Hà Giang

Xã Bằng Lang thực hiện "Tám lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Hà Giang"

15:28, 25/06/2018

BHG - Khắc sâu lời dạy của Bác, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền xã Bằng Lang đã lấy Tám lời Bác căn dặn làm kim chỉ nam cho các chủ trương, chính sách phát triển KT – XH và Chỉ thị 05 về “Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” để rèn luyện nâng cao chất lượng cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ một cách nghiêm túc, sáng tạo, hiệu quả gắn với phát triển KT – XH và chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM, nhờ đó đã đem lại hiệu quả thiết thực, xứng đáng là một trong những xã động lực phát triển của huyện.

Mô hình dồn điền, đổi thửa tại thôn Hạ tạo điều kiện cho người dân sản xuất nông nghiệp hàng hóa thuận lợi.
Mô hình dồn điền, đổi thửa tại thôn Hạ tạo điều kiện cho người dân sản xuất nông nghiệp hàng hóa thuận lợi.

Thực hiện lời căn dặn thứ nhất của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Tất cả các dân tộc phải đoàn kết chặt chẽ, thương yêu, giúp đỡ nhau như anh em một nhà”, Đảng bộ xã Bằng Lang luôn chăm lo, xây dựng và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, triển khai mở rộng dân chủ và giữ gìn kỷ cương, bảo đảm công bằng, bình đẳng xã hội; chăm lo lợi ích cá nhân và lợi ích tập thể; phát huy tinh thần yêu nước, tinh thần tự lực, tự cường của các tầng lớp nhân dân trong việc tham gia xây dựng và phát triển KT – XH của địa phương. Hàng năm xã tổ chức tốt “Ngày hội đại đoàn kết các dân tộc” tại 11/11 thôn, bản; đẩy mạnh các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; kịp thời biểu dương các tập thể và cá nhân tiên tiến xuất sắc tại cộng đồng…

Cụ thể hóa lời căn dặn thứ hai của Bác: “Đồng bào phải ra sức tăng gia sản xuất và thực hành tiết kiệm để làm cho mọi người áo ấm, cơm no”, những năm qua Đảng bộ và nhân dân xã Bằng Lang luôn tích cực thi đua sản xuất, chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đưa vào sản xuất các giống lúa chất lượng cao như: Giống Thiên ưu 8, BC 15, TBR 225… Triển khai thực hiện tốt chương trình dồn điền đổi thửa, hình thành những cánh đồng mẫu trồng lúa, ngô, lạc hàng hóa… Việc tổ chức lại sản xuất nông nghiệp, nông thôn cũng đạt được kết quả đáng khích lệ, nhiều mô hình tổ chức lại sản xuất có hiệu quả như “Thôn tự chủ tự quản”, “Đầu tư có thu hồi – tái đầu tư”, “Tổ dịch vụ thôn”…

Thấm nhuần lời căn dặn thứ ba của Bác: “Muốn sản xuất phải có đủ nước, nhiều phân bón và cải tiến nông cụ”, Đảng bộ, chính quyền xã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân phát huy tinh thần tự lực, tự cường với phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm để xây dựng hệ thống thủy lợi, kiên cố hóa 1.250 m kênh mương, đảm bảo phục vụ tưới tiêu cho đồng ruộng; chỉ đạo nhân dân ủ phân xanh, làm phân hữu cơ, ủ phân chuồng để chủ động nguồn phân bón cho diện tích gieo cấy… Do đó năng suất, chất lượng sản phẩm, hiệu suất sử dụng đất, hiệu quả kinh tế nông nghiệp không ngừng được nâng cao. Cụ thể sản lượng lương thực năm 2016 đạt 4.774 tấn, năm 2017 đạt 4.913 tấn, thu nhập bình quân đầu người  năm 2016 đạt 22,4 triệu đồng thì năm 2017 đạt 26,2 triệu đồng/người/năm…

