Bắc Quang tạo đột phá nâng cao chỉ số PAPI

10:36, 10/07/2024

BHG - Sau gần 3 năm đi vào cuộc sống, Đề án “Cải thiện và nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) trên địa bàn huyện Bắc Quang, giai đoạn 2021 – 2025” đã trở thành minh chứng sinh động cho thấy cách làm sáng tạo, hiệu quả của địa phương. Đây cũng là cơ sở quan trọng góp phần tạo đột phá trong việc cải thiện, nâng cao chỉ số PAPI của tỉnh.

Chỉ số PAPI được Chương trình Phát triển liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam phối hợp với đơn vị liên quan triển khai thực hiện từ năm 2009 đến nay tại 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Đây là công cụ đo lường hiệu quả quản trị và hành chính công dựa trên cơ sở trải nghiệm, đánh giá của người dân khi tương tác với chính quyền. Đồng thời, là tấm gương giúp chính quyền soi chiếu lại hoạt động của mình trong việc hoạch định và thực thi chính sách, cung ứng dịch vụ công để phục vụ người dân tốt hơn. Do đó, chỉ số PAPI có vai trò đặc biệt quan trọng nhằm bảo đảm “không ai bị bỏ lại phía sau” trong tiến trình phát triển bền vững của đất nước. Tuy nhiên, việc đánh giá chỉ số PAPI mới chỉ thực hiện ở cấp tỉnh với sự tham gia của các sở, ngành; điều này chưa đủ, bởi chỉ số PAPI chỉ có thể được cải thiện rõ nét và nâng cao khi có sự vào cuộc của tất cả các cấp chính quyền và sự đồng thuận, tham gia tích cực của nhân dân.

Thủ tục hành chính được niêm yết công khai tại bộ phận một cửa thị trấn Việt Quang (Bắc Quang) giúp người dân dễ dàng tra cứu.
Thủ tục hành chính được niêm yết công khai tại bộ phận một cửa thị trấn Việt Quang (Bắc Quang) giúp người dân dễ dàng tra cứu.

Xuất phát từ thực tế trên, Bắc Quang là một trong những huyện tiên phong thực hiện giải pháp đột phá, sáng tạo thông qua Đề án “Cải thiện và nâng cao chỉ PAPI trên địa bàn huyện Bắc Quang, giai đoạn 2021 – 2025”, nhằm cụ thể hóa 8 nội dung cấu thành chỉ số PAPI theo hướng rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ hiệu quả. Việc thực hiện tốt các nội dung liên quan đến: Tham gia của người dân ở cấp cơ sở; công khai, minh bạch; trách nhiệm giải trình với người dân; kiểm soát tham nhũng trong khu vực công; thủ tục hành chính (TTHC) công; cung ứng dịch vụ công; quản trị điện tử… sẽ góp phần cải thiện, nâng cao chỉ số PAPI trên địa bàn huyện Bắc Quang nói riêng, chỉ số PAPI của tỉnh nói chung – Trưởng phòng Cải cách hành chính (Sở Nội vụ) Đỗ Thị Thu Huệ chia sẻ.

Đưa Đề án trên vào cuộc sống, UBND huyện Bắc Quang mở 6 lớp tập huấn nhằm trang bị kiến thức liên quan đến chỉ số PAPI, những nhiệm vụ, giải pháp để cải thiện, nâng cao chỉ số này cho đội ngũ cán bộ gồm: Chủ tịch UBND 23/23 xã, thị trấn; công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, xã cùng các chức danh chủ chốt ở 236/236 thôn, tổ dân số trên địa bàn toàn huyện. Không những vậy, chính quyền huyện Bắc Quang còn tổ chức Cuộc thi tìm hiểu về chỉ số PAPI bằng hình thức sân khấu hóa, góp phần nâng cao nhận thức về chỉ số PAPI cho đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách ở cơ sở. Từ việc nhận thức đúng đã tạo thêm những “cánh tay” nối dài, đưa nội dung chỉ số PAPI đến gần hơn với người dân, giúp họ thực hiện đúng chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt phương châm: “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Cán bộ Phòng Nội vụ Bắc Quang chuẩn bị các câu hỏi điều tra xã hội học.
Cán bộ Phòng Nội vụ Bắc Quang chuẩn bị các câu hỏi điều tra xã hội học.

