Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh thành công tốt đẹp

11:46, 10/07/2024

BHG - Tiếp tục chương trình làm việc, sáng 10.7, Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa XVIII thực hiện hoạt động giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) trên địa bàn tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2020 – 2024”; thảo luận một số nội dung còn có ý kiến khác nhau; biểu quyết thông qua 23 nghị quyết chuyên đề và bế mạc Kỳ họp. Các đồng chí: Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hoàng Văn Vịnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Kỳ họp.

 

Quang cảnh phiên bế mạc.
Quang cảnh phiên bế mạc.

Trước khi tiến hành Kỳ họp, Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh tiến hành giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về GD&ĐT trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2020 – 2024. Qua đó, thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế còn tồn tại, đề xuất với các cấp, ngành của tỉnh và T.Ư một số giải pháp khắc phục nhằm đảm bảo việc thực hiện chính sách, pháp luật về GD&ĐT công khai, minh bạch, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng GD&ĐT của tỉnh trong thời gian tới.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn phát biểu bế mạc.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn phát biểu bế mạc.
Các đại biểu dự phiên bế mạc.
Các đại biểu dự phiên bế mạc.

Sau khi xem phóng sự truyền hình liên quan đến nội dung trên, các đại biểu tập trung thảo luận tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về GD&ĐT, tập trung vào những khó khăn, vướng mắc, hạn chế còn tồn tại như: Toàn tỉnh còn thiếu 2.494 biên chế sự nghiệp GD&ĐT, nhất là giáo viên mầm non, ngoại ngữ, tin học; trong khi đó, việc tuyển dụng giáo viên theo chỉ tiêu biên chế được giao còn khó khăn. Nhiều cơ sở GD&ĐT thiếu phòng học, phòng chức năng, phòng lưu trú học sinh, thiếu công trình vệ sinh. Chất lượng giáo dục chưa tương xứng với kết quả xây dựng trường chuẩn quốc gia. Cá biệt, còn xảy ra tình trạng cán bộ quản lý ngành GD&ĐT vi phạm pháp luật...

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Văn Vịnh điều hành thảo luận.
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Văn Vịnh điều hành thảo luận.
Đại biểu Hầu Thị Phương, Tổ đại biểu huyện Mèo Vạc kiến nghị cần xem xét việc giao chỉ tiêu, mở lớp, vận động đối tượng đi học xóa mù chữ; có cơ chế thu hút cơ sở giáo dục ngoài ngân sách nhà nước.
Đại biểu Hầu Thị Phương, Tổ đại biểu huyện Mèo Vạc kiến nghị cần xem xét việc giao chỉ tiêu, mở lớp, vận động đối tượng đi học xóa mù chữ; có cơ chế thu hút cơ sở giáo dục ngoài ngân sách nhà nước.

Trên cơ sở chỉ rõ những hạn chế, các đại biểu đã đề xuất nhiều giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả chính sách, pháp luật về GD&ĐT trên địa bàn tỉnh như: Tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng giáo dục; chuyển học sinh tiểu học từ các điểm trường về học tại trường chính; xóa bỏ lớp học ghép; ban hành cơ chế, chính sách thu hút, tuyển dụng đối với giáo viên môn tiếng Anh, Âm nhạc, Mỹ thuật... đến công tác tại vùng khó khăn, đặc biệt khó khăn của tỉnh; có giải pháp căn cơ phát động sâu rộng, hiệu quả phong trào thi đua học tập tốt trong học sinh, nhất là học sinh vùng sâu, vùng xa, đặc biệt khó khăn...

Đại biểu Bùi Văn Tuân, Tổ đại biểu huyện Bắc Mê kiến nghị cần có sự quan tâm thật sự của cấp uỷ, chính quyền, huy động vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong công tác giáo dục để tuyên truyền, khơi dậy ý chí vươn lên tự học của người dân.
Đại biểu Bùi Văn Tuân, Tổ đại biểu huyện Bắc Mê kiến nghị cần có sự quan tâm thật sự của cấp uỷ, chính quyền, huy động vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong công tác giáo dục để tuyên truyền, khơi dậy ý chí vươn lên tự học của người dân.
Đại biểu Hà Việt Hưng, Tổ đại biểu huyện Bắc Quang kiến nghị cần quan tâm đầu tư kinh phí để xây dựng cơ sở vật chất đảm bảo công tác giáo dục.
Đại biểu Hà Việt Hưng, Tổ đại biểu huyện Bắc Quang kiến nghị cần quan tâm đầu tư kinh phí để xây dựng cơ sở vật chất đảm bảo công tác giáo dục.

Tại Kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh đã phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến chất lượng vào các dự thảo nghị quyết về sự phù hợp, tính khả thi, hiệu quả của các chính sách; tính thống nhất, đồng bộ với các quy định của pháp luật hiện hành; bảo đảm phát huy được nguồn lực, tận dụng cơ hội phát triển, hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Đại biểu Đỗ Thị Hương, Tổ đại biểu huyện Xín Mần kiến nghị cần có giải pháp triệt để xử lý tình trạng cán bộ, giáo viên vi phạm đạo đức, pháp luật.
Đại biểu Đỗ Thị Hương, Tổ đại biểu huyện Xín Mần kiến nghị cần có giải pháp triệt để xử lý tình trạng cán bộ, giáo viên vi phạm đạo đức, pháp luật.
Đại biểu Ngô Xuân Nam, Tổ đại biểu huyện Yên Minh kiến nghị đẩy mạnh giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, nhất là có giải pháp để học sinh tham gia đẩy lùi hủ tục.
Đại biểu Ngô Xuân Nam, Tổ đại biểu huyện Yên Minh kiến nghị đẩy mạnh giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, nhất là có giải pháp để học sinh tham gia đẩy lùi hủ tục.

