Hà Giang

Mối nguy hiểm thật từ không gian ảo

10:22, 15/08/2019

Thuật ngữ không gian mạng có thể hiểu là mạng lưới kết nối của cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, bao gồm mạng viễn thông, mạng Internet, mạng máy tính, hệ thống thông tin, hệ thống xử lý và điều khiển thông tin, cơ sở dữ liệu; là nơi con người thực hiện các hành vi xã hội không bị giới hạn bởi không gian và thời gian.

Không gian mạng thực chất là không gian ảo, nơi các máy tính trao đổi dữ liệu, thông tin, mang tính chất toàn cầu, không bị lệ thuộc nhiều về biên giới quốc gia, lãnh thổ. 

Không gian mạng Internet luôn là mối nguy hiểm để các thế lực lợi dụng
Không gian mạng Internet luôn là mối nguy hiểm để các thế lực phản động lợi dụng

Bên cạnh những lợi ích to lớn không thể phủ nhận, như cung cấp thông tin, chia sẻ, trao đổi, liên kết mọi người, hợp tác giao lưu, mạng Internet cũng đã và đang trở thành môi trường cho các mối đe dọa mới. Những mối nguy cơ này rất đa dạng, từ các hoạt động tấn công mạng, khủng bố mạng, chiến tranh mạng, chiếm đoạt thông tin, đến thông tin bịa đặt, lừa đảo, bôi nhọ, kích động bạo lực, xuyên tạc, chống phá chế độ,...

Chiến tranh không gian mạng đã và đang tạo ra mối nguy hiểm cho toàn cầu. Không thiếu ví dụ trên thực tế, không gian mạng bị biến thành “mảnh đất màu mỡ” để phát tán thông tin sai sự thật, làm rối loạn thị trường, xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, thậm chí nghiêm trọng hơn, gây chia rẽ nội bộ, phá hoại khối đoàn kết, gây mất trật tự trị an xã hội. Không phải ngẫu nhiên mà người ta gọi các hành vi tội phạm trên không gian mạng là “Cuộc chiến không tiếng súng”, “Cuộc cách mạng màu”. Những thông tin giả mạo, bịa đặt, xuyên tạc mang tính kích động được phát tán một cách nhanh chóng, khiến người dân không đủ tỉnh táo và bị cuốn vào làn sóng bạo loạn, lật đổ. 

Ở Việt Nam, để thực hiện chiến lược “Diễn biến hòa bình”, không gian mạng đã và đang trở thành một trong những biện pháp chủ yếu được các thế lực thù địch sử dụng rộng rãi trên nhiều lĩnh vực. Về chính trị, chúng tung tin thất thiệt, xuyên tạc, phủ nhận, nói xấu, bôi nhọ lãnh tụ nhằm kích động, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chia rẽ giữa Đảng với nhân dân... làm cho một bộ phận quần chúng, nhất là lớp trẻ, đồng bào dân tộc thiểu số hoang mang, dao động, hoài nghi, bất mãn với chế độ và khiến cho bạn bè quốc tế hiểu sai sự thật. Về kinh tế, chúng tung tin gây rối loạn thị trường, dẫn đến đầu cơ, tích trữ, tạo ra khan hiếm hàng hoá. Về quốc phòng - an ninh, chúng tập hợp lực lượng chống đối, tuyên truyền tạo dựng thanh thế, uy tín cho những tên cầm đầu, tổ chức chống đối, phản động. Về kỹ thuật, chúng tìm cách thâm nhập vào các mạng nội bộ, nhất là các mạng có độ mật cao để ăn cắp thông tin, làm rối loạn hoặc đánh sập trang mạng, phá vỡ hệ thống chỉ huy, điều hành.

Để phòng, chống và hạn chế tới mức thấp nhất hậu quả của chiến tranh mạng, trước hết, cần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng; bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý thống nhất của Nhà nước đối với tổ chức và hoạt động bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng. 

Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội cần nêu cao cảnh giác, nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của công tác bảo vệ thông tin bí mật nhà nước và an toàn thông tin trên không gian mạng; xây dựng môi trường không gian mạng lành mạnh trong quá trình phát triển bền vững của đất nước và hội nhập quốc tế. Huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong đấu tranh, vô hiệu hóa các thông tin xấu độc; đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật để các thành phần sử dụng và cung cấp dịch vụ trên không gian mạng nhận thức đầy đủ và có trách nhiệm tự kiểm soát việc truyền - đưa thông tin trên không gian mạng, đảm bảo không gây nguy hại đến chủ quyền, an ninh quốc gia. 

Mặt khác, cần xác định rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong bảo vệ chủ quyền trên không gian mạng và có chế tài xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; quản lý giám sát chặt chẽ các luồng kết nối Internet bảo đảm tuân thủ pháp luật, tôn trọng chủ quyền, lợi ích và an ninh Quốc gia. Đồng thời, kiện toàn lực lượng chuyên trách và lực lượng dự bị động viên nhằm bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia trên không gian mạng, tổ chức thực hiện bảo vệ bí mật nhà nước, chủ quyền Quốc gia, an ninh Quốc gia, trật tự an toàn xã hội trong lĩnh vực thông tin, truyền thông, công nghệ thông tin, viễn thông. Phát triển khoa học, công nghệ và các biện pháp kỹ thuật bảo vệ hệ thống thông tin quan trọng; tăng cường các giải pháp kỹ thuật an toàn, an ninh thông tin, sử dụng các sản phẩm mật mã để bảo vệ tuyệt đối bí mật nhà nước; xây dựng hệ thống thu thập, xử lý, giám sát an toàn thông tin, nhằm phát hiện và cảnh báo kịp thời hoạt động tấn công mạng; xây dựng hệ thống phòng, chống các cuộc tấn công; ưu tiên bố trí kinh phí từ ngân sách nhà nước cho công tác bảo vệ chủ quyền Quốc gia trên không gian mạng; có quy hoạch về đào tạo nguồn nhân lực chuyên trách trong lĩnh vực an toàn và bảo mật thông tin, xây dựng cơ chế, chính sách thu hút, trọng dụng, đãi ngộ, phát triển đội ngũ chuyên gia giỏi, đạo đức tốt tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh Quốc gia trên không gian mạng.

Chiến tranh không gian mạng đã và đang tạo ra mối nguy hiểm có thật từ không gian ảo. “Chiến trường mạng xã hội không còn ảo, không thể bỏ trống”. Chủ quyền trên không gian mạng là bộ phận quan trọng không thể tách rời chủ quyền Quốc gia dân tộc. Bảo vệ chủ quyền Quốc gia trên không gian mạng là nhiệm vụ cấp bách, lâu dài của cả hệ thống chính trị. Để làm được việc này cần phải có những giải pháp đồng bộ và kịp thời, sẵn sàng đánh trả thắng lợi trong các tình huống xung đột và chiến tranh trên không gian mạng, bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, an ninh của Quốc gia trong thời kỳ mới.

 Đại tá, Tiến sĩ: Bùi Thanh Cao (Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh)


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

LTS: Nhằm phát huy vai trò của cơ quan thông tấn, báo chí tham gia đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ nhân dân; kịp thời làm rõ những vấn đề dư luận xã hội quan tâm cũng như hạn chế tác động xấu từ những thông tin sai lệch, góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội; Báo Hà Giang Điện tử mở chuyên mục mới: "Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng". Trân trọng giới thiệu tới bạn đọc.

15/08/2019