Tăng lương cơ sở, tiền BHXH một lần từ ngày 1/7/2024 có tăng?

18:03, 06/07/2024

Từ ngày 1/7/2024, lương cơ sở tăng lên thành 2,34 triệu đồng/tháng. Vậy khi lương cơ sở tăng, tiền BHXH một lần từ 1/7/2024 có tăng?

Tăng lương cơ sở lên mức 2,34 triệu đồng/tháng từ 1-7-2024
Tăng lương cơ sở lên mức 2,34 triệu đồng/tháng từ 1-7-2024

Lương cơ sở ảnh hưởng như thế nào đến tiền lương, chế độ BHXH?

Theo Nghị định 73/2024/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 30/6/2024, lương cơ sở của cán bộ, công chức, viên chức tăng từ 1,8 triệu đồng lên thành 2,34 triệu đồng/tháng.

Dưới ảnh hưởng của chính sách tăng lương cơ sở, chế độ tiền lương, bảo hiểm xã hội (BHXH) của người lao động cả nước cũng có những thay đổi đáng kể. Cụ thể như sau:

- Tăng lương cho cán bộ, công chức, viên chức, người hưởng lương, phụ cấp và người lao động làm việc trong cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội và hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động.

Bởi mức lương cơ sở được dùng làm căn cứ tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác của những người kể trên nên khi lương cơ sở tăng, lương của họ cũng tăng.

- Tăng mức đóng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp tối đa.

Tỉ lệ đóng bảo hiểm không thay đổi nhưng mức lương đóng bảo hiểm tối đa được xác định bằng 20 lần mức lương cơ sở nên khi lương cơ sở tăng, mức đóng bảo hiểm bắt buộc hằng tháng sẽ tăng theo.

- Tăng mức đóng đoàn phí công đoàn đối với người là đoàn viên.

- Người tham gia BHXH được tăng 10 khoản trợ cấp: Trợ cấp dưỡng sức sau ốm đau; trợ cấp 1 lần khi sinh con; trợ cấp dưỡng sức sau thai sản; trợ cấp 1 lần khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (TNLĐ, BNN); trợ cấp hằng tháng khi bị TNLĐ, BNN; trợ cấp phục vụ cho người bị TNLĐ, BNN; trợ cấp 1 lần khi chết do TNLĐ, BNN; trợ cấp dưỡng sức sau điều trị; trợ cấp mai táng; trợ cấp tuất hằng tháng.

- Được tăng mức mức thanh toán trực tiếp cho người có thẻ BHYT tế khi khám, chữa bệnh không đúng tuyến.

Lương cơ sở tăng, tiền BHXH một lần sẽ tăng

Việc tăng lương cơ sở chính thức 2,34 triệu đồng/tháng từ ngày 1/7/2024 không tác động trực tiếp đến mức hưởng BHXH một lần của người lao động mà ảnh hưởng gián tiếp thông qua khoản tiền lương tháng đóng BHXH hằng tháng làm căn cứ tính hưởng BHXH một lần.

Theo Điều 60 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, tiền BHXH một lần được tính toán dựa trên số năm đóng và mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH hàng tháng.

Cụ thể, công thức tính như sau:

 

Mức hưởng BHXH 1 lần

 

 

=

 

 

1,5 x Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH x Số năm đóng BHXH trước 2014)

 

 

+

 

 

2 x Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH x Số năm đóng BHXH từ 2014)

Lương cơ sở tăng sẽ kéo theo việc tăng mức đóng BHXH hàng tháng của những người sau đây:

- Cán bộ, công chức, viên chức, người hưởng lương, phụ cấp và người lao động làm việc trong cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công.

- Người lao động làm việc tại doanh nghiệp ngoài nhà nước đang nhận mức lương tương đương 20 lần mức lương cơ sở trở lên.

Mức đóng tăng sẽ khiến cho mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH cũng được điều chỉnh tăng lên phần nào để sau này khi rút BHXH một lần, người lao động sẽ được tính mức hưởng cao hơn. Tuy nhiên mức tăng là không đáng kể do phải chia trung bình cho quá trình đóng bảo hiểm.

Lưu ý, người lao động nộp hồ sơ rút BHXH 1 lần ngay ngày 1/7/2024 hoặc những ngày đầu tháng 7/2024 thì sẽ không được tính hưởng BHXH một lần ở mức cao hơn do chưa kịp đóng BHXH theo mức lương mới.

Tóm lại, khi lương cơ tăng, tiền BHXH một lần sau ngày 1/7/2024 sẽ tăng nhưng không áp dụng với tất cả người lao động mà chỉ áp dụng với 2 nhóm đối tượng:

(1) Cán bộ, công chức, viên chức, người hưởng lương, phụ cấp và người lao động làm việc trong cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công.

(2) Người lao động làm việc tại doanh nghiệp ngoài nhà nước đang nhận mức lương tương đương 20 lần mức lương cơ sở trở lên.

Theo VTV.vn


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Những chính sách nổi bật có hiệu lực trong tháng 6/2024
Nhiều chính sách mới liên quan tới kinh doanh vận tải, Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa... sẽ bắt đầu có hiệu lực từ tháng 6/2024.
30/05/2024
Ban hành Nghị định quy định chế độ tiền lương mới trong tháng 5/2024
Tại Nghị quyết số 01/NQ-CP, Chính phủ yêu cầu hoàn thành xây dựng vị trí việc làm trước 31/3/2024; ban hành Nghị định quy định chế độ tiền lương mới trong tháng 5/2024.
30/04/2024
Được rút BHXH một lần với người đóng chưa đủ 20 năm
Quy định này hướng tới tiếp cận theo tiêu chuẩn, thông lệ quốc tế về bảo hiểm xã hội (BHXH) và góp phần thích ứng với tốc độ già hóa dân số rất nhanh hiện nay ở nước ta.
29/06/2024
2 đối tượng được hưởng mức tăng lương hưu cao nhất từ 1/7
Khi cải cách tiền lương, mức bình quân tiền lương tháng BHXH của viên chức nghỉ hưu thuộc hai ngành y tế, giáo dục sẽ cao hơn và sẽ được hưởng mức tăng lương hưu cao nhất.
28/05/2024