Để cải thiện các nội dung cấu thành chỉ số PAPI, huyện Bắc Quang thực hiện nhiều sáng kiến, mang lại hiệu quả thiết thực. Điển hình như: Thành lập cây ATM di động (tổ hỗ trợ dịch vụ hành chính công di động) tại 2 xã Tân Quang và Tân Lập để đoàn viên, thanh niên xuống tận thôn “cầm tay chỉ việc”, hướng dẫn nhân dân thực hiện TTHC thông qua môi trường điện tử. Riêng bộ phận một cửa các cấp hướng dẫn, lập tài khoản dịch vụ công quốc gia cho nhân dân. Trong quản trị điện tử, huyện Bắc Quang triển khai một số mô hình, cách làm mới về chuyển đổi số được người dân, doanh nghiệp tích cực tham gia như: Thanh toán không dùng tiền mặt, chợ 4.0…

Đặc biệt, tháng 10 hàng năm, huyện Bắc Quang đều tổ chức điều tra xã hội học để đánh giá hiệu quả sau khi thực hiện các giải pháp cải thiện và nâng cao chỉ số PAPI. Nổi bật năm 2023, UBND huyện phát 3.350 phiếu điều tra xã hội học về công tác cải cách hành chính cấp xã. Phiếu điều tra gồm 75 câu hỏi, chia thành 5 nội dung: Công tác chỉ đạo, điều hành; cải cách tổ chức bộ máy; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công; thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông. Kết quả cho thấy, trong tổng số 23 xã, thị trấn, có 1 đơn vị xếp loại Xuất sắc (xã Tân Quang), 10 đơn vị xếp loại Tốt, 12 đơn vị xếp loại Khá, không có đơn vị nào xếp loại Trung bình và Yếu.

Ngoài ra, huyện Bắc Quang còn tổ chức điều tra mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện. Trưởng phòng Nội vụ Bắc Quang, Vũ Văn Tú cho biết: Nội dung được lựa chọn điều tra là những vấn đề mà cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân đặc biệt quan tâm như: Chất lượng chuyên môn, thái độ giải quyết TTHC của công chức; công tác tuyên truyền về chính sách, hướng dẫn giải quyết TTHC, thời gian giải quyết TTHC; việc niêm yết, công khai TTHC; chấp hành giờ giấc làm việc của cán bộ, công chức… Kết quả, 12/12 cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND huyện đều được đánh giá hài lòng với xếp loại Xuất sắc.

Hiện nay, huyện Bắc Quang tiếp tục thực hiện đồng bộ việc cải thiện, nâng cao các nội dung thuộc chỉ số PAPI, hướng tới xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, minh bạch, liêm chính, kiến tạo, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, vì nhân dân phục vụ, đáp ứng tốt hơn yêu cầu ngày càng cao của nhân dân thông qua việc: Tạo cơ hội cho người dân tham gia đánh giá hiệu quả hoạt động của chính quyền, vận động chính quyền cải thiện cung cách phục vụ nhân dân; thúc đẩy việc tự đánh giá để đổi mới, tạo sự cạnh tranh lành mạnh và học hỏi kinh nghiệm giữa các chính quyền địa phương. Trên cơ sở đó, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân chung tay xây dựng huyện Bắc Quang phát triển nhanh và bền vững.

Bài, ảnh: THU PHƯƠNG


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Trình tự, thủ tục cấp, đổi, cấp lại thẻ căn cước mới từ ngày 1/7
Nghị định số 70/2024/NĐ-CP quy định trình tự, thủ tục cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước từ ngày 1/7/2024.
28/06/2024
Thúc đẩy cải cách hành chính ngành Giáo dục
BHG - Công tác cải cách hành chính (CCHC) được lãnh đạo, chỉ đạo và kiểm tra, đôn đốc sát sao, quyết liệt. Nêu cao trách nhiệm người đứng đầu và đảm bảo 100% các chương trình, đề án, kế hoạch được triển khai đúng tiến độ, mục tiêu đề ra đã giúp Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) có bước tiến không nhỏ trong CCHC.
27/06/2024
Thực chất, hiệu quả trong cải cách hành chính
BHG - Cải cách hành chính (CCHC) đảm bảo tính toàn diện, đồng bộ, đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả; lấy người dân làm trung tâm, lấy sự hài lòng của người dân, tổ chức, doanh nghiệp là thước đo đánh giá chất lượng phục vụ của cơ quan nhà nước. Đây là quan điểm xuyên suốt của tỉnh trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện CCHC, qua đó nhằm xây dựng một nền hành chính từng bước hiện đại, tiến bộ, chuyên nghiệp, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, vì Hà Giang phát triển.
23/05/2024
Hiệu quả tuyển sinh đầu cấp trực tuyến
BHG - Theo kế hoạch tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2024 - 2025, ngành Giáo dục tỉnh tổ chức tuyển sinh đầu cấp lớp 10 theo hình thức trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Bước chuyển đổi này tạo nhiều thuận lợi cho đông đảo phụ huynh trong tất cả các bước đăng ký tuyển sinh, nhận kết quả, xác nhận nhập học. Do là năm đầu tiên thực hiện còn gặp những khó khăn nhất định, song việc nộp hồ sơ trực tuyến đã giúp phụ huynh học sinh đăng ký thuận tiện, nhanh chóng, chính xác; đồng thời hỗ trợ các nhà trường trong công tác xét duyệt, quản lý hồ sơ hiệu quả.
22/05/2024