Hà Giang

Tinh gọn bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động

10:57, 25/10/2022

BHG - Ngày 10.8 vừa qua, Tỉnh ủy ban hành Đề án 13: Sắp xếp tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan chuyên trách Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) tỉnh. Qua đó, nhằm cụ thể hóa đường lối đổi mới, sự quyết tâm và tinh thần hành động của Đảng, Nhà nước trong việc đẩy mạnh cải cách hành chính, tinh gọn tổ chức, bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan trong hệ thống chính trị.

Tinh gọn bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động
Tinh gọn bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động

Từ thực tiễn...

Mặc dù cơ cấu tổ chức, bộ máy cơ quan Hội LHPN tỉnh nhiều năm trở lại đây được giữ ổn định, không tăng đầu mối. Tuy nhiên, việc sắp xếp, bố trí biên chế còn nhiều hạn chế; chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền, trách nhiệm giữa các phòng, ban chuyên môn có sự chồng chéo, dẫn đến hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chưa cao.

Thực tế cho thấy, đầu mối các phòng, ban chuyên môn của Hội LHPN tỉnh còn nhiều nhưng biên chế không đủ đáp ứng. Hơn nữa, số biên chế của Hội có sự biến động khi cán bộ, công chức nghỉ hưu hoặc chuyển công tác. Điều này dẫn đến việc sắp xếp, bố trí biên chế tại các phòng, ban chuyên môn gặp khó khăn, thậm chí chưa khoa học, phù hợp. Trong đó, một số ban chuyên môn không chỉ ít biên chế mà còn thiếu các chức danh Trưởng, Phó ban. Đơn cử như: Ban Tuyên giáo chỉ có 3 biên chế, bố trí 1 Trưởng ban, 2 chuyên viên. Ban Chính sách - Luật pháp từ năm 2017 đến tháng 6.2020 có 3 biên chế. Nhưng từ tháng 7.2020 đến nay, Ban này chỉ còn 2 biên chế, trong đó, bố trí 1 Phó ban, 1 chuyên viên...

Ngoài ra, các lĩnh vực do Ban Tuyên giáo và Ban Chính sách - Luật pháp phụ trách có sự tương đồng trong chỉ đạo và triển khai thực hiện. Ban Chính sách - Luật pháp có chức năng nghiên cứu, tham mưu giúp BCH, BTV, Thường trực Hội LHPN tỉnh chỉ đạo, triển khai công tác chính sách, luật pháp, dân tộc, tôn giáo, nhân quyền, Quy chế dân chủ ở cơ sở, giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của phụ nữ. Trong khi đó, Ban Tuyên giáo cũng có chức năng tương đồng khi nghiên cứu, tham mưu giúp BCH, BTV, Thường trực Hội LHPN tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn các cấp Hội triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, phụ nữ.

Thực tế cho thấy, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào phụ nữ toàn tỉnh trải rộng trên nhiều lĩnh vực. Điều này đòi hỏi số lượng và chất lượng cán bộ công chức phải được nâng lên nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng thời, rà soát, sắp xếp lại tổ chức, bộ máy, kịp thời khắc phục tình trạng trùng lắp, chồng chéo chức năng, nhiệm vụ.

... đến “cuộc cách mạng” tinh gọn

Hội LHPN tỉnh là cơ quan đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp phụ nữ trong tỉnh; tham gia xây dựng Đảng, quản lý Nhà nước. Đoàn kết, vận động phụ nữ thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới. Để phát huy sứ mệnh cao cả này, hiện nay, Hội LHPN tỉnh đang bước vào giai đoạn cách mạng mới: Tinh gọn bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động theo tinh thần Đề án 13 của Tỉnh ủy.

