52 cán bộ nữ chủ chốt cấp huyện, cấp xã được tập huấn kỹ năng lãnh đạo, quản lý

16:20, 14/11/2023

BHG - Trong 2 ngày 14 – 15.11, Hội LHPN tỉnh tổ chức lớp tập huấn kỹ năng lãnh đạo, quản lý cho cán bộ nữ cấp huyện và cấp xã năm 2023. Dự có lãnh đạo Hội LHPN tỉnh, Học viện Phụ nữ Việt Nam và 52 học viên là lãnh đạo nữ chủ chốt cấp huyện, cấp xã thuộc 10 huyện trên địa bàn tỉnh.

Giảng viên Học viện Phụ nữ Việt Nam chia sẻ kiến thức tại lớp tập huấn
Giảng viên PGS. TS Trần Quang Tiến, Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam chia sẻ kiến thức tại lớp tập huấn

Tại lớp tập huấn, các học viên đã được giảng viên của Học viện Phụ nữ Việt Nam chia sẻ, trang bị các kiến thức về 4 nhóm chuyên đề gồm: Quy trình, kỹ năng ra quyết định và tổ chức thực hiện quyết định lãnh đạo, quản lý; Kỹ năng xử lý tình huống trong lãnh đạo, quản lý ở cấp huyện và cấp xã; Khái quát về hoạt động lãnh đạo, quản lý; Kỹ năng xây dựng, tổ chức thực hiện đề án, dự án, chương trình hành động, kế hoạch công tác ở cơ sở.

Đây là một trong những hoạt động nằm trong khuôn khổ thực hiện Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I (từ năm 2021 đến năm 2025) và cụ thể hoá thực hiện Đề án số 07 về đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cấp uỷ viên, cán bộ lãnh đạo và Đề án 21 của Tỉnh uỷ về xây dựng và tạo nguồn cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số.

Thông qua lớp tập huấn giúp các học viên tiếp tục đổi mới tư duy, năng động, sáng tạo, bổ sung kiến thức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chuyên môn. Góp phần thúc đẩy sự tham gia của cán bộ nữ vào các vị trí lãnh đạo, quản lý ở địa phương.

Hồng Cừ


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Sức lan tỏa qua 20 năm thực hiện Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

BHG - Với ý nghĩa Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (Ngày hội) là xây dựng, củng cố và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Sau 20 năm thực hiện đã góp phần tăng cường sức mạnh của khối Đại đoàn kết dân tộc và nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong thời kỳ mới. Kết quả của Ngày hội đã đem lại những giá trị tinh thần, làm giàu thêm ý chí cách mạng, tôn vinh sức mạnh cộng đồng, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội từ mỗi thôn, bản, làng, tổ dân phố, cụm dân cư...

14/11/2023
Thanh niên xã Cán Tỷ phát huy vai trò tiên phong xóa bỏ hủ tục

BHG - Là lực lượng xung kích trên mọi lĩnh vực, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) xã Cán Tỷ (Quản Bạ) đã phát huy tốt vai trò hạt nhân, tích cực đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân trên địa bàn thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; đặc biệt trong thời gian qua, ĐVTN xã Cán Tỷ đã tích cực phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu theo chỉ đạo tại Đề án số 16-ĐA/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh trong nhân dân các dân tộc huyện Quản Bạ, giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030 (Đề án số 16).

14/11/2023
Xín Mần giải quyết tình trạng đi mảng qua suối ở Khuôn Lùng

BHG - Cầu treo Nà Cai, xã Khuôn Lùng (Xín Mần) bị nước lũ cuốn trôi vào năm 2019. Đến năm 2021 được đầu tư xây dựng lại. Công trình do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng (ĐTXD) huyện Xín Mần làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư 5,8 tỷ đồng. Tuy nhiên, vì nhiều lý do dẫn đến tiến độ thi công bị gián đoạn một thời gian, đã gây ra nhiều khó khăn đi lại cho người dân địa phương. Trước tình hình đó, huyện Xín Mần đã chỉ đạo ngành chuyên môn tích cực tháo gỡ, tiếp tục triển khai xây dựng công trình, nỗ lực hoàn thành trong thời gian sớm nhất.

13/11/2023
Đẩy mạnh phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh

BHG - Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước là thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Trong những năm qua, phong trào thi đua yêu nước đã trở thành mục tiêu và động lực vượt khó, sáng tạo để tập thể, công chức, viên chức, người lao động Bệnh viện Đa khoa tỉnh thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao.

13/11/2023