Ngành Tài nguyên và Môi trường quyết tâm thực hiện Đề án 06

15:59, 31/10/2023

BHG - Thực hiện Kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 18.2.2022 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 6.1.2022 của Thủ Tướng Chính phủ về phê duyệt “Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025 tầm nhìn đến 2030” trên địa bàn tỉnh (Đề án 06) và Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Hà Giang giai đoạn 2022 - 2025 tầm nhìn đến 2030, Sở Tài nguyên và môi trường (TN&MT) đã tích cực triển khai và nỗ lực đạt các mục tiêu đề ra.

Ngay khi Đề án 06 và các văn bản chỉ đạo, triển khai của tỉnh được ban hành, năm 2022, Sở TN&MT đã ban hành Kế hoạch 1868/KH-STNMT ngày 11.7.2022, thực hiện Đề án 06 cho cả giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030 và Kế hoạch triển khai từng năm 2022, 2023. Xác định 4 nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm vào các nội dung là: Phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến; tham gia hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư; phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành; các nhiệm vụ phối hợp khác theo Kế hoạch số 49/KH-UBND của UBND tỉnh.

Giám đốc Sở TN&MT Đinh Thế Mạnh chủ trì họp triển khai thực hiện Đề án 06 của Sở TN&MT
Giám đốc Sở TN&MT Đinh Thế Mạnh chủ trì họp triển khai thực hiện Đề án 06 của Sở TN&MT

Xác định công tác tuyên truyền là yếu tố then chốt, quyết định thành công, hiệu quả triển khai Đề án 06, Sở TN&MT tăng cường tuyên truyền, vận động công dân thực hiện thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân (CCCD), đăng ký và kích hoạt tài khoản định danh điện tử (VNeID) và triển khai thực hiện đợt cao điểm cấp CCCD, đăng ký và kích hoạt VneID trên các phương tiện thông tin đại chúng để các tổ chức, doanh nghiệp và người dân hiểu rõ ý nghĩa Đề án 06 đặc biệt là việc triển khai giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC) qua cổng dịch vụ công (DVC) quốc gia. Vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của Sở gương mẫu đi đầu tham gia cấp CCCD, đăng ký, kích hoạt và sử dụng tài khoản VNeID để đăng nhập vào Cổng DVC quốc gia, tham gia DVC trực tuyến. Tổ chức tuyên truyền về việc bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú và sử dụng các phương thức thay thế việc xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú khi thực hiện TTHC thông qua các hình thức như: qua cổng thông tin điện tử của Sở, trung tâm phục vụ hành chính công... Đến nay, 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của Sở TN&MT đã gương mẫu đi đầu tham gia đăng ký, kích hoạt và sử dụng tài khoản VNeID để đăng nhập vào Cổng dịch vụ công quốc gia, tham gia DVC trực tuyến.

Thực hiện nhiệm vụ triển khai 25 DVC, Sở TN&MT đã thực hiện giải quyết TTHC mức độ 4 đối với thủ tục “Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp giấy chứng nhận (đổi tên, giấy tờ nhân thân, địa chỉ) được thực hiện trên môi trường điện tử” tại các chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện. Trong 9 tháng năm 2023, Sở đã tiếp nhận trực tuyến (theo dịch vụ công trực tuyến mức độ 4) tổng số 1.017 hồ sơ; đã giải quyết trước hạn 852 hồ sơ; giải quyết đúng hạn 110 hồ sơ, đang giải quyết 55 hồ sơ. Hiện nay số lượng TTHC của Sở được giải quyết tại Trung tâm Hành chính công tỉnh là 94/94 TTHC, đạt 100%. Quy trình giải quyết TTHC nội bộ thuộc cấp huyện và thực hiện 100% tiếp nhận TTHC tại cấp tỉnh, cấp huyện tại Trung tâm Hành chính công.

