NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH TỈNH HÀ GIANG

10:28, 26/08/2020

THÔNG BÁO

Về việc tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2020

1. Chỉ tiêu, vị trí tuyển dụng:

- Vị trí Kế toán: 03 người

+ Chi nhánh Yên Minh: 01 người.

+ Chi nhánh Xín Mần: 01 người.

+ Chi nhánh Thanh Thủy: 01 người

- Vị trí lái xe: 01 người

+ Chi nhánh Yên Minh: 01 người

2. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ:

- Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 28/08/2020 đến hết ngày 10/09/2020 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm nhận hồ sơ tại tầng 2, phòng Tổng hợp - Agribank chi nhánh tỉnh Hà Giang. Số 101, đường Trần Hưng đạo, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang.

          Lưu ý:  Hội đồng tuyển dụng không nhận hồ sơ nộp hộ, hồ sơ đã nhận không trả lại.

          3. Tổ chức thi tuyển:

          3.1 Thời gian:

          - Xét tuyển: Dự kiến bắt đầu từ 14 giờ 00 phút ngày 11/9/2020.

          - Thi tuyển: Dự kiến bắt đầu lúc 08 giờ 00 phút ngày 12/9/2020.

          (Có thông báo cụ thể sau)

          3.2 Địa điểm:

          - Tại Hội trường tầng 3 - Agribank chi nhánh tỉnh Hà Giang. Số 101, đường Trần Hưng đạo, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang.

          4. Hình thức tuyển dụng:

          - Xét tuyển: Phỏng vấn

          - Thi thuyển:

          + Vòng 1: Sơ tuyển trước khi thi viết (Ứng viên qua vòng sơ tuyển sẽ được tham gia thi tuyển vòng 2)

          + Vòng 2: Thi viết chuyên môn nghiệp vụ.

      5. Điều kiện về trình độ đào tạo đối với lao động chuyên môn nghiệp vụ:

          Yêu cầu ứng viên có bằng tốt nghiệp đại học chính quy trở lên, chuyên ngành phù hợp với vị trí tuyển dụng.

Ứng viên có chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản (gồm 6 module cơ bản) theo quy định của Bộ thông tin và Truyền thông

Thông tin chi tiết xin liên hệ phòng Tổng hợp, ĐT: 02193 861 583.

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG

GIÁM ĐỐC

 

NGUYỄN NGỌC HẢI

 


Cùng chuyên mục

Hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng), lần thứ V - năm 2020

BHG - Thực hiện Kế hoạch số 255-KH/BTCTW, ngày 18.3.2020 của Ban Tổ chức Trung ương về tổ chức Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng lần thứ V - năm 2020); Công văn số 11021-CV/BTCTW, ngày 31.3.2020 của Ban Tổ chức Trung ương về việc hưởng ứng Giải Búa liềm vàng - năm 2020. Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 576-KH/TU hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng), lần thứ V - năm 2020. Dưới đây là nội dung Kế hoạch số 576-KH/TU.

30/05/2020
Kế hoạch và Thể lệ Giải Báo chí tỉnh Hà Giang 2020

BHG - Ngày 28.4, Ban tổ chức Giải Báo chí tỉnh Hà Giang đã ban hành Kế hoạch 104/KH-BTC về việc tổ chức Giải Báo chí tỉnh Hà Giang 2020 và Quyết định 105/QĐ-BTC về việc ban hành Thể lệ Giải Báo chí tỉnh Hà Giang 2020. Thông qua Giải Báo chí để lựa chọn, trao giải thưởng cho những tác phẩm xuất sắc, đạt chất lượng cao về tư tưởng, chính trị, văn hóa; có nội dung, hình thức thể hiện hấp dẫn, đạt hiệu quả xã hội cao, phản ánh trung thực, sinh động về cuộc sống… Dưới đây là toàn văn nội dung của Kế hoạch 104/KH-BTC.

29/04/2020
Kết quả thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản năm 2019

BHG - Thực hiện Nghị định số:164/2016/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ về phí Bảo vệ Môi trường đối với khai thác khoáng sản, Cục Thuế tỉnh tổng hợp kết quả thu phí Bảo vệ Môi trường đối với khai thác khoáng sản đối với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2019 như sau:

 

27/03/2020
Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam Chi nhánh tỉnh Hà Giang: Tuyển dụng vị trí kiểm ngân và nhân viên dịch vụ khách hàng

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam Chi nhánh tỉnh Hà Giang: Thông báo tuyển dụng vị trí kiểm ngân và nhân viên dịch vụ khách hàng 

25/07/2020