Sở Tài nguyên và Môi trường nỗ lực nâng cao chỉ số cải cách hành chính

08:41, 03/07/2024

BHG - Xác định công tác cải cách ành chính (CCHC) là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, liên tục nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động bộ máy, cán bộ, ngay từ đầu năm, Sở Tài nguyên &Môi trường (TN&MT) đã ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động CCHC năm 2024.

Theo Quyết định số 2555/QĐ-UBND, ngày 26.12.2023 của UBND tỉnh về phê duyệt và công bố Chỉ số CCHC năm 2023 của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố; Sở TN&MT có tổng điểm là 79,27/100 điểm, đạt loại khá. Tuy nhiên, số điểm trên vẫn thấp hơn số điểm trung bình của 20 sở, ngành (84,04) và xếp thứ 16/20 đơn vị. Chính vì vậy, từ đầu năm đến nay, Sở TN&MT đã ban hành 21 văn bản liên quan đến công tác CCHC như: Thực hiện CCHC, nâng cao chất lượng công vụ; cải cách thủ tục hành chính (TTHC); tuyên truyền về CCHC; cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh (PCI) và chỉ số xanh (PGI) tỉnh năm 2024, chỉ số tiếp cận đất đai; cải thiện và nâng cao chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS); duy trì, cải thiện và nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) lĩnh vực TN&MT...

Người dân làm thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực Tài nguyên và môi trường tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hành chính thành phố Hà Giang.
Người dân làm thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực Tài nguyên và môi trường tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hành chính thành phố Hà Giang.

Đặc biệt, nhằm thực hiện hiệu quả các chỉ số CCHC, ngày 19.1.2024, Sở TN&MT đã ban hành Kế hoạch số 223/KH-STNMT về khắc phục những tồn tại, hạn chế về các chỉ số CCHC của ngành TN&MT năm 2023, hướng tới nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các phòng, đơn vị của công chức, viên chức trong thực hiện công tác CCHC nói chung và chỉ số CCHC của Sở nói riêng; phấn đấu năm 2024, Sở đạt chỉ số CCHC từ 80 điểm trở lên, xếp loại tốt trong bảng xếp hạng các sở, ban ngành của tỉnh. Nêu cao tinh thần trách nhiệm của thủ trưởng các phòng, đơn vị trong chỉ đạo, chấn chỉnh khắc phục các nội dung tiêu chí, tiêu chí thành phần bị mất điểm đã được chỉ ra; tổ chức thực hiện có hiệu quả việc khắc phục và cải thiện, nâng cao chỉ số CCHC (PAR INDEX), chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) và chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan Nhà nước (SIPAS). Trong đó, Sở TN&MT đã xác định 15 nhiệm vụ và đưa ra giải pháp cụ thể, giao trách nhiệm cho từng phòng, đơn vị trong thực hiện 7 nhóm vấn đề về: Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC; cải cách thể chế; cải cách TTHC; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; cải cách chế độ công vụ; cải cách cơ chế quản lý tài chính công; xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số.

Qua đánh giá, đến thời điểm này Sở TN&MT đã hoàn thành 18/30 nhiệm vụ công tác CCHC năm 2024, đạt 60% mục tiêu đề ra, các nhiệm vụ khác đang tiếp tục được triển khai theo tiến độ; hoàn thành 3/6 nhiệm vụ công tác tuyên truyền; giải quyết đúng hạn 99/108 nhiệm vụ do Chủ tịch UBND tỉnh và UBND tỉnh giao, 8 nhiệm vụ đã giải quyết nhưng quá hạn và 1 nhiệm vụ đang trong hạn giải quyết; hoàn thành 5 nhiệm vụ khắc phục các nội dung, tiêu chí thành phần mất điểm đã được chỉ ra trong kết quả CCHC năm 2023; tham mưu cho UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung 23 TTHC cấp tỉnh, cấp huyện; 100% TTHC đã được điện tử hóa, 100% hồ sơ TTHC được thực hiện trên môi trường mạng và được tiếp nhận, trả kết quả tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh.

