Hà Giang
MULTIMEDIA
Vị Xuyên đẩy mạnh tuyên truyền xóa bỏ hủ tục bằng sân khấu hóa
09:28, 02/12/2022
BHG -  Nhận thức được tầm quan trọng của việc tuyên truyền là nâng cao nhận thức, góp phần đẩy lùi các hủ tục lạc hậu, nâng cao đời sống đồng bào các dân tộc thiểu số. Hiện nay, huyện Vị Xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền đẩy lùi các hủ tục bằng hình thức sân khấu khóa và đạt được nhiều kết quả tích cực.

17:12, 26/11/2022