Hà Giang

Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của tri thức khoa học và công nghệ với sự nghiệp phát triển KT-XH tỉnh Hà Giang"

13:52, 19/08/2021

BHG - Sáng 19.8, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành của tỉnh tổ chức Hội thảo khoa học cấp tỉnh với chủ đề “Phát huy vai trò của trí thức khoa học và công nghệ với sự nghiệp phát triển KT-XH tỉnh Hà Giang”.

Toàn cảnh Hội thảo
Toàn cảnh Hội thảo

Với mục đích nhằm thu nhận các ý kiến tham gia đóng góp của các sở, ngành làm căn cứ tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh xây dựng, ban hành Đề án phát triển, phát huy vai trò của đội ngũ trí thức trong công cuộc xây dựng và phát triển tỉnh Hà Giang giai đoạn đến năm 2030 theo Kết luận số 52-KL/TW của Ban Bí thư “về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

Tính đến tháng 12.2020, số lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức toàn tỉnh có 26 tiến sỹ và tương đương tiến sỹ; thạc sỹ có 783 người; đại học có 17.736 người; cao đẳng có 3.793 người; viên chức chuyên khoa II là 24 người, chuyên khoa I là 371 người. Giai đoạn 2016 – 2021, nhiều chỉ tiêu KT-XH đạt và vượt mức cao như: Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, xây dựng nông thôn mới, chuyển dịch cơ cấu kinh tế…; kết cấu hạ tầng được cải thiện, diện mạo đô thị nông thôn ngày càng đổi mới; kinh tế tốc độ tăng trưởng khá; tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 6,8%…

Tại hội thảo, các đại biểu cùng nghiên cứu, trao đổi về những vấn đề liên quan đến thực trạng, vai trò, vị trí của đội ngũ trí thức, đề xuất giải pháp xây dựng, phát huy vai trò của đội ngũ trí thức tiếp tục đóng góp công sức, trí tuệ cho sự nghiệp phát triển tỉnh Hà Giang trong giai đoạn mới.

Tin, ảnh: Khánh Huyền


Cùng chuyên mục

Đẩy mạnh khai báo y tế điện tử phòng, chống Covid - 19 bằng mã QR Code

BHG - Để thực hiện tốt công tác khai báo y tế điện tử (YTĐT) trên địa bàn, tỉnh ta đã có công văn yêu cầu các cấp, ngành tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân thực hiện khai báo YTĐT theo hướng dẫn của Bộ Y tế để phục vụ công tác theo dõi, giám sát, phòng, chống dịch Covid-19.

30/07/2021
Ứng dụng công nghệ sinh học vào sản xuất và đời sống

BHG - Sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ sinh học (CNSH) mang đến nhiều lợi ích thiết thực cho phát triển KT – XH. Nắm bắt kịp thời xu thế đó, tỉnh chỉ đạo triển khai quyết liệt việc ứng dụng CNSH trong nhiều lĩnh vực và bước đầu mang lại hiệu quả tích cực.

30/06/2021
Triển khai nền tảng quản lý tiêm chủng COVID-19 trên phạm vi toàn quốc

BHG - Đây là nhiệm vụ do Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế, Bộ Thông tin và Truyền thông, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống Covid - 19 giao cho Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel) nhằm thực hiện chiến dịch tiêm chủng COVID-19 trên toàn lãnh thổ Việt Nam.

28/07/2021
Ba nền tảng công nghệ phòng chống COVID-19 bắt buộc dùng chung toàn quốc

Bộ TT&TT cho biết, ba nền tảng công nghệ phòng, chống dịch COVID-19 đã được đưa vào sử dụng thống nhất trên cả nước, trong đó có nền tảng quản lý tiêm chủng COVID-19.

27/07/2021