Thành tựu chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân

09:35, 25/02/2017

BHG- Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã đề ra các quan điểm, đường lối, chính sách về phát triển sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân. Ngành Y tế đã cụ thể hóa thành những nhiệm vụ cụ thể, phù hợp với từng giai đoạn, từng bước xây dựng hệ thống y tế Việt Nam hiện đại, hoàn chỉnh, hướng tới công bằng, hiệu quả và phát triển; nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng và đa dạng của nhân dân; giảm tỷ lệ mắc bệnh, tật và tử vong, tăng tuổi thọ, cải thiện chất lượng dân số, góp phần vào cải thiện chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng nhu cầu của công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.Cùng với sự trưởng thành của nền Y học nước nhà, ngành Y tế Hà Giang cũng đã từng bước phát triển và đạt được những thành tựu quan trọng trong công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn tỉnh trong năm 2016, đó là: Kiểm soát tốt dịch và các bệnh truyền nhiễm gây dịch trên địa bàn toàn tỉnh. Trong năm 2016, không có vụ dịch nào xảy ra; từng bước duy trì và ổn định mức giảm sinh hợp lý; đảm bảo kết quả thực hiện các mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ về chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em mà ngành Y tế đã cam kết; bảo đảm chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm tại bếp ăn tập thể, nhà hàng, khách sạn; không có vụ ngộ độc do bột ngô mốc nào xảy ra trong năm; các bệnh viện trong toàn tỉnh đẩy mạnh các hoạt động nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ y tế đáp ứng sự hài lòng của nhân dân; triển khai thực hiện tốt kế hoạch/đề án cơ sở y tế xanh - sạch - đẹp tại các bệnh viện; hoàn thiện dự án Bệnh viện Đa khoa tỉnh (quy mô 500 giường), đáp ứng nhu cầu KCB cho nhân dân. Ứng dụng nhiều tiến bộ khoa học kỹ thuật mới trong chẩn đoán, điều trị và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, như: Nghiên cứu tính kháng sinh trong viêm phổi do vi khuẩn ở trẻ em; áp dụng kỹ thuật chụp cộng hưởng từ 1.5 Tesla trong chẩn đoán nhồi máu não giai đoạn cấp tính; nghiên cứu thực trạng bệnh tim mạch tại BVĐK tỉnh, triển khai Hệ thống xét nghiệm miễn dịch (bao gồm chẩn đoán ung thư sớm) tại Bệnh viện Đa khoa huyện Bắc Quang...; đưa một số dịch vụ kỹ thuật cao về y tế xã (siêu âm...) đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh cho nhân dân. Kiện toàn tổ chức bộ máy ngành Y tế Hà Giang theo quy định của Thông tư 51/2015/TTLT-BYT-BNV; tổ chức thành công cuộc thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp cho 382 cán bộ y tế từ hạng IV lên hạng III. Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành công tác y tế trên địa bàn toàn tỉnh; kết nối liên thông dữ liệu thanh toán BHYT (213/213 cơ sở) góp phần thực hiện tốt quy trình giám định, thanh quyết toán BHYT được thuận lợi cho nhân dân. Triển khai thực hiện giá dịch vụ khám, chữa bệnh BHYT bao gồm cả chi phí tiền lương theo Thông tư số 37/2015/TT-BYT-BTC (Kể từ ngày 01/9/2016). Vượt tiến độ triển khai thực hiện Bộ Tiêu chí Quốc gia về y tế xã; Đến hết 31/12/2016, toàn tỉnh đã có 169/195 xã đạt Bộ Tiêu chí Quốc gia về y tế (86,6%). Đã có 192/195 xã có nhà Trạm Y tế/Phòng khám ĐKKV được xây dựng kiên cố, có đủ phòng làm việc, hạng mục phụ trợ... đáp ứng nhu cầu phục vụ nhân dân tại địa phương. Thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính công và một cửa điện tử liên thông trong việc giải quyết các chế độ, chính sách và thủ tục hành chính công đảm bảo rút ngắn thời gian chờ đợi của công dân...

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đã đạt được, ngành Y tế cũng luôn xác định còn có không ít những khó khăn, thách thức trong thời gian tới như: Tổ chức hệ thống y tế ở địa phương đang trong giai đoạn đổi mới về mô hình, cơ chế hoạt động; thách thức trong đảm bảo cân bằng giữa phát triển y tế cơ sở, chăm sóc sức khỏe ban đầu để mọi người dân được hưởng dịch vụ y tế cơ bản có chất lượng. Khả năng đáp ứng của ngành Y tế vẫn còn hạn chế, cơ sở vật chất, trang thiết bị chưa đồng bộ; các tuyến còn thiếu cán bộ có trình độ cao, chuyên sâu; một số cơ chế chính sách của ngành chưa thực sự phù hợp. Nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân ngày càng tăng cả về số lượng và chất lượng. Việc kết hợp giữa phòng bệnh với chữa bệnh và phục hồi chức năng, giữa y học cổ truyền với y học hiện đại còn hạn chế. Mô hình bệnh tật thay đổi, một số bệnh truyền nhiễm có xu hướng quay trở lại, các bệnh không truyền nhiễm, tai nạn, thương thích ngày càng tăng, các dịch bệnh mới, bệnh lạ diễn biến khó lường; tình hình ngộ độc thực phẩm xảy ra hết sức đáng lo ngại, các yếu tố tác động xấu đến sức khỏe của người dân ngày càng gia tăng. Việc tổ chức triển khai thực hiện giá dịch vụ khám, chữa bệnh BHYT bao gồm cả chi phí tiền lương theo Thông tư số 37/2015/TT-BYT-BTC đối với các bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến huyện bước đầu cũng còn gặp không ít những khó khăn.