          Với nhiệm vụ hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư, Sở TN&MT đã triển khai các giải pháp nâng cao tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến; xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, kết nối, chia sẻ cơ sở dữ liệu (CSDL) đất đai với CSDL quốc gia về dân cư; triển khai nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu của Bộ TN&MT đã sẵn sàng cho việc kết nối với nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu quốc gia cho huyện Quang Bình, Quản Bạ, Bắc Mê; hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, làm giàu, làm sạch dữ liệu đất đai, nhà ở phục vụ các nhiệm vụ của Đề án 06 thống nhất nội dung, yêu cầu, phương án và phạm vi triển khai kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa CSDL quốc gia về dân cư với CSDL quốc gia về đất đai khi có kết quả đánh giá triển khai thí điểm tại Hà Nội và Hà Nam. Triển khai thử nghiệm hệ thống thông tin giải quyết TTHC (Vnpt igate), Sở đã rà soát, cấu hình thiết lập quy trình giải quyết TTHC trên hệ thống thông tin 82 TTHC…

Giám đốc Sở TN&MT - Đinh Thế Mạnh cho biết: Ban Chấp hành Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, toàn diện Đề án 06 theo đúng định hướng, chỉ đạo của tỉnh. Chủ động, phối hợp chặt chẽ với Bộ TN&MT để bảo đảm hoàn thành nội dung, thời hạn triển khai thực hiện các nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao tại Đề án 06; triển khai thực hiện các nội dung về chuyển đổi số của ngành TN&MT. Tuy còn nhiều khó khăn, hạn chế nhưng đến nay nhận thức, trách nhiệm về chức năng nhiện vụ được giao, tầm quan trọng của Đề án 06; hiệu quả quản lý nhà nước về lĩnh vực TN&MT và công tác cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số tạo sự chuyển biến tích cực, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của các tổ chức và cá nhân, góp phần thúc đẩy phát triển KT – XH của địa phương.

Bài, ảnh: Lương Hà


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Ngân hàng NN - PTNT Bắc Quang phát triển các dịch vụ số hỗ trợ khách hàng

BHG - Agribank Bắc Quang với vị thế, vai trò là một trong những ngân hàng thương mại tiên phong thực hiện chương trình chuyển đổi số đã triển khai nhiều sản phẩm dịch vụ số hỗ trợ khách hàng.

30/10/2023
Tổng kết và trao giải Cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng toàn quốc năm 2023

BHG - Sáng 29.10, tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ (Hà Nội) đã diễn ra Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 19, năm 2023.

29/10/2023
Sáng tạo sản phẩm từ rác tái chế
BHG - Nhằm tuyên truyền, nâng cao hơn nữa nhận thức của cộng đồng dân cư trong việc bảo vệ môi trường, tiết kiệm và sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên thiên nhiên, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Quang Bình đã duy trì rất nhiều cách làm hay, hiệu quả, thiết thực trong phong trào chống rác thải nhựa. Trong đó, việc biến rác thải thành tiền là mô hình tiêu biểu được hội viên phụ nữ tích cực tham gia, hưởng ứng.
28/09/2023
Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ trong quản lý, vận hành lưới điện
BHG - Xác định tầm quan trọng và lợi ích to lớn của việc chuyển đổi số (CĐS) trong quản lý, vận hành lưới điện, sản xuất, kinh doanh, Công ty Điện lực Hà Giang đã tập trung đầu tư nguồn lực, đặc biệt là nguồn nhân lực cho CĐS. Đến nay, CĐS tại Công ty đã mang lại hiệu quả thiết thực. Nhờ CĐS, công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện các nhiệm vụ của đơn vị có bước tiến nhanh, bền vững và hiệu quả, mang lại ngày càng nhiều lợi ích kinh tế, kỹ thuật và giá trị mới phục vụ khách hàng. Từ đó, góp phần thực hiện thắng lợi Chương trình CĐS của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc và Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh.
28/09/2023