Hà Giang

Di huấn của Hồ Chí Minh về nâng cao đạo đức cách mạng

17:01, 29/09/2019

BHG - Cùng với việc hoàn thiện bản Di chúc, nhân kỷ niệm 39 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930- 3.2.1969), Chủ tịch Hồ CHí Minh đã viết bài báo “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” đăng trên báo Nhân dân. Bài viết gồm 684 từ, ngắn gọn, súc tích, nêu lên một vấn đề rất quan trọng vừa có tính chiến lược lâu dài, vừa thiết thực mang tính thời sự đối với Đảng cầm quyền. Trong bài viết, Hồ Chí Minh đã gắn đạo đức cách mạng với chủ nghĩa cá nhân.

Trong mối quan hệ này, chính chủ nghĩa cá nhân là cạm bẫy dẫn người cách mạng đến tha hóa về đạo đức và lối sống. Khi không vượt qua được sự tha hóa thì Đảng không còn là Đảng cách mạng, Đảng chân chính, Đảng không được Nhân dân tin yêu và dễ dẫn tới mất quyền lãnh đạo. Đó là một nguy cơ lớn. Vì thế có thể nói, tuy bài báo ngắn gọn, nhưng là Di huấn để đời cho Đảng ta về mặt tư tưởng, đạo đức của cán bộ, đảng viên; liên quan đến vai trò, vị trí cầm quyền của Đảng.

Trong tác phẩm, Hồ Chí Minh nêu ngắn gọn: “Chủ nghĩa cá nhân là việc gì cũng chỉ lo cho lợi ích riêng của mình”. Bởi vì nó trái với đạo đức cách mạng nên “người cách mạng phải tiêu diệt nó”. Trong thực tiễn, chủ nghĩa cá nhân biểu hiện dưới nhiều dạng, muôn hình muôn vẻ, nhưng quy tụ là: “ngại gian khổ, khó khăn”, rồi “sa vào tham ô, hủ hóa, lãng phí xa hoa”, rồi “tự cao, tự đại, trục danh, trục lợi, xem khinh quần chúng” đi đến “độc đoán chuyên quyền”. Người cho rằng tất cả các biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân quy tụ lại căn bệnh: “Độc đoán, chuyên quyền”. Khi đã có quyền rồi thi độc đoán theo ý mình, phủ nhận mọi ý kiến và việc làm của người khác; dùng quyền lực áp đảo, dọa nạt kẻ dưới quyền, lợi dụng chức quyền để tha hóa… Do vậy, Hồ Chí Minh yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên dù ở cương vị nào cũng phải kiên quyết đẩy lùi chủ nghĩa cá nhân mà đặc biệt là căn bệnh “độc đoán, chuyên quyền”.

Kỷ niệm 50 năm Bác viết bài báo “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”, hiện nay, trước tình trạng “suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên”, như Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đã chỉ ra, thì việc quán triệt và làm theo Di huấn của Hồ Chí Minh, khắc phục chủ nghĩa cá nhân cần được thực hiện một cách đồng bộ và thiết thực.

Cần thực hiện nghiêm túc lời dạy của Hồ Chí Minh: “Kiên quyết quét sạch chủ nghĩa cá nhân, nâng cao đạo đức cách mạng, bồi dưỡng tư tưởng tập thể, tinh thần đoàn kết, tính tổ chức và kỷ luật”. Việc tu dưỡng rèn luyện đạo đức cách mạng, khắc phục chủ nghĩa cá nhân, căn bệnh độc đoán, chuyên quyền của một bộ phận cán bộ hiện nay phải được đặt lên hàng đầu. Đòi hỏi các cấp ủy, các tổ chức Đảng phải coi trọng việc chỉnh đốn Đảng, tạo điều kiện thuận lợi cho Nhân dân tham gia xây dựng Đảng, phát huy vai trò giám sát của Nhân dân, của công luận đối với việc rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống đang diễn ra hằng ngày ở cơ sở, ở nơi sinh hoạt, nơi cư trú của cán bộ, đảng viên để kịp thời đấu tranh phê phán những sai trái, tiêu cực cũng như tuyên truyền biểu dương những mặt tốt, hướng tới những chuẩn mực đạo đức trong sáng.

Thực hiện lời dạy của Hồ Chí Minh: “Phải thực hành tự phê bình và phê bình nghiêm chỉnh trong Đảng”. Đạo đức cách mạng không phải là phẩm chất tự nhiên, mà được nẩy sinh trong phong trào cách mạng là kết quả của sự rèn luyện, tu dưỡng một cách kiên trì để vươn tới chuẩn mực đạo đức cách mạng. Nếu không có được điều đó thì sự suy thoái, sự trượt dốc của đạo đức, lối sống trong cơ chế hiện nay khó tránh khỏi. Bởi thế mà Bác căn dặn: “Đạo đức cách mạng không phải trên trời rơi xuống. Nó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hằng ngày mà phát triển và củng cố. Cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong”. Muốn làm được vậy, theo Người: “Phải luôn luôn tự phê bình một cách thật thà, tự phê bình từ trên xuống để tu dưỡng đạo đức, chống chủ nghĩa cá nhân”.

