MULTIMEDIA
Gói vay tiêu dùng, góp phần giảm thiểu tín dụng đen
17:28, 04/07/2024
BHG - Với mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng tín dụng phục vụ sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng của người dân, thời gian qua, các ngân hàng trên địa bàn tỉnh Hà Giang đã và đang tích cực triển khai nhiều giải pháp để người dân tiếp cận vốn tín dụng với lãi suất ưu đãi, trong đó có thể kể đến gói tín dụng cho vay tiêu dùng. Qua đó, không chỉ giúp người dân phát triên kinh tế mà còn góp phần hạn chế tình trạng tín dụng đen.