Đồng Văn đẩy mạnh công tác đối ngoại nhân dân

Thứ Năm, 08/11/2018, 10:48 (GMT+7)

BHG - Đồng Văn giáp với 2 huyện Phú Ninh và Malypho, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) và là trung tâm du lịch của tỉnh với nhiều du khách nước ngoài đến tham quan. Do vậy, thời gian qua UBND huyện luôn quan tâm thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của tỉnh về hoạt động đối ngoại nhân dân.

Huyện Đồng Văn hội đàm với huyện Phú Ninh (Trung Quốc) về quản lý lao động qua biên giới năm 2018.                     Ảnh: CTV

Huyện Đồng Văn hội đàm với huyện Phú Ninh (Trung Quốc) về quản lý lao động qua biên giới năm 2018.

                                                                                                   Ảnh: CTV

Thực hiện công tác đối ngoại nhân dân, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đoàn thể, Cổng thông tin điện tử của huyện đẩy mạnh tuyên truyền về hoạt động thông tin đối ngoại, phản ánh kịp thời chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; những thành tựu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và hội nhập của huyện. Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền như: Tổ chức các đêm biểu diễn văn hóa, nghệ thuật chào mừng các ngày lễ lớn, lồng ghép tuyên truyền 3 văn kiện pháp lý trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc cho hơn 10.300 lượt người nghe. Đẩy mạnh các hoạt động trưng bày, giới thiệu sản phẩm, về tiềm năng thế mạnh, cơ chế, chính sách thu hút đầu tư kinh doanh của huyện Đồng Văn; những nét văn hóa đặc sắc của các dân tộc đến với bạn bè trong nước và quốc tế thông qua các diễn đàn, lễ hội.

Thực hiện sơ kết 1 năm triển khai Quyết định số 720-QĐ/TU của Tỉnh ủy về Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại. UBND huyện đã xây dựng kế hoạch hoạt động đối ngoại bám sát với nội dung của tỉnh và chỉ đạo các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch hoạt động đối ngoại của từng địa phương đảm bảo hiệu quả. Bên cạnh đó, công tác quản lý và sử dụng hộ chiếu trên địa bàn huyện được triển khai đúng theo quy định của Nhà nước. Quản lý tốt các đoàn khách nước ngoài đến tham quan và du lịch trên địa bàn, không để xảy ra tình trạng mất hộ chiếu.

Huyện đã thực hiện tốt việc tiếp xúc, giao lưu, tăng cường các chuyến thăm cấp cao giữa đoàn đại biểu của huyện với huyện đối đẳng Trung Quốc nhằm thúc đẩy giao lưu hữu nghị giữa hai bên đi vào chiều sâu. Các xã, thị trấn của huyện đã ký kết nghĩa với các hương, trấn của huyện Phú Ninh và Ma Ly Pho. Đưa 70 lao động sang huyện Phú Ninh làm việc theo thỏa thuận quản lý lao động qua biên giới với huyện Phú Ninh. Giá trị hoạt động xuất, nhập khẩu, trao đổi hàng hóa không ngừng được nâng lên, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu, trao đổi hàng hóa qua lối mở Phố Bảng từ đầu năm đến nay ước đạt trên 900 triệu USD…

Huyện cũng tiến hành các cuộc giao ban, hội đàm định kỳ, qua đó 2 bên thống nhất và ký kết biên bản để thực hiện các nội dung như: Tăng cường giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng, đoàn thể các cấp giữa huyện Đồng Văn (Việt Nam) và Phú Ninh, Ma Ly Pho (Trung Quốc). Tiếp tục phát triển kinh tế thương mại, thúc đẩy hoạt động của các chợ biên giới, đường mòn, lối mở. Tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động hợp tác và đầu tư, tổ chức kết nối để các doanh nghiệp và tổ chức kinh tế hai bên triển khai hợp tác kinh tế, thương mại, du lịch. Thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp; giao lưu hợp tác về y tế, văn hóa, thể dục thể thao. Tích cực phối hợp trong quản lý lao động nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công dân biên giới qua lại giao lưu, mua bán, trao đổi hàng hóa hợp pháp theo quy định của mỗi nước. Hợp tác phòng, chống cháy rừng và bảo vệ môi trường, nhất là môi trường nước khu vực sông Nho Quế. Tập trung hợp tác về quản lý, giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới. Hai bên đã phối hợp thực hiện tốt 3 văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền Việt Nam-Trung Quốc. Tăng cường hợp tác giữa các lực lượng chức năng trong phòng, chống tội phạm và nâng cao hiệu quả đấu tranh với các loại tội phạm qua lại biên giới. Qua đó, hoạt động đối ngoại của huyện với các huyện phía đối đẳng đi vào chiều sâu, thực chất. Hoạt động quản lý các đoàn khách nước ngoài đến tham quan, du lịch và kêu gọi thu hút đầu tư có nhiều chuyển biến, tạo điều kiện cho phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội tại địa phương.

LÊ HẢI

.