Thực hiện lời dạy của Người, Đảng ta luôn xác định giải pháp hàng đầu để nâng cao đạo đức cách mạng, khắc phục sự thoái hóa biến chất và bệnh chuyên quyền, độc đoán là tiến hành nghiêm túc, có chất lượng việc tự phê bình và phê bình trong Đảng. Cấp ủy cấp trên gương mẫu, nghiêm túc “tự chỉ trích”, tự phê bình và phê bình làm gương cho cấp dưới. Khi tiến hành tự phê bình và phê bình phải thành thật, đánh giá đúng sự thật, nhất là mặt yếu kém, tiêu cực; đề ra các giải pháp sửa chữa thiết thực, khả thi; kết hợp chống với xây, xây với chống; nói đi đôi với làm, với phương châm chân thành, dân chủ, nghiêm túc, thẳng thắn, xây dựng.

Làm tốt công tác kiểm tra giám sát là giải pháp vừa mang tính cấp bách vừa mang tính lâu dài của công tác xây dựng Đảng cũng như trong việc rèn luyện đạo đức cho cán bộ, đảng viên. Hồ Chí Minh cho rằng: “Kiểm tra có tác dụng thúc đẩy và giáo dục đảng viên và cán bộ làm tròn nhiệm vụ đối với Đảng, với Nhà nước, làm gương mẫu tốt cho Nhân dân. Do đó mà góp phần vào việc củng cố Đảng về tư tưởng và tổ chức”. Vì vậy, các cấp ủy Đảng cần hết sức coi trọng công tác kiểm tra, thường xuyên thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát. Thông qua kiểm tra, giám sát để quản lý đảng viên, kịp thời phát hiện những khuyết điểm, thiếu sót để uốn nắn, những sai phạm để xử lý, nhất là đối với những cán bộ, đảng viên vi phạm tư cách, tha hóa biến chất về đạo đức lối sống, độc đoán, chuyên quyền, vi phạm các nguyên tắc tổ chức của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Quy tụ lại, để nâng cao đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên theo Hồ Chí Minh: “Đảng phải ra sức tăng cường giáo dục toàn Đảng về lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, về đường lối chính sách của Đảng, về nhiệm vụ và đạo đức của người đảng viên”. Việc nâng cao nhận thực vì mục tiêu lý tưởng, đạo đức cách mạng là cơ sở để cho mỗi cán bộ, đảng viên trau dồi bản lĩnh, giữ gìn kỷ luật, rèn luyện đạo đức cách mạng, nâng cao tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm. Luôn đặt việc trau dồi phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng lên hàng đầu; phải thực sự là “đầy tớ”, là “công bộc của dân”. Thường xuyên chăm lo học tập nâng cao trình độ mọi mặt, gắn học tập lý luận với thực tế công việc. Cán bộ, đảng viên phải nêu gương về rèn luyện tu dưỡng theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phải nói đi đôi với làm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Đó là giải pháp hữu hiệu trong việc nâng cao đạo đức cách mạng, quyét sạch chủ nghĩa cá nhân, thiết thực góp phần vào việc xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của sự nghiệp đổi mới hiện nay theo lời Di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

T.S Đặng Duy Báu


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Luôn ghi sâu lời Bác

BHG - Năm 1961, là học sinh Trường Thanh niên Dân tộc tỉnh tại khu Đoàn Kết, nay là Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Giang, chúng tôi được dự Lễ mít tinh tại sân vận động của thị xã Hà Giang nay là Quảng trường 26.3, nghe Bác Hồ nói chuyện với đồng bào các dân tộc nhân dịp Bác lên thăm và làm việc với tỉnh Hà Giang, tháng 3.1961.

 

30/08/2019
Di chúc Hồ Chí Minh truyền cảm niềm tin mãnh liệt

BHG - Sáng ngày 9.9.1969, cả đất nước hướng về Quảng trường Ba Đình lịch sử, nơi diễn ra Lễ truy điệu một nhà tư tưởng lỗi lạc, một vĩ nhân của dân tộc, của thời đại Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. Bác Hồ của muôn dân, vĩnh biệt chúng ta. "Tổn thất này vô cùng lớn lao, đau thương này thật là vô hạn!...".

 

29/08/2019
Đảng bộ xã Yên Thành đồng tâm thực hiện lời dạy của Bác

BHG - Yên Thành là xã vùng III của huyện Quang Bình, tỷ lệ hộ nghèo cao, đời sống đồng bào các dân tộc còn nhiều khó khăn. Không lùi bước trước gian khó, Đảng bộ xã luôn kề vai, sát cánh cùng nhân dân biến khó khăn thành động lực, từng bước vươn lên thoát nghèo, xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

 

26/08/2019
Kho K64 học tập và làm theo lời Bác

BHG - "…Vũ khí là mồ hôi nước mắt của đồng bào, là xương máu của bộ đội, vì vậy phải quý trọng nó, phải tiết kiệm, ngăn nắp, phải sử dụng hợp lý...", đó là lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh được trích trong "Bài nói tại Hội nghị cán bộ chuẩn bị Chiến dịch Tây Bắc", ngày 9.9.1952. Đã 67 năm, những lời dặn của Người vẫn còn nguyên giá trị với cán bộ, chiến sỹ Kho K64 Bộ CHQS tỉnh.

 

25/09/2019