Học và làm theo Bác ở Đồn Biên phòng Lũng Cú

19:05, 30/05/2023

BHG - Đồn Biên phòng Lũng Cú (Đồng Văn) có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ hơn 26 km đường biên, với 26 cột mốc giới và Cột cờ Quốc gia Lũng Cú tiếp giáp với biên giới Việt Nam - Trung Quốc; phụ trách địa bàn 2 xã biên giới là Má Lé, Lũng Cú với gần 9.600 nhân khẩu, trong đó, chủ yếu là đồng bào dân tộc Mông. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, xây dựng địa bàn nơi địa đầu Tổ quốc vững mạnh, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Đồn khắc phục mọi khó khăn, thực hiện “3 bám, 4 cùng” triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp; trong đó, đẩy mạnh học tập và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể hằng ngày gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lũng Cú phối hợp tuần tra bảo vệ đường biên.
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lũng Cú phối hợp tuần tra bảo vệ đường biên.

Trước hết, tập trung bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới, làm tốt chức năng tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bội đội Biên phòng tỉnh, cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện chủ trương, đối sách quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh. Triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp công tác biên phòng, phối hợp với các lực lượng và nhân dân tổ chức tuần tra, kiểm soát giữ vững chủ quyền lãnh thổ. Chủ động nắm chắc âm mưu, phương thức hoạt động của các loại tội phạm; xây dựng phương án, kế hoạch, đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, ngăn chặn, xử lý kịp thời, không để bị động, bất ngờ, giữ vững an ninh, trật tự trên khu vực biên giới. Đồng thời, tăng cường phối hợp với lực lượng bảo vệ biên giới phía Trung Quốc duy trì, thực hiện nghiêm các hiệp định, quy chế biên giới; tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, như: “Kết nghĩa đồn - trạm biên phòng”, “Kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới”; thực hiện nghiêm các thỏa thuận hợp tác biên phòng nhằm tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị, hiểu biết, tin cậy lẫn nhau giữa lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới, cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương hai bên.

Ngoài ra, Đồn Biên phòng Lũng Cú còn vinh dự được Đảng, Nhà nước, Quân đội giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ Cột cờ Quốc gia Lũng Cú. Ý thức rõ điều đó, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Đồn đã tổ chức giáo dục, quán triệt cho cán bộ, chiến sĩ niềm vinh dự, tự hào, trọng trách to lớn của mình. Từ đó, khắc phục khó khăn, không quản ngày đêm luôn nêu cao ý thức cảnh giác, bảo vệ an toàn tuyệt đối Cột cờ Quốc gia và tổ chức đón tiếp, hướng dẫn chu đáo các đoàn khách trong nước và quốc tế tham quan, du lịch.

Làm theo lời dạy của Bác: “Phải dựa vào nhân dân, ra sức đoàn kết và giúp đỡ nhân dân”, Đồn chú trọng công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới. Quán triệt Chỉ thị số 01/2015/CT-TTg, ngày 9.1.2015 của Thủ tướng Chính phủ “về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”, Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ và nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017 - 2021”, đơn vị đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể địa phương thường xuyên tổ chức tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để nâng cao nhận thức, trách nhiệm, vận động đồng bào các dân tộc đăng ký cam kết thực hiện phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; thành lập, duy trì hoạt động thường xuyên, hiệu quả các tổ an ninh tự quản đường biên, mốc giới, trở thành những “cột mốc sống” nơi biên cương. Đến nay, Đồn tuyên truyền, vận động được 5 tập thể, 16 hộ gia đình đăng ký; thành lập 21 tổ an ninh tự quản với 1.652 người tham gia bảo vệ đường biên, hệ thống mốc quốc giới.

Bên cạnh đó, tích cực tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh và giúp đồng bào các dân tộc phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Cử cán bộ tăng cường giữ chức danh Phó Bí thư Đảng ủy, đại biểu Hội đồng nhân dân các xã biên giới để trực tiếp tham mưu với cấp ủy, chính quyền cơ sở những chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể, phát triển đảng viên mới, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng thời, rà soát, phân công đảng viên tham gia sinh hoạt tại Chi bộ các thôn, phụ trách, giúp đỡ các hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn phát triển kinh tế, xóa bỏ các hủ tục. Hiện nay, có 2 cán bộ của Đồn tăng cường giữ chức danh Phó Bí thư Đảng ủy, đại biểu Hội đồng nhân dân xã Má Lé và Lũng Cú; phân công 18 đảng viên tham gia sinh hoạt tại 16 Chi bộ thôn; 27 đảng viên phụ trách, giúp đỡ 124 hộ gia đình, mang lại hiệu quả thiết thực.

