123
Quang Bình đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí - Báo Hà Giang điện tử

Quang Bình đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Thứ Ba, 16/01/2018, 08:43 (GMT+7)

BHG - Xác định công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) là nhiệm vụ thường xuyên, đòi hỏi quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở; thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp huyện Quang Bình đã thực hiện đồng bộ các giải pháp đấu tranh, PCTN. Nhờ đó, công tác PCTN trên địa bàn huyện có nhiều chuyển biến tích cực.

Ngay từ đầu năm, UBND huyện đã ban hành kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL); chỉ đạo Hội đồng PBGDPL huyện thường xuyên phối hợp với các đoàn thể, tổ chức phổ biến, quán triệt các quy định của Luật PCTN và các văn bản liên quan đến cán bộ, công chức, người lao động; qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm và ý thức chấp hành pháp luật về PCTN. UBND huyện đã đề ra nhiều biện pháp phòng ngừa tham nhũng như: Công khai tất cả các quy trình xử lý công việc; đẩy mạnh cải cách hành chính, cán bộ, công chức luôn “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; xây dựng Quy tắc ứng xử và đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức; phát huy dân chủ tại cơ quan… nên đã phát huy hiệu quả tác dụng phòng, ngừa tham nhũng.

Bên cạnh đó, UBND huyện cũng yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chỉ đạo xây dựng chương trình hành động, tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và chịu trách nhiệm trước UBND huyện nếu để xảy ra thất thoát, lãng phí tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình quản lý. Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị chức năng, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, đặc biệt chú trọng những lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng để kịp thời phát hiện, xử lý.

Trong năm 2017, ngành chức năng của huyện đã triển khai được 7 cuộc thanh tra. Trong đó, thanh tra theo kế hoạch được 5/7 cuộc tại 20 đơn vị; thanh tra đột xuất theo chỉ đạo của cấp ủy huyện 1 cuộc; thanh tra xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất giai đoạn 2016 – 2020 1 cuộc. Qua công tác thanh tra, phát hiện, xử lý vi phạm thu hồi nộp ngân sách nhà nước trên 43 triệu đồng, thu hồi trên 84 m2 đất lâm nghiệp. Sai phạm chủ yếu tại các đơn vị là cho thuê, đấu thầu đất không đúng thẩm quyền, sai mục đích, chuyển đổi mục đích sử dụng khi chưa được cấp có thẩm quyền thẩm định và cho phép bằng văn bản. Kỷ luật về Đảng, chính quyền đối với 1 tập thể, 2 cá nhân người đứng đầu cấp ủy. Ngành chức năng tiếp 10 lượt công dân, nội dung phản ánh chủ yếu lĩnh vực tranh chấp đất đai, tài sản và đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; tiếp nhận 17 đơn thư của công dân, hiện đã giải quyết xong 14/17 đơn, 3 đơn đang trong thời hạn xem xét.

Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch UBND huyện Quang Bình cho biết: Thời gian tới, huyện tiếp tục xây dựng chương trình, kế hoạch về đấu tranh PCTN, có trọng tâm, trọng điểm, đồng thời lãnh, chỉ đạo sâu sát việc thực hiện chương trình, kế hoạch đã đề ra. Trong đó, tập trung vào các lĩnh vực có nguy cơ tham nhũng cao như xây dựng cơ bản, đất đai, giải phóng mặt bằng; thu, chi ngân sách, mua sắm tài sản công, công tác cán bộ. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động và thực hiện các chế tài cụ thể để nâng cao ý thức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; xử lý nghiêm, đúng pháp luật các trường hợp vi phạm.

Hiến Chương

.