Với nguyên tắc sắp xếp tổ chức bộ máy đảm bảo tính tổng thể, đồng bộ, liên thông, hiệu quả, kết hợp hài hòa giữa kế thừa, ổn định với đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; Hội LHPN tỉnh hiện đang tiến hành kiện toàn, sắp xếp cơ quan chuyên trách từ 5 ban chuyên môn xuống còn 4. Cụ thể, sáp nhập Ban Tuyên giáo và Ban Chính sách - Luật pháp thành Ban Tuyên giáo - Chính sách Luật pháp; đổi tên 2 ban chuyên môn: Ban Tổ chức đổi tên thành Ban Xây dựng tổ chức Hội; Ban Gia đình - Xã hội đổi tên thành Ban Gia đình xã hội - Kinh tế. Trên cơ sở đó, sắp xếp biên chế các cơ quan chuyên trách đảm bảo đủ 5 biên chế/phòng, ban chuyên môn.

Thực hiện nhiệm vụ chính trị trên, BTV Hội LHPN tỉnh đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Đề án 13 đến toàn thể cán bộ, công chức trong cơ quan; làm tốt công tác tư tưởng, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động. Đồng thời, xem xét, thực hiện việc sắp xếp, điều động, bổ nhiệm lãnh đạo các ban chuyên môn sau khi kiện toàn, sáp nhập và luân chuyển cán bộ theo vị trí việc làm. Cùng với đó, tiến hành rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của cơ quan chuyên trách Hội LHPN tỉnh nhằm triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị được giao.

Như vậy, sau khi tổ chức, sắp xếp lại các cơ quan chuyên trách Hội LHPN tỉnh sẽ giảm được 1 đầu mối. Giữa các phòng, ban chuyên môn có sự phân định rõ vai trò, trách nhiệm cụ thể; nội dung hoạt động, đối tượng quản lý không trùng lắp, chồng chéo chức năng, nhiệm vụ. Đồng thời, phát huy năng lực, sở trường công tác của từng cán bộ, công chức trong cơ quan; giảm chi phí thường xuyên và góp phần cải cách chính sách tiền lương; bảo đảm cho tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách Hội LHPN tỉnh thực sự tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo số lượng biên chế được giao.

Đề án 13 đi vào cuộc sống còn là minh chứng quan trọng cho thấy sự quyết tâm, quyết liệt của cấp ủy tỉnh trong việc chấp hành chủ trương về tinh gọn bộ máy của Đảng. Trên cơ sở đó, góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết 18, Hội nghị lần thứ Sáu, BCH T.Ư Đảng (khóa XII) về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và Quy định 212 của BCH T.Ư Đảng về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan chuyên trách của Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện.

Bài, ảnh:  THU PHƯƠNG


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Công an tỉnh đối thoại về giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy
BHG - Sáng 31.8, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh tổ chức Hội nghị đối thoại với các cơ quan, doanh nghiệp về công tác giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) trong lĩnh vực PCCC&CNCH. Dự buổi đối thoại có lãnh đạo Công an tỉnh, một số phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh, cùng đại diện 17 cơ quan, doanh nghiệp...
31/08/2022
Cảnh sát Giao thông đẩy mạnh cải cách hành chính
BHG - Nỗ lực cùng cả hệ thống chính trị thực hiện chiến lược xây dựng Chính phủ điện tử, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) toàn tỉnh đã đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC), tạo môi trường làm việc khoa học, thuận lợi cho các tổ chức, công dân trong quá trình giải quyết công việc.
31/05/2022
Hội Cựu chiến binh Cục Thuế tỉnh tích cực cải cách hành chính và chuyển đổi số
BHG - Thời gian qua, ngành Thuế tỉnh đã tích cực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC), đưa ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý thuế, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, tạo điều kiện cho người nộp thuế.
29/06/2022
Công an thành phố Hà Giang đẩy mạnh thực hiện Thông tư 15 của Bộ Công an
BHG - Để cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong quá trình giải quyết các thủ tục hành chính, ngày 6.4.2022, Bộ Công an ban hành Thông tư 15 về sửa đổi một số thông tư; trong đó, có Thông tư số 65, ngày 19.6.2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung và quy trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ của Cảnh sát giao thông (gọi tắt là Thông tư số 15).
25/08/2022