Trên cơ sở kết quả đạt được của ngành Y tế trong năm 2016, để thực hiện Chiến lược Quốc gia bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân giai đoạn 2016 - 2020, ngành Y tế Hà Giang tập trung tham mưu triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm, đó là: Tham mưu cho Tỉnh uỷ, HĐND và UBND tỉnh trong việc ổn định, củng cố và kiện toàn hệ thống tổ chức bộ máy ngành Y tế theo quy định của Nhà nước, đảm bảo tinh gọn nhưng hiệu quả; tham mưu xây dựng chính sách xã hội hóa công tác y tế, hỗ trợ phát triển Y, Dược tư nhân. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, thực hiện tinh giản biên chế gắn với nâng cao chất lượng cán bộ y tế; ứng dụng CNTT trong quản lý ngành, trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân; thực hiện đổi mới cơ chế tài chính trong ngành Y tế. Xây dựng kế hoạch củng cố và phát triển y tế cơ sở trên nền tảng thực hiện Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã; triển khai mô hình trạm y tế xã hoạt động theo nguyên lý Y học gia đình hướng tới quản lý toàn diện sức khỏe người dân. Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng cho toàn thể CCVC ngành Y tế; nâng cao y đức, đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh, lấy người bệnh làm trung tâm trong công tác chăm sóc sức khỏe. Thực hiện đầy đủ và có hiệu quả các chính sách về y tế cho người dân như phát triển BHYT toàn dân; hỗ trợ KCB cho đối tượng chính sách, trẻ em và người cao tuổi. Đẩy mạnh công tác cải tiến chất lượng bệnh viện nhằm nâng cao chất lượng công tác KCB. Thực hiện đầy đủ nội dung hoạt động của Chương trình mục tiêu Y tế - dân số; tăng cường truyền thông, GDSK góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của cộng đồng về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe. Chủ động trong công tác y tế dự phòng, giám sát không để dịch bệnh lớn xảy ra và khắc phục kịp thời hậu quả của thảm hoạ. Tăng cường khả năng tiếp cận dịch vụ DS-KHHGĐ và chăm sóc SKSS, duy trì mức giảm sinh 0,5‰/năm. Tiếp tục tổ chức đào tạo và đào tạo lại cho cán bộ y tế, nâng cao chất lượng cán bộ, chất lượng công việc gắn với chuẩn hóa cán bộ y tế cả về chuyên môn, quản lý và chính trị. Thường xuyên kiểm tra, giám sát và chấn chỉnh việc thực hiện quy chế chuyên môn, chế độ chính sách cho người bệnh cũng như cho cán bộ y tế tại các cơ sở y tế; giáo giục y đức, thực hiện khen thưởng và xử phạt kịp thời, tổ chức tăng cường hỗ trợ chuyên môn cho y tế tuyến dưới. Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, tích cực ứng dụng kỹ thuật tiên tiến trong chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân...

Có thể nói, với những thành tích của cán bộ, nhân viên ngành Y tế Hà Giang đạt được trong những năm qua đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận và tặng thưởng những phần thưởng cao quý. Năm 2016, ngành Y tế vinh dự có 1 cá nhân được tặng Bằng khen Thủ tướng Chính phủ; 1 cá nhân được Nhà nước phong tặng danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân; 4 cá nhân được phong tặng danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú; nhiều tập thể, cá nhân được Bộ Y tế, UBND tỉnh tặng Cờ thi đua và Bằng khen và nhiều Giấy khen khác...

TTƯT.BSCKII. Lương Viết Thuần (Giám đốc Sở Y tế Hà Giang)


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Vì "sứ mệnh" cao cả

BHG- "Mang lại sức khỏe cho người bệnh là sứ mệnh của chúng tôi", thực hiện phương châm hành động này, những năm qua, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Bắc Quang đã có nhiều đổi mới để không ngừng nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe (CSSK) cho nhân dân.

25/02/2017
Làm tốt công tác kiểm soát dịch bệnh

BHG- Tỉnh ta có chiều dài đường biên giới gần 300 km, địa hình phức tạp cùng nhiều cửa khẩu và lối mở; thường xuyên trao đổi hàng hóa, giao thương với nước bạn Trung Quốc. Một số tỉnh lân cận thường xuyên xảy ra các vụ dịch lớn, như: Lỵ, Ho gà và Viêm não...

25/02/2017
Bệnh viện Đa khoa tỉnh không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh

BHG- Những ngày đầu Xuân, chúng tôi có dịp đến thăm Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh. Như những người quen gặp lại, chúng tôi được trực tiếp tiếp cận với bầu không khí một cuộc giao ban của tập thể các khoa, phòng Bệnh viện. Sự thẳng thắn, cởi mở trong việc đánh giá thực hiện nhiệm vụ chuyên môn tại buổi giao ban, đặc biệt là việc đánh giá chất lượng phục vụ người bệnh của từng bộ phận đều được thể hiện rõ. Tất cả như khẳng định trách nhiệm của Bệnh viện luôn hướng tới mục tiêu phục vụ người bệnh tốt hơn.

25/02/2017
Huyện Yên Minh gặp mặt, tôn vinh các thầy thuốc

BHG- Nhân kỷ niệm 62 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27.2.1955 – 27.2.2017), ngày 24.2, huyện Yên Minh đã tổ chức gặp mặt, tôn vinh các thầy thuốc vì những cống hiến cao quý của đội ngũ y bác sĩ trong công tác chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện. 

25/02/2017