Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh: Khai giảng lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính B89

Thứ Ba, 01/11/2016, 10:51 (GMT+7)

BHG- Sáng 1.11, tại hội trường Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, lớp Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính B89 đã được Đảng ủy Khối các cơ quan phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức khai giảng. Đến dự buổi khai giảng có đại diện lãnh đạo Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, Trường Chính trị tỉnh và 95 học viên.

Toàn cảnh lễ khai giảng lớpTtrung cấp Chính trị.
Toàn cảnh lễ khai giảng lớpTtrung cấp Chính trị.

Học viên lớp Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính B89 học đến từ các sở, ban, ngành trên toàn tỉnh; đa số là đảng viên công tác ở ngành y tế và có trình độ đại học trở lên. Những năm qua, Đảng bộ tỉnh luôn chăm lo đến đến công tác đào tạo cán bộ đặc biệt là công tác đào tạo trình độ lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ các cấp. Lớp B89 mở ra nhằm mục tiêu trang bị những kiến thức cơ bản, hệ thống cho học viên về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước,... Thông qua hệ thống kiến thức của chương trình, xây dựng niềm tin vào cách mạng do Đảng và Bác Hồ lựa chọn; củng cố bản lĩnh chính trị, tư tưởng đạo đức; nâng cao kỹ năng lãnh đạo, điều hành và năng lực công tác cho các học viên; quá trình học tập và rèn luyện góp phần thực hiện chuẩn hóa đội ngũ cán bộ. Đặc biệt, thực hiện mục tiêu phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ 2015 – 2020, 90% cấp ủy viên, phó trưởng phòng và tương đương trở lên có trình độ Trung cấp lý luận Chinh trị.

My Ly

.