Đối với lời căn dặn thứ tư: “Cần phải phát triển chăn nuôi trâu, bò, lợn… là nguồn lợi lớn lại là nguồn phân bón ruộng nước”, xã Bằng Lang xây dựng và triển khai các Đề án về phát triển chăn nuôi gia súc theo hướng sản xuất hàng hóa; triển khai cho nhân dân vay vốn theo các chương trình dự án của tỉnh để phát triển, mở rộng chăn nuôi, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Tính đến hết năm 2017, tổng đàn trâu có 2.863 con, lợn 4.950 con và trên 63.500 con gia cầm… Cả xã có 35 mô hình chăn nuôi trâu, lợn, gà đem lại hiệu quả kinh tế cao và được nhân rộng trên địa bàn toàn xã; có 75 mô hình chăn nuôi vừa và nhỏ đang được đầu tư phát triển… Tiêu biểu như hộ gia đình ông Nguyễn Văn Ty, thôn Hạ Thành với mô hình chăn nuôi vịt siêu trứng 1.200 con; ông Ngô Văn Huynh, thôn Thượng nuôi 300 con gà thương phẩm…

Nhân dân xã Bằng Lang tích cực tham gia các hoạt động văn hóa – văn nghệ.  Trong ảnh: Một buổi tập văn nghệ của người dân thôn Trung Thành, xã Bằng Lang.
Nhân dân xã Bằng Lang tích cực tham gia các hoạt động văn hóa – văn nghệ. Trong ảnh: Một buổi tập văn nghệ của người dân thôn Trung Thành.

Thực hiện lời căn dặn thứ năm của Bác: “Phải chú ý hơn nữa bảo vệ rừng và trồng cây gây rừng. Trồng cây ăn quả và cây làm thuốc”, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc xã Bằng Lang đã làm tốt công tác phát triển rừng, thực hiện tốt chủ trương trồng cây gây rừng, phủ xanh đất trống, đồi núi trọc. Năm 2017, toàn xã trồng trên 150 ha keo, bồ đề, xoan và 40 ha cam sành theo tiêu chuẩn Vietgap…

Cụ thể hóa lời dặn thứ sáu: “Đồng bào phải chú ý vệ sinh. Để giữ gìn sức khỏe thì phải ăn sạch, uống sạch, ở sạch, có sức khỏe thì lao động mới tốt”, những năm qua, xã Bằng Lang triển khai thực hiện tốt các chương trình mục tiêu Quốc gia về y tế, dân số, công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân từng bước được nâng cao. Tích cực tuyên truyền, vận động người dân sinh đẻ có kế hoạch, không sinh con thứ 3, nuôi con khỏe dạy con ngoan. Tỷ lệ dân cư được sử dụng nước sạch là 100%, hiện toàn xã có 145 hộ có mô hình nhà sạch vườn đẹp…

Đối với lời căn dặn thứ bảy: “Đồng bào phải cố gắng xóa nạn mù chữ, phải biết đọc, biết viết thì làm ăn mới tiến bộ”, xã Bằng Lang chỉ đạo các trường học triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, hay phong trào “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương sáng về đạo đức, tự học và sáng tạo”. Hàng năm tỷ lệ huy động trẻ em trong độ tuổi đến trường đạt 100%, hiện nay trường Mầm non và trường THCS đã được công nhận đạt chuẩn Quốc gia.

Thực hiện điều dặn thứ tám: “Đời sống của đồng bào rẻo cao còn nhiều khó khăn, còn phải ra sức giúp đỡ đồng bào rẻo cao nhiều hơn nữa. Đối với cán bộ, đảng viên và đoàn viên phải củng cố tốt các các Chi bộ và Chi đoàn, phát triển Đảng và Đoàn. Cán bộ, đảng viên và đoàn viên phải đoàn kết chặt chẽ, phải hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân, đặt lợi ích của nhân dân trên lợi ích riêng của mình, phải gương mẫu trong đoàn kết dân tộc, trong học tập và trong lao động sản xuất, phải chống tham ô, lãng phí, quan liêu, mệnh lệnh”. Đảng bộ xã Bằng Lang đã quan tâm triển khai thực hiện củng cố hệ thống chính trị, mối quan hệ giữa cán bộ, đảng viên ngày càng chặt chẽ. Việc triển khai phong trào thi đua thực hiện “Tám lời Bác Hồ căn dặn” đã trở thành phong trào có sức lan tỏa rộng khắp, thu hút được mọi tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng, tạo được sự chuyển biến rõ rệt về ý thức tự giác, trách nhiệm với công việc, tinh thần, thái độ, phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng viên và ý thức trách nhiệm của người đứng đầu. Kết quả sau 2 năm thực hiện, Đảng bộ xã Bằng Lang luôn đạt Trong sạch vững mạnh.