Với phương châm “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”, Đồn Biên phòng Lũng Cú đẩy mạnh triển khai thực hiện các phong trào, mô hình, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, như: “Bộ đội Biên phòng chung sức xây dựng Nông thôn mới”, “Cải tạo vườn tạp”, “Chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Xuân Biên phòng - ấm lòng dân bản”, “Mái ấm biên cương”, “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, “Nâng bước em tới trường”, “Con nuôi đồn Biên phòng”... Những năm qua, Đồn đã vận động ủng hộ, xây dựng được 3 căn nhà trị giá 180 triệu đồng; cử hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ sửa chữa, làm mới 132 căn nhà cho các hộ nghèo, gia đình chính sách, cựu chiến binh khó khăn về nhà ở; giúp dân làm hơn 10 km đường giao thông nông thôn; bàn giao 47 con bò giống trong Dự án “Bò sinh sản luân chuyển” tạo điều kiện cho các hộ gia đình phát triển kinh tế; tổ chức khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc cho hàng nghìn lượt đồng bào. Phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Vĩnh Phúc giúp gia đình các hội viên phụ nữ vay vốn sản xuất với số tiền hơn 100 triệu đồng; nhận hỗ trợ, giúp đỡ 9 cháu học sinh nghèo vượt khó với mức hỗ trợ 500.000 đồng/cháu/tháng và trực tiếp nuôi dưỡng tại Đồn 3 cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; định hướng nghề nghiệp, tạo nguồn cán bộ cho địa phương. Thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU của BTV Tỉnh ủy Hà Giang, Đồn giúp đỡ cải tạo được 5 vườn tạp, áp dụng khoa học - kỹ thuật vào trồng các loại cây có giá trị kinh tế, năng suất cao...

Học tập và làm theo Bác bằng những việc làm, hành động cụ thể hằng ngày của cán bộ, chiến sĩ tạo động lực để Đồn Biên phòng Lũng Cú hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng địa bàn vững mạnh, làm đổi thay diện mạo vùng đất địa đầu Tổ quốc. Ghi nhận những thành tích đó, Đồn vinh dự được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng nhiều Bằng khen; tỉnh Hà Giang công nhận là tập thể điển hình tiên tiến trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016 - 2020; 6 năm liền (2015 - 2020) Đảng bộ Đồn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Đơn vị đạt Quyết thắng. Đây là cơ sở, tiền đề quan trọng để Đồn Biên phòng Lũng Cú tiếp tục phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới Quốc gia trong khu vực được phân công.

Thiếu tá Hà Văn Đô (Phó Chủ nhiệm chính trị, BĐBP Hà Giang)


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh sơ kết giữa nhiệm kỳ 2020 - 2025
BHG - Sáng 30.5, Đảng bộ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ BĐBP tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy.
30/05/2023
Trung đội Dân quân cối 82 thi đua huấn luyện giỏi
BHG - Giữa cái nóng oi ả của những ngày tháng 5, trên thao trường huấn luyện tổng hợp Bộ CHQS tỉnh, Trung đội Dân quân cối 82 thuộc Ban CHQS thành phố Hà Giang vẫn hăng say luyện tập, nâng cao trình độ sẵn sàng chiến đấu đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay.
30/05/2023
Những người lính “hai vai”
BHG - Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ của người lính biên phòng, những người lính mang quân hàm xanh về tăng cường làm Phó Bí thư Đảng ủy 34 xã, thị trấn biên giới của tỉnh đã góp phần không nhỏ trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, giữ gìn an ninh trật tự (ANTT), giúp nhân dân vùng biên vươn lên phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.
30/04/2023
Tự hào chặng đường 76 năm xây dựng và phát triển
BHG - Hà Giang vùng đất biên giới địa đầu của Tổ quốc, trong lịch sử mấy nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam, nhân dân các dân tộc Hà Giang với những con người đầy lòng quả cảm trong chiến đấu, cần cù sáng tạo trong lao động sản xuất; chất phác; nghĩa tình trong cuộc sống đã viết nên những chiến công vang dội qua các chặng đường vẻ vang của lịch sử dân tộc. Tuổi trẻ lực lượng vũ trang (LLVT) Hà Giang cảm thấy hết sức tự hào, xúc động, biết ơn, để từ đó càng cố gắng hơn trong học tập, rèn luyện và trách nhiệm hơn với quê hương, Tổ quốc thân yêu.
28/05/2023