Phát huy vai trò các cấp ủy trong chỉ đạo mua và đọc báo, tạp chí của Đảng

08:31, 10/05/2018

BHG - Thực hiện Chỉ thị số 11/1996 của Bộ Chính trị về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng; qua 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05/2008 (Chỉ thị 05) của BTV Tỉnh ủy về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng đã tạo ra những chuyển biến quan trọng về nhận thức từ các cấp ủy Đảng đến cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân.

Các loại báo, tạp chí, công văn... được xã Yên Cường (Bắc Mê) bố trí giá để ngăn nắp tại trụ sở.
Các loại báo, tạp chí, công văn... được xã Yên Cường (Bắc Mê) bố trí giá để ngăn nắp tại trụ sở.

Báo, tạp chí của Đảng là công cụ quan trọng góp phần xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, củng cố về mặt lý luận, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; kênh thông tin chính thống, cung cấp thông tin xác thực nhất về đời sống KT – XH, chính trị của đất nước. Thực hiện Chỉ thị 05, các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Đảng bộ tỉnh đã chỉ đạo, giao Ban Tuyên giáo cùng cấp tích cực tuyên truyền, phổ biến đến đông đảo cán bộ, đảng viên; đôn đốc thực hiện nghiêm Chỉ thị 05 cũng như Công văn số 2238/2012 của Thường trực Tỉnh ủy về thực hiện mua và đọc báo, tạp chí của Đảng. 

Qua thực tế kiểm tra của Báo Hà Giang cho thấy, các huyện, thành phố, các đơn vị trong tỉnh đã chỉ đạo, chủ động phân bổ kinh phí mua báo, tạp chí của Đảng. Đồng thời, giao Ban Tuyên giáo, Bưu điện các huyện tích cực theo dõi, tổ chức đặt mua báo, tạp chí của Đảng; tăng cường giám sát các tổ chức cơ sở Đảng mua, sử dụng, quản lý báo, tạp chí của Đảng. Hàng năm, Ban Tuyên giáo các huyện, thành phố, Đảng ủy trực thuộc đã tham mưu Thường trực cấp ủy ban hành công văn đôn đốc các tổ chức cơ sở Đảng thực hiện mua, đọc, quản lý báo, tạp chí; nhắc nhở các chi, Đảng bộ về việc sử dụng ngân sách được phân bổ phục vụ mua báo, tạp chí của Đảng…

Qua 10 năm thực hiện Chỉ thị 05, với nhiều lần kiểm tra, nắm bắt tình hình tại các huyện, thành phố, đặc biệt đợt kiểm tra trong tháng 4 vừa qua, Báo Hà Giang nhận thấy: Cơ bản các huyện thực hiện nghiêm việc quán triệt, triển khai Chỉ thị 05, nổi bật như Xín Mần, Bắc Quang, Bắc Mê, Hoàng Su Phì. Ban Tuyên giáo các huyện đã tích cực tham mưu cho Thường trực Huyện ủy thường xuyên đôn đốc, quán triệt, nhắc nhở các tổ chức cơ sở Đảng đặt mua báo, tạp chí của Đảng. Trong đó, có 4 đầu báo, tạp chí theo quy định: Báo Nhân dân, Báo Hà Giang, Tạp chí Xây dựng Đảng và Tạp chí Cộng sản. Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị căn cứ theo nhiệm vụ chuyên môn, đặt báo theo chuyên ngành hoạt động.

Thực tế cho thấy, các cơ quan khối Đảng, đoàn thể cấp huyện và các xã, thị trấn là những đơn vị thực hiện tương đối tốt việc đặt mua 4 đầu báo, tạp chí của Đảng theo quy định. Điển hình như các huyện Xín Mần, Đồng Văn, Bắc Mê… tỷ lệ đặt mua đủ 4 đầu báo, tạp chí của Đảng khá cao và duy trì đều qua các năm. Nhiều đơn vị trường học, ngoài các số Báo Hà Giang được tỉnh cấp phát không thu tiền còn quan tâm đặt mua báo, tạp chí của Đảng phục vụ việc đọc của cán bộ, giáo viên.

