sơ (đạt 98,8%), chưa giải quyết 38 hồ sơ; UBND các xã, thị trấn tiếp nhận 8.381 hồ sơ, đã giải quyết 8.377 hồ sơ (đạt 99,95%), chưa giải quyết 4 hồ sơ…

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý đã đánh giá và ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác CCHC của huyện Quang Bình thời gian qua, nhất là công tác chỉ đạo điều hành từ huyện đến xã cơ bản nghiêm túc, báo cáo khá đầy đủ, đánh giá kết quả đạt được và có những định hướng trong thời gian tới, đã bám vào các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên để chỉ đạo điều hành. Đồng chí chỉ đạo trong thời gian tới Ban chỉ đạo công tác CCHC của huyện cần có quy chế hoạt động chi tiết cụ thể hơn; cách kiểm tra của huyện còn chưa sâu, chưa khoa học cần phải khắc phục ngay; công tác bồ dưỡng cập nhật cho cán bộ  chưa được thường xuyên, chưa đổi mới cần quan tâm nhiều hơn; trang thông tin cần có nhiều thông tin, sự kiện để người dân tiếp cận nhanh hơn… Trước đó đoàn công tác đã có buổi làm việc với cấp ủy, chính quyền xã Xuân Giang, thị trấn Yên Bình về công tác CCHC và kiểm tra hoạt động của bộ phận giao dịch một cửa tại xã Xuân Giang, thị trấn Yên Bình và Trung tâm giao dịch một cửa tại huyện.

Hiến Chương

.