Công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2016

15:16, 23/05/2017

BHG- Ngày 23.5, UBND tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến với các huyện, thành phố, công bố chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2016; sơ kết công tác CCHC Nhà nước 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo (BCĐ) CCHC tỉnh chủ trì. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện, thành phố, các cơ quan T.Ư tại địa phương...

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn kết luận hội nghị.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn kết luận hội nghị.

Báo cáo chỉ số CCHC năm 2016 chỉ rõ: Trung bình của 19 cơ quan chuyên môn cấp tỉnh đạt được 77,01%, tăng 2,63%; 11 đơn vị cấp huyện 74,92%, tăng 1,21%; các cơ quan T.Ư tại địa phương 81,12%, tăng 6,57% so với năm 2015. Các cơ quan thuộc nhóm tốt có chỉ số CCHC trên 80% gồm thành phố Hà Giang, Sở LĐ-TBXH, KH-ĐT, Y tế, GT-VT, Nội vụ, KH-CN, TN-MT; 5 cơ quan T.Ư tại địa phương gồm Kho bạc Nhà nước, Bảo hiểm xã hội, Cục Hải quan, Ngân hàng Nhà nước, Cục Thuế. Nhóm chỉ số CCHC khá từ trên 65% đến dưới 80% có 11 đơn vị cấp tỉnh, 1 cơ quan T.Ư gồm: Sở Công thương, Ngoại vụ, VH-TT và DL, Tư pháp, Xây dựng, Thanh tra tỉnh, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền thông, Văn phòng UBND tỉnh, NN-PTNT, Công an tỉnh; 10 đơn vị cấp huyện gồm: Vị Xuyên, Đồng Văn, Hoàng Su Phì, Xín Mần, Bắc Quang, Quang Bình, Quản Bạ, Yên Minh, Mèo Vạc, Bắc Mê. Ban Dân tộc tỉnh thuộc nhóm trung bình với chỉ số CCHC trên 50% đến dưới 65%. Trong 8 lĩnh vực được đánh giá theo chỉ số CCHC năm 2016 cho thấy, những kết quả đạt được tương đối khách quan, thực chất so với quá trình thực hiện nhiệm vụ theo chương trình tổng thể CCHC Nhà nước giai đoạn 2016-2020, hầu hết đều tăng điểm và tăng bậc so với năm 2015.

Việc xác định chỉ số CCHC năm 2016 được UBND tỉnh, BCĐ CCHC tỉnh triển khai sớm nên có nhiều thuận lợi, các cơ quan, đơn vị đã có kinh nghiệm, kế thừa kết quả và phương pháp đánh giá năm 2015, đặc biệt nhận thức về vai trò, ý nghĩa chỉ số CCHC trong quản lý được nâng lên nên kế hoạch được đảm bảo chất lượng, tiến độ thời gian quy định. Chỉ số CCHC năm 2016 cho thấy kết quả đạt được của các sở, ngành, huyện, thành phố đều có xu hướng tăng và đồng đều hơn, khoảng cách giữa các cơ quan, đơn vị được thu hẹp hơn. Kết quả trên cho thấy các cơ quan, đơn vị đã có sự quan tâm hơn đến CCHC, bằng việc đẩy mạnh công tác chỉ đạo, điều hành, đề ra giải pháp, biện pháp cụ thể, thiết thực để nâng cao chất lượng, hiệu quả, góp phần cải thiện chỉ số CCHC.

