Hà Giang
MULTIMEDIA
Nghị quyết 05 về cải tạo vườn tạp, tạo sinh kế cho người dân, giảm nghèo bền vững (Phần cuối)
11:53, 01/03/2021

BHG - Tiếp theo nội dung giới thiệu về Nghị quyết 05 về cải tạo vườn tạp, phát triến kinh tế vườn hộ để tạo sinh kế cho người dân, giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2021 – 2025. Trong chương trình tiếp theo này, Báo Hà Giang điện tử sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn phần Năm lớn, tổ chức thực hiện của Nghị quyết số 05 của BCH Đảng bộ tỉnh.