Đồn Biên phòng Lũng Cú phát động phong trào xóa bỏ hủ tục, xây dựng nếp sống văn minh trên địa bàn biên giới Đồng Văn

15:48, 24/10/2022

BHG - Sáng 24.10, Đồn Biên phòng Lũng Cú (Đồng Văn) tổ chức Lễ phát động phong trào “Thi đua xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh trong nhân dân các dân tộc trên địa bàn biên giới” huyện Đồng Văn, giai đoạn 2022 - 2025.

Các bộ phận ký kết giao ước thi đua.
Các bộ phận ký kết giao ước thi đua.

Nội dung thi đua là tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chỉ huy trong tham gia, tham mưu, phối hợp với địa phương; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; tham mưu, tham gia với địa phương phát triển kinh tế - xã hội; tham mưu, tham gia với địa phương xây dựng các thiết chế văn hóa, duy trì các hoạt động lễ hội, thể thao truyền thống các dân tộc trên địa bàn. Với các mục tiêu thi đua chủ yếu như: Phấn đấu đến hết năm 2025 có từ 85% các hộ gia đình ở khu vực biên giới nhận thức được tác hại, hệ lụy của các hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu; tích cực hưởng ứng, tham gia bài trừ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu của gia đình, dòng họ; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, hỏi, việc tang, lễ hội đảm bảo có tính kế thừa, có chọn lọc và phát huy thuần phong mỹ tục, bài trừ các hoạt động mê tín dị đoan, thực hành tiết kiệm, chống thương mại hóa, vụ lợi; không làm cản trở giao thông và các hoạt động công cộng; không gây ô nhiễm môi trường. Đồng thời tham mưu, tham gia với địa phương triển khai các chính sách an sinh xã hội gắn với phát huy các tiềm năng, giá trị di sản văn hóa, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh của nhân dân các dân tộc khu vực biên giới…

Việc phát động phong trào nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi trong tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 09-CT/TU và Nghị quyết số 27-NQ/TU của Tỉnh ủy Hà Giang; đồng thời nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ đơn vị trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và vận động nhân dân từng bước cải tạo, dần xóa bỏ những hủ tục, tập quán lạc hậu, góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho nhân dân các dân tộc ở khu vực biên giới.

Tin, ảnh: Hà Đô (Đồn Biên phòng Lũng Cú)


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Ban Chỉ huy Quân sự Bắc Mê đẩy mạnh công tác xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh
BHG - Quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên về công tác vận động quần chúng, xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh. Những năm qua, lực lượng vũ trang (LLVT) huyện Bắc Mê đã phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể, địa phương triển khai toàn diện các mặt hoạt động công tác dân vận; từng bước làm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên đối với công tác này. Thông qua công tác dân vận, Ban CHQS huyện không chỉ đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống, mà còn củng cố, tăng cường sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, bồi đắp thêm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và quân đội.
22/10/2022
Hội thi nét đẹp nữ Công an Hà Giang
BHG - Trong 2 ngày 20 -21.10, Công an tỉnh tổ chức Hội thi nét đẹp nữ Công an Hà Giang nhân dịp Kỷ niệm 92 năm thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20.10.1930 – 20.10.2022). Đến dự có lãnh đạo Công an tỉnh và Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh.
22/10/2022
Hoàng Su Phì làm tốt công tác chuẩn bị diễn tập Khu vực phòng thủ
BHG - Diễn tập Khu vực phòng thủ (KVPT) là nhiệm vụ trọng tâm của huyện Hoàng Su Phì trong năm 2022 và trong cả nhiệm kỳ 2020 - 2025. Nhiều tháng qua, Ban CHQS huyện là cơ quan thường trực đã nỗ lực, chủ động tích cực làm tốt việc tham mưu cho Huyện ủy, HĐND, UBND huyện triển khai chuẩn bị cho diễn tập, đảm bảo theo đúng tiến độ, kế hoạch đề ra.
21/10/2022
Bộ Tư lệnh BĐBP kiểm tra toàn diện công tác biên phòng tại tỉnh Hà Giang
BHG - Từ ngày 17 – 20.10, Đoàn kiểm tra số 1 của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) do Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn, Ủy viên BTV Đảng ủy, Phó Chính ủy BĐBP làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra toàn diện công tác biên phòng tại các Đồn Biên phòng Bạch Đích, Tùng Vài, Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy và cơ quan Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh.
 
20/10/2022