Trong 6 tháng đầu năm 2017, công tác CCHC Nhà nước tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt của tỉnh, các cấp, ngành đã có những quyết tâm trong tổ chức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, nội dung. Chất lượng, quy trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo tuân thủ đúng quy định. Công tác kiểm soát, rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính được thực hiện thường xuyên; việc thực hiện cơ chế “một cửa” điện tử đã tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong giao dịch với cơ quan hành chính theo hướng hành chính phục vụ, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH địa phương. Bộ máy hành chính, các đơn vị sự nghiệp tiếp tục được kiện toàn, sắp xếp theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước. Công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức từng bước được đổi mới; cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính được quan tâm, thực hiện đúng quy định. Việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO trong hoạt động của cơ quan Nhà nước đã thay đổi căn bản quy trình, tiết kiệm và nâng cao chất lượng quản trị văn phòng, góp phần xây dựng chính quyền điện tử.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh, qua theo dõi hoạt động của các cấp, ngành, cũng như đánh giá của các tổ chức về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, chỉ số quản trị và hành chính công cấp tỉnh năm 2016, chỉ số CCHC năm 2015, tỉnh ta luôn ở tốp cuối trong 63 tỉnh, thành phố. Điều đó cho thấy, công tác quản lý Nhà nước, CCHC vẫn còn hạn chế, việc tự đánh giá, chấm điểm ở một số cơ quan còn thiếu chính xác. Nhằm thực hiện tốt hơn nữa công tác CCHC, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu lãnh đạo các sở, ngành nghiêm túc triển khai, đánh giá lại CCHC ở cơ quan, đơn vị, có giải pháp khắc phục kịp thời; phát huy tốt vai trò người đứng đầu trong thực hiện CCHC. Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao cơ quan chức năng nghiên cứu, xây dựng bộ tiêu chí đánh giá, câu hỏi điều tra xã hội học về CCHC sao cho đơn giản, dễ hiểu; tăng cường rà soát, kiểm soát thủ tục hành chính; thực hiện hiệu quả chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền tỉnh về kế hoạch CCHC; tiếp tục đổi mới, nâng chất lượng công tác thẩm định văn bản quy phạm pháp luật, thay đổi, hủy bỏ các văn bản không còn phù hợp; tiếp tục rà soát lại cơ cấu tổ chức bộ máy, biên chế, chức năng, nhiệm vụ các cơ quan chuyên môn, sắp xếp theo hướng tinh gọn, hiệu quả; đẩy mạnh chế độ công vụ, công chức trong các cơ quan; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan hành chính Nhà nước, thanh tra, kiểm tra công vụ; đẩy mạnh tuyên truyền CCHC...

Thiên Thanh


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Hội đàm giữa Đoàn đại biểu Sở Công thương tỉnh Hà Giang (Việt Nam) với Đoàn đại biểu Cục Thương vụ châu Văn Sơn (Vân Nam - Trung Quốc)

BHG - Sáng 23.5, tại Hội trường Nhà khách Hà An, Đoàn đại biểu Sở Công thương tỉnh Hà Giang (Việt Nam) đã tổ chức Hội đàm với đoàn đại biểu Cục Thương vụ châu Văn Sơn (Vân Nam - Trung Quốc) về hoạt động phối hợp 5 tháng đầu năm và đề xuất công tác phối hợp 7 tháng cuối năm. 

23/05/2017
Lễ ký kết chương trình phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với Đảng đoàn HĐND tỉnh về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng

BHG - Chiều 22.5, tại Hội trường Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy phối hợp với Đảng đoàn HĐND tỉnh tổ chức Lễ ký kết chương trình phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ liên quan đến công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng (PCTN). Dự buổi Lễ có đồng chí Chúng Thị Chiên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Sùng Minh Sính, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Thường trực HĐND tỉnh; đại diện các Ban HĐND tỉnh và Ban Nội chính Tỉnh ủy. 

23/05/2017
UBND tỉnh Công bố các Quyết định về công tác cán bộ

BHG - Chiều 22.5, UBND tỉnh tổ chức Lễ công bố các Quyết định về công tác cán bộ. Dự Lễ công bố có các đồng chí: Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Cùng dự có lãnh đạo Sở Nội vụ; các sở, ban ngành của tỉnh.

23/05/2017
Khai mạc kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XIV

Sáng 22-5, kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XIV chính thức khai mạc tại thủ đô Hà Nội. Tại kỳ họp này, Quốc hội dành nhiều thời gian cho công tác xây dựng pháp luật và lần đầu tiên, Quốc hội sẽ dành ba ngày làm việc để tổ chức hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn.

22/05/2017