Đồng Văn bảo tồn văn hóa truyền thống gắn xây dựng đời sống mới

21:02, 20/05/2023

BHG - Trong sự nghiệp đổi mới, Đảng ta luôn coi trọng vị trí, vai trò của văn hóa, khẳng định văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là sức mạnh nội sinh cho sự phát triển. Đại hội XIII của Đảng cũng đề ra định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021 - 2030 là: “Phát triển con người toàn diện và xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc để văn hóa, con người Việt Nam thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc”.

Trang phục dân tộc Lô Lô là một trong những giá trị văn hóa truyền thống được gìn giữ.
Trang phục dân tộc Lô Lô là một trong những giá trị văn hóa truyền thống được gìn giữ.

Huyện Đồng Văn có 18 dân tộc cùng sinh sống. Mỗi dân tộc đều có sắc thái văn hóa riêng, góp phần làm phong phú, đa dạng cho nền văn hóa chung. Những năm qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, sự nỗ lực, cố gắng vươn lên của người dân nơi đây, tình hình KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã có bước phát triển rõ rệt; cơ cấu kinh tế chuyển biến tích cực, thu nhập được nâng lên, đời sống vật chất và tinh thần không ngừng cải thiện; số hộ nghèo giảm nhanh; giáo dục, y tế được quan tâm; văn hóa, phong tục tập quán tốt đẹp từng bước được bảo tồn và phát huy; tình hình an ninh, trật tự được giữ vững; khối đại đoàn kết các dân tộc được củng cố và tăng cường.

Những năm qua, nhằm đẩy mạnh công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc, UBND huyện Đồng Văn đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền cho người dân về vai trò, vị trí của việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, từ đó xây dựng nếp sống văn hóa mới phù hợp với địa phương. Huyện duy trì hệ thống loa truyền thanh không dây tại cơ sở; phát huy tuyên truyền miệng, đẩy mạnh tuyên truyền thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tăng cường hoạt động thông tin tuyên truyền lưu động. Trong năm 2022, Trung tâm Văn hóa huyện phối hợp với các xã, thị trấn tuyên truyền tại các chợ, các thôn, bản được 68 buổi; tuyên truyền tại cơ sở 54 buổi; tuyên truyền loa di động tại cơ sở 24 buổi; tuyên truyền văn nghệ cổ động 13 buổi; tuyên truyền trên các cụm loa tại cơ sở trên 16.000 lượt. Sản xuất nhiều tin, bài, phóng sự, chuyên trang truyền hình, kịch tuyên truyền… Đến nay, tại các xã, thị trấn người dân nhận thức rõ việc bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch nâng cao chất lượng cuộc sống.

Nghề đan lát của dân tộc Cờ Lao, xã Sính Lủng được truyền dạy lại cho thế hệ trẻ.
Nghề đan lát của dân tộc Cờ Lao, xã Sính Lủng được truyền dạy lại cho thế hệ trẻ.

Bên cạnh đó, công tác bảo tồn giá trị văn hóa đặc trưng của đồng bào các dân tộc được quan tâm như: Bảo tồn, phục dựng và phát huy các lễ hội: Gầu Tào của dân tộc Mông xã Sà Phìn, Sủng Là, Phố Cáo; lễ hội khèn Mông, lễ Cúng Tổ tiên của dân tộc Lô Lô xã Lũng Cú. Bảo tồn tiếng nói, chữ viết, ẩm thực, trang phục, kiến trúc, khuôn viên nhà ở như. Một số vật dụng thủ công được sưu tầm, gìn giữ và trưng bày tại các nhà văn hóa thôn như: Quẩy tấu, lưỡi cày, muôi gỗ, trõ đồ mèn mén, mẹt, khung cửi, trống đồng... Nhiều tín ngưỡng, tập quán, nghệ thuật truyền thống, trò chơi dân gian cũng được quan tâm bảo tồn, phát huy. Huyện cũng chú trọng xây dựng làng văn hóa du lịch cộng đồng. Hiện đã xây dựng được 3 làng văn hóa du lịch cộng đồng gồm: Thôn Lũng Cẩm Trên, xã Sủng Là (dân tộc Mông), thôn Lô Lô Chải xã Lũng Cú (dân tộc Lô Lô), thôn Ma Lé, xã Má Lé (dân tộc Giấy). Ngoài ra, công tác bảo tồn một số làng nghề truyền thống và hợp tác xã tiếp tục được củng cố, góp phần đa dạng hóa phát triển các nhóm sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm làng nghề, sản xuất các mặt hàng nông sản, thủ công truyền thống, hàng lưu niệm độc đáo, được đưa ra phục vụ bà con nhân dân và du khách như: Bánh Tam giác mạch, hạt dền; rượu ngô, rượu Tam giác mạch; thổ cẩm lanh trắng...