Theo thống kê, trong 6 tháng qua, Sở TN&MT đã tiếp nhận 181 hồ sơ TTHC, đã giải quyết xong trước hạn 157 hồ sơ, 24 hồ sơ đang trong hạn giải quyết, đạt 100%. Việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ TTHC của Sở TN&MT được khách hàng đánh giá hài lòng. Công tác xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số tiếp tục được triển khai hiệu quả với 100% văn bản của Sở TN&MT được phát hành dưới dạng điện tử; 100% cán bộ sử dụng phần mềm quản lý văn bản và lãnh, chỉ đạo, điều hành và trao đổi công việc qua mạng điện tử; 100% văn bản đi ứng dụng chữ ký số được phát hành trên phần mềm; 98% cán bộ thường xuyên sử dụng hộp thư điện tử trong trao đổi công việc.

Giám đốc Sở TN&MT Đinh Thế Mạnh chia sẻ: Thời gian qua, Sở đã nỗ lực và quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ để nâng cao hiệu quả CCHC. Những kế hoạch thực hiện công tác CCHC của Sở bám sát các chương trình, kế hoạch CCHC của UBND tỉnh, phù hợp với đặc thù của ngành TN&MT. Ban giám đốc Sở và thủ trưởng các phòng, đơn vị đã phát huy được vai trò, trách nhiệm người đứng đầu, thường xuyên đôn đốc, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ CCHC theo kế hoạch và kịp thời triển khai, chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, yếu kém trong công tác CCHC. Các nhiệm vụ về CCHC đang được thực hiện theo đúng tiến độ và đạt chất lượng theo yêu cầu đặt ra.

Bài, ảnh: Lương Hà


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Trình tự, thủ tục cấp, đổi, cấp lại thẻ căn cước mới từ ngày 1/7
Nghị định số 70/2024/NĐ-CP quy định trình tự, thủ tục cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước từ ngày 1/7/2024.
28/06/2024
Thúc đẩy cải cách hành chính ngành Giáo dục
BHG - Công tác cải cách hành chính (CCHC) được lãnh đạo, chỉ đạo và kiểm tra, đôn đốc sát sao, quyết liệt. Nêu cao trách nhiệm người đứng đầu và đảm bảo 100% các chương trình, đề án, kế hoạch được triển khai đúng tiến độ, mục tiêu đề ra đã giúp Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) có bước tiến không nhỏ trong CCHC.
27/06/2024
Thực chất, hiệu quả trong cải cách hành chính
BHG - Cải cách hành chính (CCHC) đảm bảo tính toàn diện, đồng bộ, đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả; lấy người dân làm trung tâm, lấy sự hài lòng của người dân, tổ chức, doanh nghiệp là thước đo đánh giá chất lượng phục vụ của cơ quan nhà nước. Đây là quan điểm xuyên suốt của tỉnh trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện CCHC, qua đó nhằm xây dựng một nền hành chính từng bước hiện đại, tiến bộ, chuyên nghiệp, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, vì Hà Giang phát triển.
23/05/2024
Hiệu quả tuyển sinh đầu cấp trực tuyến
BHG - Theo kế hoạch tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2024 - 2025, ngành Giáo dục tỉnh tổ chức tuyển sinh đầu cấp lớp 10 theo hình thức trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Bước chuyển đổi này tạo nhiều thuận lợi cho đông đảo phụ huynh trong tất cả các bước đăng ký tuyển sinh, nhận kết quả, xác nhận nhập học. Do là năm đầu tiên thực hiện còn gặp những khó khăn nhất định, song việc nộp hồ sơ trực tuyến đã giúp phụ huynh học sinh đăng ký thuận tiện, nhanh chóng, chính xác; đồng thời hỗ trợ các nhà trường trong công tác xét duyệt, quản lý hồ sơ hiệu quả.
22/05/2024