Thay đổi mức hưởng BHYT của người bệnh theo lương mới

14:39, 04/07/2024

Từ ngày 1-7, mức lương cơ sở tăng từ 1,8 triệu đồng lên 2,34 triệu đồng, do đó, mức hưởng bảo hiểm y tế (BHYT) của người bệnh có thay đổi.

Bộ Y tế vừa có Công văn số 3687/BYT-BH gửi Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc áp dụng mức lương cơ sở mới trong thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT trong giai đoạn chuyển tiếp từ ngày 1-7 đến 31-12-2024.

Các y, bác sỹ khám bệnh miễn phí cho người dân xã Pố Lồ (Hoàng Su Phì). Ảnh: Yên Hoa
Các y, bác sỹ khám bệnh miễn phí cho người dân xã Pố Lồ (Hoàng Su Phì). Ảnh: Yên Hoa

Theo đó, về mức hưởng BHYT, trường hợp người bệnh vào viện hoặc bắt đầu đợt điều trị trước ngày 1-7 nhưng ra viện hoặc kết thúc đợt điều trị từ ngày 1-7, đi khám, chữa bệnh đúng quy định của Luật BHYT có chi phí cho một lần dưới 351.000 đồng (15% mức lương cơ sở) thì được BHYT chi trả 100%, nghĩa là người bệnh được khám, chữa bệnh miễn phí. Con số này tăng thêm 81.000 đồng so với quy định trước đó.

Về mức thanh toán trực tiếp, trường hợp người bệnh vào viện hoặc bắt đầu đợt điều trị trước ngày 1-7 nhưng ra viện hoặc kết thúc đợt điều trị từ ngày 1-7 được quy định cụ thể:

- Trường hợp khám, chữa bệnh ngoại trú, thanh toán theo chi phí thực tế trong phạm vi được hưởng và mức hưởng BHYT theo quy định nhưng tối đa không quá 0,15 lần mức lương cơ sở, tương đương tối đa không quá 351.000 đồng (trước đây là 270.000 đồng).

- Trường hợp khám, chữa bệnh nội trú, thanh toán theo chi phí thực tế trong phạm vi được hưởng và mức hưởng BHYT theo quy định nhưng tối đa không quá 0,5 lần mức lương cơ sở tại thời điểm ra viện, tương đương tối đa không quá 1.170.000 đồng (trước đây là 900.000 đồng).

- Trường hợp đến khám, chữa bệnh nội trú tại cơ sở tuyến tỉnh và tương đương không có hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT (trừ trường hợp cấp cứu), thanh toán theo chi phí thực tế trong phạm vi được hưởng và mức hưởng BHYT theo quy định nhưng tối đa không quá 1 lần mức lương cơ sở tại thời điểm ra viện, tương đương tối đa không quá 2.340.000 đồng (trước đây là 1,8 triệu đồng).

- Trường hợp người bệnh đến khám, chữa bệnh nội trú tại cơ sở tuyến trung ương và tương đương không có hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh BHYT (trừ trường hợp cấp cứu), thanh toán theo chi phí thực tế trong phạm vi được hưởng và mức hưởng BHYT theo quy định nhưng tối đa không quá 2,5 lần mức lương cơ sở tại thời điểm ra viện, tương đương tối đa không quá 5.850.000 đồng (trước đây là 4,5 triệu đồng).

Ngoài ra, Công văn số 3687 cũng quy định về mức thanh toán tổng chi phí vật tư y tế cho một lần sử dụng dịch vụ kỹ thuật không vượt quá 45 tháng lương cơ sở. Cụ thể:

- Trường hợp người bệnh vào viện từ ngày 1-7, tương đương không vượt quá 105,3 triệu đồng, trước đó là 81 triệu đồng.

- Trường hợp người bệnh vào viện hoặc bắt đầu đợt điều trị trước ngày 1-7 nhưng ra viện hoặc kết thúc đợt điều trị từ ngày 1-7, mức thanh toán tổng chi phí vật tư y tế cho một lần sử dụng dịch vụ kỹ thuật được xác định theo thời điểm kết thúc dịch vụ kỹ thuật và tính chi phí theo 2 thời điểm. Cụ thể là trước ngày 1-7: Thanh toán mức không vượt quá 81 triệu đồng và từ ngày 1-7: Thanh toán mức không vượt quá 105,3 triệu đồng.

Theo Báo Hà Nội Mới


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Những chính sách nổi bật có hiệu lực trong tháng 6/2024
Nhiều chính sách mới liên quan tới kinh doanh vận tải, Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa... sẽ bắt đầu có hiệu lực từ tháng 6/2024.
30/05/2024
Ban hành Nghị định quy định chế độ tiền lương mới trong tháng 5/2024
Tại Nghị quyết số 01/NQ-CP, Chính phủ yêu cầu hoàn thành xây dựng vị trí việc làm trước 31/3/2024; ban hành Nghị định quy định chế độ tiền lương mới trong tháng 5/2024.
30/04/2024
Được rút BHXH một lần với người đóng chưa đủ 20 năm
Quy định này hướng tới tiếp cận theo tiêu chuẩn, thông lệ quốc tế về bảo hiểm xã hội (BHXH) và góp phần thích ứng với tốc độ già hóa dân số rất nhanh hiện nay ở nước ta.
29/06/2024
2 đối tượng được hưởng mức tăng lương hưu cao nhất từ 1/7
Khi cải cách tiền lương, mức bình quân tiền lương tháng BHXH của viên chức nghỉ hưu thuộc hai ngành y tế, giáo dục sẽ cao hơn và sẽ được hưởng mức tăng lương hưu cao nhất.
28/05/2024