Thực tế, để các giá trị văn hóa được bảo tồn và phát huy, các cấp, ngành cần quan tâm tổ chức các hoạt động tuyên truyền, quảng bá sâu rộng các sản phẩm văn hóa thông qua các hội thi, liên hoan, giao lưu văn hóa, văn nghệ gắn với hoạt động du lịch nhằm phát huy tối đa giá trị của các di sản văn hóa; có chính sách công nhận và đãi ngộ cho các nghệ nhân dân gian, nhất là đối với các nghệ nhân dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn huyện như Mông, Lô Lô, Giấy... Chú trọng điều tra, sưu tầm, phục dựng các lễ hội truyền thống gắn phục hồi và lưu giữ cho thế hệ sau biết và phát huy giá trị văn hóa của dân tộc mình. Tăng cường sưu tầm hiện vật về văn hóa phi vật thể của các dân tộc thiểu số đang sinh sống trên địa bàn để bảo quản, trưng bày nhằm giới thiệu rộng rãi đến nhân dân và khách du lịch trong và ngoài nước.

Đồng chí Nguyễn Văn Chinh, Phó Chủ tịch UBND huyện Đồng Văn cho biết: Xác định bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, xây dựng nếp sống văn hóa mới là nhiệm vụ trọng tâm, cần thực hiện song song với nhiệm vụ phát triển kinh tế. Những năm qua, nhiều giá trị văn hóa truyền thống, những phong tục, tập quán tốt đẹp của các dân tộc đã và đang được bảo tồn và phát triển. Nhờ đó, góp phần tích cực trong giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm bảo vệ di sản văn hóa trong toàn dân. Thời gian tới, huyện sẽ tiếp tục phát huy vai trò gương mẫu, nêu gương tiên phong đi đầu của cán bộ, đảng viên trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, xây dựng nêp sống văn minh. Đồng thời, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; chỉ đạo các xã, thị trấn lựa chọn nội dung tuyên truyền thiết thực, phù hợp với trình độ nhận thức của đồng bào, đảm bảo đúng định hướng tư tưởng của Đảng và Nhà nước.

Bài, ảnh: MY LY


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Chương trình nghệ thuật “Lời ca dâng Bác”
BHG - Tối 19.5, tại Quảng trường 26.3 TP Hà Giang, Trung tâm Văn hóa thành phố Hà Giang phối hợp với Trung tâm tổ chức sự kiện ca nhạc Xuân Thành tổ chức chương trình nghệ thuật “Lời ca dâng Bác” nhân kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890-19.5.2023).
20/05/2023
Mèo Vạc tổ chức vẽ tranh bích họa ở một số ngôi nhà tạo mỹ quan thân thiện với thiên nhiên
BHG - Nhằm tạo cảnh quan, mỹ quan xanh – sạch – đẹp gắn với bảo tồn kiến trúc, văn hóa truyền thống cũng như thu hút du khách đến với huyện. Hiện nay, huyện Mèo Vạc đang triển khai vẽ tranh bích họa trên một số ngôi nhà dọc Quốc lộ 4C từ huyện Mèo Vạc sang huyện Đồng Văn.
18/05/2023
Hà Giang có 18 làng văn hóa du lịch cộng đồng được quảng bá trên website APEC
BHG-Vừa qua, tỉnh Hà Giang vinh dự có 18 làng văn hóa du lịch cộng đồng trong số 134 bản, làng du lịch của 21 nền kinh tế APEC được Ban Thư ký APEC chọn quảng bá giới thiệu du lịch trên website APEC, đây là website đầu tiên trong khu vực APEC hướng đến quảng bá du lịch cộng đồng.
18/05/2023
Họp Hội đồng chung khảo Giải Báo chí tỉnh Hà Giang năm 2023
BHG-Chiều 18.5, Hội đồng chung khảo Giải Báo chí tỉnh Hà Giang năm 2023 tổ chức họp lần thứ Nhất thống nhất một số nội dung. Dự cuộc họp có lãnh đạo Hội Nhà báo tỉnh; lãnh đạo Báo Hà Giang, Đài PT-TH tỉnh cùng các thành viên chấm chung khảo.
18/05/2023