Ghi nhớ lời Bác căn dặn, những năm qua Đảng bộ xã Bằng Lang không ngừng nỗ lực cố gắng trên tất cả các lĩnh vực. Nếu như năm 2011, xã mới chỉ đạt 4/19 tiêu chí trong XDNTM thu nhập bình quân của người dân còn thấp đạt dưới 12 triệu đồng/người/năm, thì đến năm 2016, xã đã đạt 19/19 tiêu chí và được công nhận xã đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới. Để giữ vững và thực hiện tốt phong trào thi đua, Đảng bộ xã đề ra một số giải pháp như: Tiếp tục chỉ đạo, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 27/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của tỉnh, huyện về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện “Tám lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Hà Giang”. Đẩy mạnh công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ, học sinh theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Chỉ thị 42 CT/TW của Ban Bí thư T.Ư Đảng khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách  mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 – 2030. Rà soát bổ sung các chuẩn mực đạo đức ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương đơn vị; mỗi cán bộ, công chức, viên chức lựa chọn nội dung đăng ký cam kết học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, phải là tấm gương cho nhân dân học tập và noi theo…

Bài, ảnh: Thanh Thủy


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Anh Trần Thanh Hải nhân thành công giống cá Bỗng

BHG - Huyện Bắc Mê có tỷ lệ hộ dân nuôi cá Bỗng khá cao, diện tích nuôi lớn, nhưng nhiều năm qua người dân phải đặt mua con giống từ nhiều nơi khác, giá thành cao và không chủ động. Nhằm phát huy thế mạnh và nhân rộng diện tích nuôi cá Bỗng trong dân, huyện Bắc Mê đã chỉ đạo Phòng Nông nghiệp - PTNT triển khai thử nghiệm nhân giống cá Bỗng. Và anh Trần Thanh Hải, cán bộ Phòng Nông nghiệp – PTNT đã đăng ký Đề tài sinh sản nhân tạo cá Bỗng.

 

23/05/2018
Thấm sâu lời Bác trong gìn giữ "lá phổi xanh" ở Xín Mần

BHG - Nắng Xuân ấm áp trải rộng trên những cánh rừng nguyên sinh dải Tây Côn lĩnh. Hòa quyện mầu xanh lúa, ngô, đậu, lạc trên những thửa ruộng bậc thang nhấp nhô sóng lượn, nhìn xa như một bức tranh họa đồ thu hút du khách gần xa. Chiếc ô - tô chở khách lướt nhẹ trên Quốc lộ 279 trải nhựa, tiến thẳng tới trung tâm huyện Xín Mần. Mọi người trên xe cười nói rôm rả, thỉnh thoảng lại bị xáo trộn bởi những vòng cua tay áo...

21/05/2018
Bác Hồ gửi Thư khen 4 xã tỉnh ta trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp

BHG - Trong lần làm việc với Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Thi đua khen thưởng T.Ư Trần Thị Hà cách đây mấy năm, Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh có trao đổi, xác minh thông tin Bác Hồ trao Bằng khen cho một số xã của tỉnh giai đoạn kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Đồng chí Trần Thị Hà đã yêu cầu cán bộ Ban Thi đua khen thưởng T.Ư tra cứu thông tin, nhưng không có dữ liệu lưu trữ. Từ những thông tin Bí thư Tỉnh ủy trao đổi, tôi lần tìm nhiều nguồn tư liệu và phát hiện trong chính kho tư liệu của mình những thông tin về việc Bác Hồ gửi thư khen 4 xã của tỉnh ta trong giai đoạn kháng chiến chống thực dân Pháp.

18/05/2018
Khắc sâu lời Bác

BHG - Những ngày tháng 5 lịch sử, triệu triệu trái tim Việt dù đang sinh sống, học tập, làm việc ở năm châu, bốn bể cũng đều hòa chung nhịp đập, thổn thức hướng về kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Hòa chung niềm vui, trên vùng rẻo cao Hà Giang, đồng bào Mông, Tày, Nùng, Thái, Dao… cũng luôn đoàn kết, tích cực tăng gia sản xuất, làm nhiều việc tốt, lập thành tích dâng lên Bác Hồ kính yêu. Dù còn nhiều khó khăn, nhưng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh ta luôn nỗ lực học tập, làm theo Bác, thực hiện tốt Tám lời căn dặn khi Người lên thăm (ngày 26.3.1961).

 

18/05/2018