Với tinh thần làm việc tập trung, dân chủ, trách nhiệm cao, các đại biểu HĐND tỉnh đã biểu quyết, nhất trí thông qua 23 nghị quyết chuyên đề tại Kỳ họp thuộc các nhóm: Lĩnh vực đất đai, tài nguyên, môi trường (5 nghị quyết); đầu tư công (4 nghị quyết), tài chính (3 nghị quyết), văn hóa, xã hội (2 nghị quyết), pháp chế (3 nghị quyết); hoạt động của HĐND tỉnh (6 nghị quyết). Trong đó, có các nghị quyết quan trọng như: Nghị quyết thông qua danh mục các công trình, dự án thu hồi đất (bổ sung) năm 2024 trên địa bàn tỉnh Hà Giang; Nghị quyết thông qua chuyển mục đích sử dụng đất danh mục các công trình, dự án (bổ sung năm 2024) trên địa bàn tỉnh Hà Giang; Nghị quyết quy định mức hỗ trợ cho người được phân công trực tiếp giúp đỡ người được giáo dục tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hà Giang; nhóm Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Chương trình phát triển các đô thị loại II (các đô thị xanh) - Tiểu dự án Hà Giang và Dự án đoạn 4 đường nội huyện Quang Bình...

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Bùi Quang Trí làm rõ một số ý kiến của đại biểu về thực hiện chính sách, pháp luật giáo dục.
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Bùi Quang Trí làm rõ một số ý kiến của đại biểu về thực hiện chính sách, pháp luật giáo dục.
Giám đốc Sở Công thương Triệu Tài Phong làm rõ những ý kiến liên quan đến quản lý nhà nước về lĩnh vực điện.
Giám đốc Sở Công thương Triệu Tài Phong làm rõ những ý kiến liên quan đến quản lý nhà nước về lĩnh vực điện.

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn nhấn mạnh: Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa XVIII đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Với mục tiêu xuyên suốt là thực hiện thắng lợi, toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị của năm 2024, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp, ngành tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, quyết tâm thực hiện hiệu quả Nghị quyết của HĐND tỉnh về phát triển KT-XH năm 2024 và cả giai đoạn 2021 – 2025, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đề ra. Đặc biệt, ngay sau Kỳ họp này, các cấp, ngành sớm ban hành kế hoạch triển khai tổ chức thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật; thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục, chuẩn bị các điều kiện tổ chức khai giảng năm học mới 2024 – 2025; tăng cường công tác QP-AN, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ diễn tập Khu vực phòng thủ tỉnh năm 2024, xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với quốc phòng toàn dân vững chắc; chuẩn bị tốt các hoạt động hướng tới kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh – Liệt sỹ (27.7.1947 – 27.7.2024).

Biểu quyết bằng máy tính thông qua các nghị quyết tại kỳ họp.
Biểu quyết bằng máy tính thông qua các nghị quyết tại kỳ họp.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn đề nghị: Các Ban của HĐND tỉnh tăng cường tham mưu Thường trực HĐND tỉnh thực hiện đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng, hiệu quả giám sát của HĐND tỉnh trên các lĩnh vực. Riêng các đại biểu HĐND tỉnh tích cực, chủ động thực hiện nhiệm vụ người đại biểu dân cử; báo cáo với cử tri về kết quả Kỳ họp. Đồng thời, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri; nắm bắt những khó khăn, vướng mắc để kịp thời phản ánh với HĐND tỉnh xem xét, quyết định.

Tin, ảnh: THU PHƯƠNG – KIM TIẾN

 


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Quán triệt Quy định số 144 và Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị
BHG - Sáng 9.7, Ban Tuyên giáo T.Ư tổ chức hội nghị toàn quốc theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến tới điểm cầu các tỉnh, thành phố quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW, ngày 9.5.2024 của Bộ Chính trị Quy định về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới và Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 14.6.2024 về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
09/07/2024
Sáng nay, Kỳ họp thứ 17 HĐND tỉnh Khoá XVIII thảo luận tại hội trường và thực hiện công tác cán bộ
BHG - Sáng 9.7, Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 bước sang ngày làm việc thứ 2. Các đại biểu HĐND tỉnh tiến hành thảo luận tại hội trường nhằm đánh giá tình hình phát triển KT-XH 6 tháng đầu năm, đề xuất nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024 và thực hiện công tác cán bộ. Đồng chí Hoàng Văn Vịnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên thảo luận.
09/07/2024
Cập nhật quy hoạch phát triển điện lực quốc gia
BHG - Chiều 9.7, Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến về việc ban hành bổ sung, cập nhật Kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì hội nghị. Đồng chí Hoàng Gia Long, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì tại điểm cầu Hà Giang; cùng dự có lãnh đạo một số sở, ngành.
09/07/2024
Phiên chất vấn, trả lời chất vấn tại Kỳ họp HĐND tỉnh: Thẳng thắn, trách nhiệm, mang tính xây dựng cao
BHG - Tiếp tục chương trình làm việc, chiều 9.7, Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Các đồng chí: Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hoàng Văn Vịnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên chất vấn, trả lời chất vấn.
09/07/2024