Công tác phát hành báo, tạp chí của Đảng được các huyện chú trọng chỉ đạo Bưu điện quan tâm, đảm bảo chuyển phát đến đúng đối tượng. Đặc biệt, việc chuyển phát các loại báo, tạp chí được Nhà nước cấp phát không thu tiền cho các đối tượng theo quy định. Qua đó, tại nhiều địa phương, các ấn phẩm báo, tạp chí, sách đã đến được với tổ chức cơ sở Đảng, đoàn thể, cán bộ, đảng viên và người dân. Điển hình trong việc cấp, phát tốt báo chí xuống cơ sở như huyện: Bắc Quang, Đồng Văn, Bắc Mê, Hoàng Su Phì…

Hiện nay, nhiều cơ quan, đơn vị ở các huyện đang thực hiện chế độ giao ban gắn với đọc báo đầu tuần. Qua đó, đã cung cấp cho cán bộ, đảng viên nhiều gương điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua, nhiều mô hình hay trong phát triển KT - XH, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị… Nhiều nội dung nổi bật trên các lĩnh vực được báo, tạp chí nêu đã được chi bộ, cơ quan sử dụng làm nội dung sinh hoạt hàng tháng. Bên cạnh báo in, hiện nay gần như 100% số xã, thị trấn trong tỉnh đều nối mạng internet và có sóng internet wifi nên việc truy cập, đọc các loại báo, tạp chí rất tiện ích, hiệu quả. Nhiều đơn vị đã thực hiện tốt công tác lưu trữ báo, tạp chí ở trụ sở, văn phòng, điểm Bưu điện Văn hóa xã phục vụ cán bộ, đảng viên đọc, nghiên cứu… tránh thất thoát, lãng phí các đầu báo.

Bên cạnh những kết quả tích cực, vẫn có một số địa phương tỷ lệ đặt mua báo, tạp chí của Đảng còn hạn chế; việc lưu trữ báo, tạp chí còn gặp nhiều khó khăn, bị thất thoát; việc chuyển phát báo, tạp chí về cơ sở có nơi còn chậm. Đặc biệt, sau khi báo, tạp chí được đưa từ Bưu điện huyện về các xã, một số nơi chưa kịp thời chuyển đến thôn, bản, trường học, để tồn tại điểm Bưu điện Văn hóa hoặc trụ sở xã...

Nhằm nâng cao hiệu quả mua, đọc báo, tạp chí của Đảng, thời gian tới, rất cần sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt hơn nữa của BTV Tỉnh ủy đối với các tổ chức cơ sở Đảng trong thực hiện Chỉ thị 05; chỉ đạo các ngành chức năng đầu tư, củng cố các điểm Bưu điện Văn hóa xã. Đối với các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc cần quan tâm chỉ đạo các cơ quan, đơn vị đầu tư, trang bị tủ, giá để sách, báo, phục vụ tốt công tác quản lý báo, tạp chí của Đảng; tăng cường kiểm tra, giám sát việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng. Ngành Bưu điện cần rà soát, quan tâm nâng cao chất lượng hoạt động của các điểm Bưu điện Văn hóa xã trong hoạt động cấp, phát báo.

Bài, ảnh: HUY TOÁN


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Thảo luận tại Hội trường về Đề án cải cách chính sách tiền lương

Chiều 9-5, ngày làm việc thứ ba, Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII thảo luận tại Hội trường về Đề án cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong các doanh nghiệp. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, thay mặt Bộ Chính trị, điều hành phiên họp.

10/05/2018
Thảo luận các đề án về công tác cán bộ và chính sách tiền lương

Trong ngày làm việc thứ hai, sáng 8-5, Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành T.Ư khóa XII họp tại Hội trường để thảo luận, cho ý kiến về Đề án Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ thay mặt Bộ Chính trị, điều hành phiên họp.

09/05/2018
Hội nghị trực tuyến phổ biến, quán triệt nhận thức về chữ ký số và hệ thống chứng thực điện tử

BHG - Ngày 9.5, tại phòng họp BCH Đảng bộ tỉnh, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến với 11 huyện, thành phố về phổ biến, quán triệt nhận thức về chữ ký số và hệ thống chứng thực điện tử trong các cơ quan Đảng, MTTQ, đoàn thể chính trị - xã hội các cấp giai đoạn 2018 – 2019. Đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chỉ đạo hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy có các đồng chí: Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Trần Minh Tân, Phó Cục trưởng Cục Cơ yếu Đảng – chính quyền, Ban Cơ yếu Chính phủ...

09/05/2018
Đoàn công tác của Tỉnh ủy Điện Biên trao đổi, học tập kinh nghiệm tại tỉnh ta

BHG - Chiều 9.5, tại phòng họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đoàn công tác của Tỉnh ủy Điện Biên do đồng chí Lâm Văn Năm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Điện Biên làm Trưởng đoàn...

09/05/2018